J K įvykusio referendumo rezultatai - smūgis valstybių savarankiškumui ir transatlantiniam ryšiui

Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatai nenustebino. Kadangi Didžiosios Britanijos išstojimas iš Europos Sąjungos buvo tik laiko klausimas. Net jeigu britai būtų balsavę už pasilikimą ES, tai ilguoju laikotarpiu mažai ką būtų pakeitę, nes diskusijos dėl išėjimo iš ES būtų vykusios toliau ir vargiai šalininkų būtų padaugėję. Galime tik apgailestauti, kad taip įvyko, bet interesai ir didžiųjų valstybių nesutarimai neduoda pagrindo tikėtis, ko nors kito.
Proamerikietiška Jungtinė Karalystė savo galia ir įtaka maišė ES lyderiams vienyti ir kurti Europos supervalstybę, mažinti JAV įtaką Europoje. Todėl Vokietija ir Prancūzija tiesiog stūmė Didžiąją Britaniją iš ES taip pagreitindama šio referendumo paskelbimą. Taip manau, nes negirdėjau jokių rimtų siūlymų ar derybų dėl Anglijos pasilikimo iš ES lyderių pusės, nors Didžiosios Britanijos premjeras D.Cameron buvo pateikęs reikalavimų paketą, kuriuos įgyvendinus šalis liktų Europos Sąjungoje. Beje, Didžiosios Britanijos siūlymai dėl ES reformos labai atitiko Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių interesus. Pastaraisiais metais šios didžios Europos valstybės balsas buvo neproporcingai jos galiai mažai girdimas. Pridėjus ekonominius, socialinius ir kitus interesus referendumo rezultatas tampa dėsningas. Verta atkreipti dėmesį, jog Anglijos karalienė nenaudojo savo autoriteto agituodama britus už pasilikimą ES. Tai irgi nemažai pasako ne tik apie „apačių” nuomonę, bet ir Anglijos elito.
Taip pat šio referendumo rezultatai sudavė smūgį JAV įtakai. Jos artimiausias draugas nebegalės tiek padėti įtakojant Europos lyderius, kiek anksčiau. Žinoma, Europos Sąjungoje yra daugiau proamerikietiškų valstybių, pavyzdžiui Lenkija, bet tai jau kitas svoris ir kita ES. Todėl Rytų Europos ir kitas mažas šalis, kurios nori daugiau savarankiškumo ir stipresnio transatlantinio ryšio šie JK referendumo rezultatai labai nuvilia.
ES yra ant subyrėjimo ribos ir, matyt, žemyninės Europos lyderiai nutarė, kad gelbėti ES lengviau be Didžiosios Britanijos. Dabar Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai imsis iniciatyvos kovoti prieš ES subyrėjimą ir nepatenkintų ES valstybių pažabojimą. Precedentas jau yra- Graikija. Prisiminkime kaip ES vadovai paklupdė Graikijos elitą ir pažabojo jos visuomenę. Kita vertus, Europos Sąjunga yra per didelė ir pernelyg įvairi, skirtingų interesų, kad ją galėtų lengvai suvaldyti net tokios galingos valstybės kaip Vokietija ir Prancūzija.

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XV)

Pragaro vartai sugirgždėjo. Gyvūnų planeta įsitempė nuo baimės. Didelė krizė. Vakarai ir Rytai susirėmė daugiau negu rimtai. Reikia išradingo kompromiso ir atsitraukimo. Šviesusis kunigaikšti, netylėk! Reikia tavo žodžio ir mūsų Viešpaties jėgos ir pagalbos.  Viešpačiai, atkurkite būties dermę ir pasaulio tvarką! Atrodo, jog dieniniai gyvūnai tikrai prisiminė tikruosius dievus,  šio pasaulio Kūrėją.

Gal pradžia ir per daug hiperbolizuota, bet Vakarų ir Rytų konfliktas- išties didelis. Nors rūstusis Rytų cezarių -tironų sostas pakolkas tvirtai laikosi ir  neketina trauktis, bet yra per silpnas ilgai tęsti kovą. Iš Drakono šalies imperatoriaus pernelyg didelės paramos Rytų šalies Cezaris negali tikėtis, nes Drakono sostas bijosi, kad paslaptingo rūsčiojo Rytų cezario planas yra pernelyg psichopatiškas ir gali jį įvelti į pasaulinį karą, kurio jis visiškai nenori. Bet planas labai vilioja. Visgi šalto proto -pakankamai.   Tai verčia paslaptingąjį Rytų cezarį veikti gerokai netvirčiau. Padėtis atrodo nepavydėtina ir sunku rasti kompromisą: galingųjų Vakarų pasaulio imperatorių su prijuostėmis sostas nori atkurti savo pasaulinį vienvaldžio autoritetą, todėl negali atsitraukti, o Rytų cezaris negali pralaimėti, nes pernelyg toli nueita, todėl jam gresia griūtis ir liūdnas likimas. Laukia išbandymas.

Iš politinių aukštybių problemų šviesusis kunigaikštis nusileidžia į paprastas žemiškas problemas. Čia jis pastebi taipogi labai karštą atmosferą! Šiuose aptemusiuose laukuose - mylinčių sielų virpėjimai. Gyvūnių mylinčios širdys plaka meilės ritmu. Šviesusis kunigaikštis stengiasi būti  atsargus ir apdairus, kad nesukeltų nevaldomų situacijų, tačiau minimalių meilės kontaktų išvengti nepavyksta. Gal ir per daug nevengia, nes nori būti gyvenime ir gyvūnų visuomenėje bei dar vis tikisi (iš įpročio), kad tamsiosios jėgos viską atšaldys. Taigi, įvyksta trumpi nekalti meilių kontaktai. Gal trumpas meilės prisilietimas nėra visa apimantis, bet pakankamas, kad sielos virpėtų meilės ritmu. Kita vertus, ši meilė ir visiškas pasitikėjimas šviesiuoju kunigaikščiu yra naudingas, nes sudaro sąlygas dideliems dalykams,pvz.; pagydimams. Tam tereikia šviesiojo kunigaikščio teisingo protingai būtį veikiančio žodžio,  kryptingai galingos energetinės jėgos ir Kūrėjo paramos. Be to jis pastebėjo, jog dieninių gyvūnių klanai pasimetę ir nusiminę. Tai reiškia, kad alfa dieninių gyvūnų patinai konfliktuoja. Kadangi ne viena alfa patinų grupė negali užvaldyti visų patelių ir vesti jas savo kryptimi, tai gyvūnių klanai skaldosi proporcingai alfa patinų grupių jėgai. Šviesusis kunigaikštis visada suprato ir šiuo atžvilgiu niekada neturėjo abejonių, jog alfa patelės niekada nevaldė ir nevaldys gyvūnų planetos, nes joms trūksta alfa patinų proto ir jėgos. Jei nebūtų saujalės alfa patinų, tai kitus patinus (absoliučią daugumą) galėtų valdyti ir kurti jų požiūrį į gyvenimą, nes šie patinai yra gerokai silpnesni. Visgi savarankišką neakivaizdų sprendimą jos galėtų padaryti palaikydamos kokį perspektyvų, joms priimtiną, jauną alfa patiną, kuris būtų labai dėkingas už paramą, todėl jo laukuose būtų daug džiugiau „vadovauti” masėms bei bus galimas alfa patinų grupių neprimestas požiūris į gyvenimą , lyčių santykius, visuomenės sanklodą.

Gyvenimo pasakos XIV dalis:  http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%E2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-xiv-1043.html

Rodyk draugams