Neįmanoma priversti ar prisiversti mylėti

„Tik ta širdis gali kalbėti ar girdėti, kuri yra autentiška” šių dienų pasaulinio masto dvasinis lyderis Šri Šri Ravi Šankar
Savo žmogiškuose santykiuose dažnai pamirštame, kad tikra meilė duota laisva valia be jokios prievartos. Kiekvienas iš mūsų instinktyviai siekiame patirti meilę, nes tokia mūsų prigimtis. Deja, žmonės ne tik ieško, meilinasi, mėgina užsitarnauti ar kitaip gauti meilės, bet kartais bando net priversti kitus žmones juos mylėti, nes kitaip bijo negauti meilės, kurios trokšta, arba prarasti jau turimą. Deda milžiniškas fizines ir emocines pastangas gauti meilės, kuri ir taip yra kiekviename iš jų.
Verta priminti, kad joks ponas ar imperatorius dar nėra per prievartą privertęs mylėti savo vergo, baudžiauninko, tarno ar kalinio. Nes mylėti neįmanoma priversti. Meilė yra arba jos nėra. Net pats žmogus negali savęs prisiversti mylėti kitą žmogų. Jei taip atsitinka dėl naudos, intereso, poreikio, tai vistiek ta meilė- netikra. Ji tampa saviapgaule. Kadangi meilė laisva. Ji gali netikėtai ateiti ir netikėtai išeiti. Ji gali pasilikti ilgam laikui. Ji nėra pagal užsakymą ir norus. Meilei reikia laisvės, pagarbos, autentiškumo, nes kitaip širdys nesikalbės. Sėkmingai galima priversti ar prisiversti laikytis įstatymų, reguliuoti elgesį, atlikti darbą ir pan., bet ne mylėti. Dar daugiau- tikra meilė nepakenčia prievartos. Ji yra duodanti, dovanojanti ir skleidžianti gėrį.
Kovo 8-osios proga kiekvienai savo skaitytojai norėčiau padovanoti po štai tokį rožės žiedelį:

Rodyk draugams

Ar verta baimintis apokaliptinių scenarijų?

Pastaraisiais metais švęsdami Vasario 16-osios šventę kartu pamąstome ir apie galimą agresiją. Tiesą pasakius, mus nuolat gąsdina karu. Atsivertus ryte kokį naujienų portalą, turbūt, dažnam skaitytojui neretai užgniaužia kvapą, nes straipsnių pavadinimai dažnai būna apokaliptiniai. Pradėjus skaityti tekstą vaizdas keičiasi, nes ten nieko labai baisaus nėra. Gerai, kad orų prognozių paskutiniuoju metu nebepateikia apokaliptiniais pavadinimais ir nuotraukomis… Radijas, televizija ir kita žiniasklaida bei, žinoma, valdžia taipogi stengiasi nenukrypti vos ne nuo apokaliptinės minties. Pridėjus „bažnytininkų” baimes dėl Antikristo atėjimo ir iškilimo, vaizdas ir jausena pasidaro tikrai labai bloga. Nors pastebiu, kad paprasti žmonės tokiam piešiamam pasaulio vaizdui priešinasi, bet jų jausena išduoda viešosios erdvės padarytą negatyvų poveikį.
Manau, kad šiai akimirkai geopolitinė padėtis nėra tragiška. Dabartinę paaštrėjusią retoriką ar veiksmus tarp JAV ir Rusijos reikėtų vertinti kaip norą užimti geresnę derybinę poziciją. Šios didžiosios šalys pradėjo tartis. Ar jos susitars? Sunku pasakyti. Ne už ilgo pamatysime. Be to, net ir nesusitarus JAV ir Rusijai dėl pasaulio ar mūsų regiono tvarkos ir raudonų linijų, tai visai nereikš privalomo karo. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į neblogą Lietuvos vadovų retoriką. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nevartoja aštrios ir provokuojančios Rusiją retorikos, tačiau aiškiai įvardija siekius ir esamą situaciją. Pasisakymai dėl saugumo stiprinimo regione, tai- valstybės teisėtas noras būti saugiai bei bandymas išlaikyti mūsų sąjungininkų budrumą šiame regione. O „Bažnytininkų” užmaskuotas ar atviras baimes bei apgaulingą, labai suktą propagandą reikėtų vertinti kaip norą mobilizuoti ir didinti tikinčiųjų skaičių.
Norisi pasidžiaugti nuo šių metų didėjančiomis pensijomis, atlyginimais, pašalpomis, tai rodo Lietuvos valstybės rūpestį šalies žmonėmis. Valstybės galimybės nėra beribės, todėl šį valstybės skolą didinantį pensijų, atlyginimų didėjimą nereikia sieti su piliečių lojalumu valstybei pirkimu. Prekyba lojalumu valstybei- neleistina ir ji prie gero neprives. Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir visa Lietuvos istorija akivaizdžiai parodo Tėvynės meilės, idealizmo, vertybių, nuoširdaus ir nuoseklaus darbo valstybei jėgą ir svarbą.

Rodyk draugams

Atsinaujinusios kovos Ukrainoje verčia JAV ir Rusijos lyderius stoti tiesos akimirkai

Nors JAV ir Rusijos prezidentai kalba apie norą gerinti santykius ir susitarti dėl svarbiausių tarptautinių klausimų, bet atsinaujinusios intensyvios kovos Donbase verčia šių šalių lyderius stoti tiesos akimirkai. Tarptautinėse arenose JAV turi daug problemų, o kai kuriose kovos aikštelėse, pavyzdžiui, Sirijoje, milžinas vaidina tik antraeilius vaidmenis. Atrodo, Prezidentas Donald Trump supranta, kad nepersitvarkiusi JAV jau nepajėgi išlaikyti iki konflikto su Rusija buvusios pasaulinės tvarkos. Tam paprasčiausiai stinga jėgų. Reikia laiko. Be to, pačiose Jungtinėse valstijose po prezidento rinkimų išryškėjo didelis susiskaldymas,o aktyvus Rusijos dalyvavimas amerikos politiniame gyvenime kelia dar didesnį chaosą. Nemanau, kad D.Trump yra Kremliaus agentas, bet jis gali būti priverstas remtis Vladimir Putin norėdamas apsiginti ir įsitvirtinti prezidento poste. Juk pagal CNN apklausas daugiau kaip pusė amerikiečių pasisako už gerus santykius su Rusija, o Respublikonų partijos apačiose jaučiamas platus prezidento V.Putin palaikymas. Kita vertus, Kremlius nenorės jam leisti visiškai nugalėti savo galingus oponentus Kongrese ir JAV elite. Taigi, norėdamas mobilizuoti visuomenę ir suvienyti JAV elitą Donald Trump galų gale gali būti priverstas eiti į išorinę konfrontaciją, tuo pagrindu kartu atkurdamas pakrikusius sąjunginius ryšius su sąjungininkais tarptautinėje arenoje. Dabartinis JAV Prezidento bandymas konfrontuoti su Kinija baigsis nesėkme, nes ji yra augantis milžinas, kuris dabartiniu metu nėra pagrindinė ir tučtuojau spręstina problema. Be to, toks D.Trump konfrontacinis spaudimas Kinijai yra naudingas Rusijai, nes stiprina jos derybinę galią nuolatiniame šių šalių turguje. Daugelis kitų JAV Prezidento pareiškimų ir žingsnių taip pat buvo panašūs į liūto, įsprausto į kampą. Akivaizdu, Prezidentas D.Trump gali būti nenuspėjamas ir pavojingas.
Esu įsitikinęs, kad Vladimir Putin galimai paremdamas Donald Trump JAV prezidento rinkimuose viską tiksliai įvertino ir apskaičiavo. Dar daugiau- Kremlius tuose reikaluose jau turi sukaupęs patirties. Pavyzdžiui, prezidentas B.Obama taip pat galimai buvo pasirinktas, kaip geriausias kandidatas, ir paremtas Kremliaus. Verta atkreipti dėmesį, jog jis buvo parankus ir naudingas Rusijai. Bet vis tiek išlieka didelė tikimybė, žaidžiant su tokiu milžinu kaip JAV, skaudžiai nukentėti.

Rodyk draugams

Nepriimkite asmeniškai jums siunčiamų negatyvių dalykų, neturinčių žymesnės svarbos jūsų gyvenimui

„Nepriimkite nieko asmeniškai, nes priimdami dalykus asmeniškai jūs verčiate save kentėti dėl nieko. Žmonės daug kenčia įvairiais lygiais ir įvairiais laipsniais; mes palaikome vienas kito kančią. Žmonės linkę padėti vienas kitam kentėti.”  Meksikos toltekų išminties meistras  Don Miguel Ruiz

Čia  toltekų išminties mokytojas pateikia puikų pastebėjimą, kad žmonės linkę padėti vienas kitam kentėti. Taigi, žmonės dalinasi ne tik gerais dalykais, bet turi poreikį dalintis ir blogais. Galima pastebėti, kai ne tik vaikai, bet ir suaugę, brandūs žmonės užsigauna dėl smulkmenų, neturinčių žymesnės svarbos jų gyvenime. Pavyzdžiui, kažkas, gyvendamas savo asmeniniame pragare, kažką pasakė nemalonaus, o kitas tai priėmė labai asmeniškai ir dėl to įsižeidė. Galbūt to žmogaus net gerai nepažinodamas, o tik besiremdamas savo prielaidomis, susireikšminusiu ego. Taip padarydami prielaidą, klaidingai suprantame, priimame tai asmeniškai ir galiausiai sukuriame didelę dramą dėl nieko. Galima pasakyti dar daugiau- po visų prielaidų, jas sekančių paskalų, įsižeidimų, nuoskaudų ir kitų realybę iškreipiančių dalykų sunku bendrauti su žmonėmis, su kuriais būtų galima šauniai bendradarbiauti. Pavyzdžiui, atėjo naujas darbuotojas į jūsų kolektyvą,  jis jums pasirodė kvailas ir nekompetetingas, o jūs buvote tą dieną labai blogos nuotaikos ir viską išklojote, ką manote apie jį. Po kurio laiko pasirodė, kad šis darbuotojas yra puikus specialistas, gana protingas žmogus, su kuriuo galėtumėte naudingai abu bendradarbiauti, bet šis žmogus labai ant jūsų įsižeidė ir jaučia didelę nuoskaudą. Jis tada, ką nors padaro ar pasako, kas jums labai  nepatinka ir užsisuka ratas. Taigi neverta skubėti teisti ir nereikia skubėti įsižeisti.

Kai kurių darbų negalėtume net dirbti, jei esame pernelyg sureikšminę, priklausomi nuo kitų nuomonės.  Tai labai gerai matosi politikoje. Kiek visko prikalbama ant politikų! Jei jie viską priimtų asmeniškai, tai jie nešiotų nepakeliamą nuoskaudų, įžeidimų, neteisingų išankstinių nuostatų ir kaltinimų naštą, dėl kurių negalėtų dirbti valstybei ir jos žmonėms . Taip pat labai blogai, kai visiškai nepaisoma kitų nuomonės, kas taipogi atitolina nuo realybės. Todėl manau, kad teisingus, objektyvius ir svarbius dalykus reikia priimti asmeniškai. Pavyzdžiui, merginai labai patinka nauja suknelė, bet draugė pasakė, kad ji yra jai per stora. Mergina tą priėmė labai subjektyviai ir asmeniškai skaudžiai, todėl labai kenčia. Vietoj to, kad  ėmusis priemonių sublogti ar apdairiai atsižvelgusi į pastabą pasirinkti kitą rūbą ir aplinkiniams pasirodyti gerai.

Reikia turėti savo nuomonę, nepriimti visko asmeniškai, nes dažnai tai tebūna kitų žmonių pavydas, pyktis, interesų nesutapimas ar noras pasidalinti savo kančia. Bet į teisingus, realius, objektyvius ir svarbius dalykus būtina atsižvelgti. Tokią kritiką panaudokite tobulėjimui, tai gali būti net naudingas dalykas. Juk nuo realybės ir tiesos nepabėgsime. Pavyzdžiui, jei draugė išgirtų merginą su nauja suknele, patvirtintų, kad ji puikiai tinka- juk nuo to vaizdas aplinkiniams nebūtų geresnis. Dar daugiau- nuo to tik blogiau, nes mergina nepadarys reikalingų išvadų, ko pasekoje jos įvaizdis aplinkinių akyse pablogės. Labai svarbu turėti realybės pagrindą, tada paskalos, įžeidimai ir kiti mums siunčiami neigiami dalykai atrodys kitaip, o aplinkybės, daiktai, žmonės neprimetinės mums savo  vertės. Tuomet tuos žmones, kurie gyvena asmeniniame pragare, paliksite su jų kančia nesistengdamiesi su jais ginčytis ar kerštauti, nes neverta priimti asmeniškai jų emocinių nuodų. Priėmus viską asmeniškai- užpuolikas primeta negatyvą, neigiamas nuostatas, savo pasaulio vaizdą ir taip pasmerkiame save kančiai. Pasaulis pasirodo labai bjaurus, atitrūkstame nuo realybės.

„Kai negerbi savęs, daiktai suteikia vertę tau. Kai gerbi save,  tu daiktams suteiki vertę.”     šių dienų pasaulinio masto dvasinis lyderis  Šri Šri Ravi Šankar

Rodyk draugams

Su Naujaisiais Metais!

Mieli „Toto” skaitytojai,
Sveikinu Jus su 2017-ais metais! Kiekvieni metai atneša, ko nors įdomaus ir netikėto. Kartais atrodo dideli ir tamsūs debesys atneš labai didelę audrą, o iškrenta mažas lietus. Todėl nereikia prarasti sveiko optimizmo sunkesniu metu, nes gali būti, kad baimės ir pesimizmas nepasitvirtins. Be to, tai gali trukdyti nugalėti užgriuvusias negandas.
Linkiu Jums, brangūs „Toto” skaitytojai, kad turėtumėte visus metus sveiko optimizmo ir stiprybės.
Jūsų
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

Rodyk draugams

Galite patys susikurti sau rojų ar pragarą

„Kokios tavo kasdienės mintys, tokia ir tavo siela, nes mintys atspindi sielą”
Filosofas, imperatorius Markas Aurelijus

Kai žmonijos šventrasčiai rašo apie rojų ir pragarą dažniausiai žmonės tai supranta kaip apie vietą, kur sielos atsiduria po mirties. Kunigai, šventikai tokį vienpusišką požiūrį palaiko ir aktyviai skleidžia dėl tvarkos čia, žemėje, nes tai suteikia žmogui motyvacijos būti geram ir palengvina kančias būsimo rojaus viltimi. Tame nematau nieko blogo ir apskritai tai- teisinga. Tik verta pasakyti, kad pragarą ir rojų mes galime susikurti ne tik po mirties, bet ir gyvendami žemėje. Nereikia laukti mirties, kad pamatytum pragarą ar rojų. Pavyzdžiui, tave nervina žmonės, kainos, šeimos nariai , lietus ar miglotas dangus ir aplamai tave viskas nervina ir pykina, tu bijai ateities, graužiesi dėl praeities, tau ne miela gyventi ir viskas kelia pasibjaurėjimą ir prastą savijautą, tai galiu pasakyti- tu esi jau pragare. Jei tu jautiesi mylintis ir mylimas, esi džiaugsme, laimėje, mąstai pozityviais modeliais ir tau labai miela gyventi - tu esi rojuje. Taigi, jūs patys galite bet kurią akimirką susikurti sau rojų ar pragarą. Viskas, kam skiriame savo dėmesį ir kuo tikime, tampa mūsų gyvenimo patirtimi.
Sunku valdyti savo minčių srautus, bet dar sunkiau valdyti išorinį pasaulį. Kai visiškai nevaldai savęs, tai valdyti išorę tampa neįmanoma. Todėl rojaus ar Dievo karalystės verčiau ieškoti savyje, nes jei rojaus nėra viduje, išoriniame pasaulyje jo tikrai nerasite. Lavinkite protą, siekite išminties, nes be to nebus tikro šventumo, gerumo, dieviškumo. Kurkite gražias mintis - ir tada pastebėsite Visatos grožį.
Kartais gyvenimo srovės spaudimas ar karma natūraliai atneša daug negatyvo ir blogio. Žinoma, tada pirma tenka spręsti iškilusias problemas. Bet net atsidūrus galinguose likimo gniaužtuose neverta kristi į pragarą ir užsidaryti tame nejudrių, negatyvių minčių rate. Juk gyvenimas- dovana, todėl turime jį išpakuoti! Pakilimai ir nusileidimai žmogaus gyvenime primena širdies plakimo kreivę, kuri rodo, jog jis- gyvas. Jei esi labai blogos nuotaikos, pagalvok, kad jei numirsi, nebus ir to.

„Mintys tiesiog iškyla- o tu renkiesi, veikti pagal jas arba ne. Būtent tai suteikia sąmoningumas. Jeigu nesi sąmoningas, paprasčiausiai veiki pagal stipriausią impulsą arba stipriausią mintį”     šių dienų pasaulinio masto dvasinis lyderis Šri Šri Ravi Šankar

Rodyk draugams

Už Gedimino kalną atsakingi pareigūnai privalo būti nubausti

Valstybės institucijoms nesutariant, kaip ir ką daryti bei kas turėtų tvarkyti Gedimino kalną,pastarojo būklė darosi katastrofiška ir gresia pilies griūtimi. Žiniasklaidai ir visuomenei dėl to reiškiant pasipiktinimą valdžia bando vaizduoti jautrumą šiuo klausimu, bet lendantys aplaidumo ir pareigų neatlikimo faktai tiesiog šokiruoja. Pasirodo, kad už skiriamą nedidelį finansavimą nieko gero nepadaroma, o jei padaroma, tai ne tie darbai arba jie neturi esminės reikšmės kalno būklei. Sunku suvokti, jog darbus vykdoma be reikiamos dokumentacijos (projekto ir t.t.), be visapusiško kalno problemos ištyrimo (atliekama tik fragmentiškai) ir apskritai viskas tik imituojama, kad išleisti lėšas, skirtas kalno tvarkymui. Dabar gana ramiai ir atvirai viešai pareiškiama, kad dėl to nėra atsakingų asmenų, nes nėra parašų, dokumentų ir teisingai priskirtos institucijos Gedimino kalno tvarkymui. Padėtis toliau negerėja, nes prasidėjo tąsimasis, kas toliau turi tvarkyti Gedimino kalną.
Manau, kad už pareigos tvarkyti Gedimino pilies kalną neatlikimą atsakingi pareigūnai privalo būti, nedelsiant, labai griežtai nubausti, teisėsaugos institucijos privalo atlikti tyrimus dėl lėšų panaudojimo, atsakingus už Gedimino kalną valstybės tarnautojus dangstę ir rėmę labai aukšti politikai ir valdininkai privalo būti išaiškinti ir nubausti. Reikia tučtuojau paskirti naujus žmonės, kurie būtų pajėgūs nedelsiant imtis reikiamų veiksmų Gedimino kalno išsaugojimui.
Būtina atkreipti dėmesį ir pažymėti, kad, esant tokiai sumaišties situacijai, iniciatyvos privalo imtis prezidentė. Dabar tik jos tiesioginis įsikišimas ir subūrimas bendram darbui būtų pats veiksmingiausias ir greičiausias variantas išgelbėti Gedimino kalną. Visgi Gedimino pilis yra ne tik sostinės Vilniaus, bet ir visos Lietuvos simbolis, todėl tai yra prezidentinio lygio klausimas ir net moralinė pareiga.
Tuo pačiu noriu padėkoti žurnalistams, visuomenininkams, politikams ir paprastiems žmonėms, kurie nuoširdžiai rūpinasi Gedimino kalno būkle. Toks lietuvių neabejingumas džiugina, nes rodo, kad Lietuva yra gyva.

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XVII)

Dieninių gyvūnų pasaulyje- permainų laukimo nuotaikos. Didžiojo Vakarų imperatoriaus rinkimai parodė, kad šio sosto galia yra pajudinama, o ponų su prijuostėmis įtaka pasauliui grėsmingai sumažėjusi. Jie pralaimi Rūsčiųjų Rytų Cezarių- tironų sostui vieną mūšį po kito. Negana to- Vakarų imperatorius praranda vieną sąjungininką po kito. Tame, žinoma, aktyviai dalyvauja paslaptingas ir rūstusis karalius: Jis įspėja sultoną apie pradedamą perversmą, jis palaiko jam patinkančius lyderius, kai kurie jo jau viešai prašo paramos, keičia pasaulio tvarką, jis valdo paslaptinguose ir labiausiai informuotuose frontuose, kas jam suteikia pasakišką galią. Jis jau yra neoficialus imperatorius. Bet po Vakarų imperatoriaus rinkimų, kai paaiškėjo, ką jis gali, Jis susidurs su galingu atsaku. Taip mąstydamas šviesusis kunigaikštis permetė dėmesį ir paniro į savo gyvenimo kelio išgyvenimus.

Daug metų kreipdavausi į dieninius gyvūnus siųsdamas laiškus, tarsi į nežinią, Puslapiuose buvo daugmaž  (ką galėjo rašyti) viskas, kas man buvo brangu ir svarbu, juose mano gyvenimas ir kas su juo susiję. Gyvenimas buvo trapus ir vienišas. Nuolatiniame tamsiųjų jėgų presinge ir griovime. Bet kokios šviesios iniciatyvos buvo slopinamos. Kreivi veidrodžiai veikė be sustojimo, nes tamsiosios jėgos labai bijojo, jog šviesusis kunigaikštis netaptų iškilusiu naujos epochos dievišku didvyriu.

Tai istorija, kai kreivi veidrodžiai kraipė ne tik išorinį, bet ir vidinį pasaulį. Todėl kreivi veidrodžiai dužo  dieninių gyvūnų protuose ir savi šviesiojo kunigaikščio viduje. Šviesiajam kunigaikštyje pradėjo dar labiau atitikti vidaus ir išorės pasauliai, jis dar labiau pažino realybę ir savąjį aš. Statyk didingesnius rūmus, o siela manoji!

Dėja sąmoningai mylinčios šviesųjį kunigaikštį dieninės gyvūnės pasidarė pernelyg aktyvios ir keliančios grėsmę kelyje pas Kūrėją. Nes iš širdies gilumos mylinčios dieninės gyvūnės buvo protingos, gražios, žavios ir siekiančios pozityvo, o kitokių priklausančių Viešpačiui pas šviesųjį kunigaikštį paprasčiausiai nebuvo.

Gyvenimo pasakos XVI dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%E2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-xvi-1087.html

Rodyk draugams

JAV Prezidentu išrinktas D.Trump

Jungtinėse valstijose labai aršius ir lemtingus dabartiniam pasaulio valdymui prezidento rinkimus laimėjo Donald Trump. JAV ir jos elitas įrodė, kad gerbia visą rinkimų procesą ir jo rezultatus. Lietuva taip pat gerbia JAV rinkėjų valią ir tikisi gero, artimo bendradarbiavimo su šia didžia šalimi. Dabar bandomi kurti, kai kurių galingų jėgų, apokaliptiniai scenarijai neturi mūsų trikdyti ir nukreipti į lankas. Geriau pasveikinkime išrinktąjį Prezidentą ir nusiteikime toliau dirbti kartu įgyvendindami abipusiškai naudingus projektus saugumo, ekonomikos, aplinkos ir kitose srityse. Tikėkimės, kad JAV toliau išliks tvirčiausiu bei artimiausiu mūsų valstybės sąjungininku. Panikuoti Lietuvai ir pasauliui tikrai ne verta ir nėra dėl ko.
Noriu nuoširdžiai pasveikinti išrinktąjį JAV Prezidentą, kurio konkurentė H.Clinton rinkimuose buvo labai stipri, su pergale. Palinkėti jam sėkmės ir gerų darbų JAV bei visam pasauliui!

Rodyk draugams

Nors Gedimino kalnas toliau greitėjančiai griūva, bet valdžia reikiamo dėmesio ir lėšų neskiria.

Pastaruoju metu Lietuvoje lijo ir laikėsi blogi orai, todėl rimtai netvarkomas Gedimino kalnas toliau slenka ir jau pradėjo griauti prie jo esančias sienas. Taip pat įtrūkimai atsirado kitoje Gedimino pilies kalno šlaito pusėje. (Galite pasižiūrėti http://www.alfa.lt/straipsnis/50090033/gedimino-kalnas-nesiliauja-slinkti-nuosliauza-sudraske-tenta-apgriauta-siena ). Šia tema skandalą bandė kelti visuomenininkai, žiniasklaidos dalis, pats rašiau, bet paaiškėjo, kad „Iki šiol nėra nuspręsta, kada bus imtasi kalno tvirtinimo ir tvarkymo datų, specialistai tik pateikė savo pasiūlymus įvairioms komisijoms.”.

Pagarba kovojantiems už Gedimino kalną visuomenininkams, žiniasklaidos daliai ir kitiems neabejingiems šalies piliečiams, kuriems rūpi valstybės simboliai. Deja, politikai- labai abejingi. Per rinkimus žada pasirūpinti rinkėjais ir valstybe, bet Gedimino pilies kalnas griūva. Visiškai neskiriama deramo dėmesio ir lėšų! Rūpinasi tik savo interesais ir gerove. Tam valstybės iždo ir ES fondų lėšų užtenka! Tenka su giliu apgailestavimu pabrėžti, jog nei viena partija neskiria deramo dėmesio šiai problemai. Aš nesuprantu, kas gali būti šiems „valstybininkams” svarbiau už valstybę ir ją reprezentuojančius simbolius. Visiškas pareigų neatlikimas! Kadangi nueinanti valdžia, opozicija ir dabartiniai rinkimų laimėtojai nesusirūpino Gedimino kalno katastrofine būkle, tai taip nauji valdantieji pasirūpins ir rinkėjais…Kažkokia apatija ir beviltiškumas valstybės atžvilgiu.

Rodyk draugams

Kviečiu nueiti į rinkimų apylinkę ir pareikšti valdžiai protestą

Sekmadienį vyks Seimo rinkimai. Nors rinkimai kaskart sukelia abejonių dėl teisingo balsų skaičiavimo, bet šis įvykis vis dar svarbus valstybės gyvenime. Padėtis yra bloga, mes vis labiau atsiliekame nuo kaimynų, už kuriuos nesenai gyvenome geriau, ir pradedame lyginti save su vis blogiau gyvenančiomis šalimis. Dabartinė valdančioji klasė politikoje jau 26 metus. Didžioji šalies turto dalis sutelkta saujelės žmonių rankose, o dauguma kitų maldauja galimybių ir plėtros. Šalies politikai ir partijos parsidavinėja. Neteisybės jausmas, jog įdėtos pastangos bus įvertintos skirtingai, išsklaido bet kokius planus ir svajones gyventi ar sugrįžti į Lietuvą. Taip nutiko, nes politikai per rinkimus kaskart pasinaudodavo jumis ir nugvelbdavo jūsų balsus. Jie jums daug žadėjo, bet nieko nedavė perspektyvaus ir gero. Nedžiugina ir ateities perspektyvos, nes visos partijos valdomos saujelės žmonių. Įvairovė - tik iliuzija. Nepriklausomi, sąžiningi, gabūs, valstybiškai mąstantys kandidatai neturi galimybių, nes viską valdo valdžią turintys įvairių galingų slaptų draugijų, religinių sektų, feministinių ir homoseksualų organizacijų elitas. Jei tu jiems nepriklausai- tu esi niekas. Dėl to rinktis, kurią nors partiją yra beprasmiška, nes valdžia vistiek liks jų rankose. Šiai dienai nėra rimtos partijos, kuriai jie neturi įtakos.
Jums patinka tokia padėtis? Rinkis partiją ir balsuok už jų kandidatus. Norite inicijuoti pokyčius? Būtinai ateik ir sugadink biuletenį! Nes kito kelio apatijos ir abejingumo atmosferoje supurtyti sistemą šiandiena nematau. Tai pirmas žingsnis, kuri turite padaryti, norėdami šviesios Lietuvos. Rinkėjai, kurie neateis į rinkimus, parodys tik savo abejingumą, kantrumą, nuolankumą. Kadangi neaktyvūs rinkėjai plaukia pasroviui, jie valdžiai nepavojingi. Pavojingi tik tie, kurie netingi nueiti į rinkimų apylinkę ir pareikšti protestą. Dar daugiau - tai ženklas valdžiai, kad tokie piliečiai nepatingės nueiti prie Seimo. Tenka pastebėti, jog valdžia prieš šiuos rinkimus gana stipriai nervavo rinkėjus, matyt, tikėdamasi, jog maištaujantys rinkėjai neateis ir tokiu būdu nepareikš savo protesto.Jiems pakanka savo elektorato, jog eilinį sykį rinkimų pagalba įtvirtintų savo valdžią. Todėl nebūk abejingas ir pareikšk savo nuomonę!

Pagarbiai
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

Rodyk draugams

Ar JAV viešpatavimas pasaulio politikoje baigiasi?

JAV paskelbė nutraukianti tolesnes derybas su Rusija dėl paliaubų Sirijoje. Paliaubų susitarimas, kuris buvo sudarytas rugsėjo mėnesį, oficialiai žlugo. Šis susitarimas nuo pat pradžių buvo pasmerktas žlugti, nes , kaip paaiškėjo, jis neturėjo galimybių būti įgyvendintas. JAV blefavo ar įsivaizdavo save įtakingesne, negu iš tiesų yra. Po šio fiasko jos autoritetas Artimuosiuose Rytuose pakirstas, nes dar labiau išryškino jos silpnumą ir nepatikimumą. Pastaruosius kelerius metus JAV Artimuosiuose Rytuose blaškosi, sąjungininkų nebrangina, neturi atitinkančios realybę strategijos, kalba žodžiais, kurie neparemti veiksmais ar pagrindu. Ši politika Jungtinėms valstijoms neša katastrofiškas pasekmes: pagadinti santykiai beveik su visomis regiono galiomis. Dabar tokios senos sąjungininkės kaip Saudo Arabija, Turkija, Egiptas į JAV žiūri su abejone. Tenka konstatuoti, jog Jungtinių valstijų galia regione sparčiai byra. O Rusija šią nesėkmę panaudos, kad galėtų dar ryžtingiau ginti savo interesus Sirijoje ir toliau auginti savo galią pasaulyje.
JAV didelių problemų turi ir Europoje, nes susiduria su įtakos Europoje mažėjimu. Proamerikietiškos vyriausybės Europoje sparčiai nyksta. Paskutinis pavyzdys - Estija, kuri visada garsėjo savo proamerikietiškumu . Dabar, po keistų prezidento rinkimų, ji gali tapti šaltesnė JAV ir NATO atžvilgiu, o jos politika panašėti į Lietuvos. Bet tai -neblogiausia JAV. Didesnė problema yra Europos Sąjungos nusigręžimas nuo JAV dominavimo ir vis labiau ryškėjantis noras gerų santykių su Rusija. Vokietijoje kitais metais vyks rinkimai į parlamentą ir jėgos, norinčios gerų santykių su Rusija, gali labai gerai pasirodyti. Tiesa sakant, net pačioje JAV, kandidatas į prezidentus D.Trump pagavo šį arkliuką ir žada amerikiečiams, kad jis ras kalbą su prezidentu V.Putinu. Kaip žinome, Vokietijoje šis gerų santykių su Rusija noras visada buvo didelis, todėl visai realiai galime mąstyti ir apie Vokietijos politikų priešrinkimines keliones į Kremlių.
Rusijos televizijos žinių laidose jau kalbama apie tolesnius santykius tarp pasaulio didžiųjų supervalstybių JAV ir Rusijos ir tai, deja, pamažu tampa ne propaganda, o tarptautinių santykių realybė.

Rodyk draugams

Katalikų Bažnyčiai derėtų atsiprašyti baltų tautų už Kryžiaus žygius

Rugsėjo 22 dieną Latvijoje ir Lietuvoje minima Baltų vienybės diena. Prisimenamos mūsų baltiškos ištakos bei lietuvių ir latvių pergalė prieš Katalikų Bažnyčios ordino kariuomenę Saulės mūšyje. Po šio Kalavijuočių ordino sutriuškinimo jam teko prisijungti prie Teutonų vienuolių vadovaujamo ordino, kuris istorijos vadovėliuose dažnai vadinamas vokiečių ar kryžiuočių ordinu. Taip sušvelninamos ar nuimamos kaltės nuo Katalikų Bažnyčios, kurios vienuoliai- kariai vadovavo agresijai prieš baltų tautas. Daugiau kaip du šimtus metų karo, niokojimų, žudynių, prievartavimų ir kitų karo baisybių teko išgyventi baltams ir tai buvo daroma religijos vardan. Dar ir dabar, praėjus šimtams metų, lietuviai krikščionybę pasąmoniniame lygmenyje nėra pilnai priėmę kaip savą, nėra to džiaugimosi ar mėgavimosi viduje kaip yra, pavyzdžiui, Italijoje. Pas lietuvį dar ir dabar yra išlikęs nepasitikėjimas, kuris pasireiškia ypač jautriu nepasitikinčiu vertinimu į Bažnyčios veiklą. Ši lengvai išprovokuojama atmetimo reakcija į Bažnyčios veiklą kunigų, vyskupų ir teologų vertinama kaip sovietinis paveldas, ateistinis poveikis. Mano nuomone, tame didesnį vaidmenį vaidina ne vadinamasis sovietinis palikimas, bet XIII - XV amžiuje vykę Kryžiaus žygiai. Vienuolių ordino vadovaujamų karių nuolatiniai puolimai, kada lietuviai negalėjo normaliai žmogiškai gyventi, padarė didelę žalą. Baimė, siaubas, išgąstis, neapykanta, pyktis ir pan. jausmai matant karius su kryžiais eilinio lietuvio širdyje buvo nuolatiniai. Tai giliai įsirašė į tautos kolektyvinę sąmonę ir taip per kartų kartas šis įrašas neišsitrynė iki šiol. Pasąmoniniame lygmenyje jis egzistuoja ir man atrodo, kad net lietuvių globaliame jaunime, kuris auklėjamas sekuliarioje atmosferoje, šis atmetimas yra gana pastebimas. Kartu išliko iš vidaus einanti pagarba senajam lietuvių tikėjimui.
Kaip žinome, Katalikų Bažnyčia yra atsiprašiusi už Kryžiaus žygių į Šventąją Žemę padarytus nusikaltimus ir kitus blogus darbus, bet neatsiprašė lietuvių ir latvių už jiems padarytas dar didesnes skriaudas. Šie kariniai Kryžiaus žygiai nėra deramai pasmerkti, už skriaudas ir padarytą žalą - net neatsiprašyta.
Taip pat noriu pažymėti, jog šiuo tekstu neturiu tikslo pakenkti religijai ir labai vertinu Katalikų Bažnyčios atneštą civilizaciją į atsilikusius Baltų kraštus. Gerų darbų Bažnyčia baltams yra padariusi daug. Šiuo tekstu tik noriu atkreipti dėmesį, kad Baltams buvo padaryti ne tik geri darbai, bet buvo padaryta ir blogų, kurie nėra tinkamai įvertinti ir už juos neatsiprašyta.

Rodyk draugams

Mokslo ir žinių diena 2016

Šiandien milijonai mokinių ir studentų visame pasaulyje atveria mokyklų, universitetų, institutų,kolegijų duris ir pradeda naujus mokslo metus. Netrukus Mokytojai mokins ir padės vystytis mokiniams, ves juos į pasaulio pažinimą, žinias. Tą proga pridedu ištrauką iš knygos.
Tu esi pasimetęs gatvėje, kurioje lietus, griaustinis, vėjas ir šaltis. Tau reikia pastogės. Tu žvalgaisi aplinkui ir randi duris. Prieini prie durų, nes jos yra labiau kviečiančios, žavingesnės, džiaugsmingesnės, negu kurios kitos gatvėje. Kai įžengi per mokytojo duris, tu ateini į namus. Pamatai pasaulį iš naujos perspektyvos. Iš vidaus vis dar galite girdėti griaustinį ir matyti lietų, bet tai daugiau tavęs nebetrikdo. Viduje yra šiluma ir saugumas. Pasaulis atrodo daug gražesnis. Nebe bjauri vieta, bet vieta pripildyta meilės, bendradarbiavimo, užuojautos. Tavo baimė išnyksta.
Kada galite pamatyti visą pasaulį mokytojo akimis , tai - ženklas , kad atėjote pas mokytoją. Tu esi įėjęs pro duris. Tai yra mokytojo turėjimo tikslas. Jei jūs vis dar matote pasaulį kaip ir anksčiau- tu dar neatėjęs pas mokytoją. Tu vis dar stovi lauke, gatvėje, kur šalta ir drėgna. Dar tik žiūri į duris, per jas dar neįėjęs.
Ką reiškia pamatyti per mokytojo akis? Tiesiog tai: kiekvienoje situacijoje su kuria susiduri, galvoji : „Jei ta situacija būtų prieš mokytoją, kaip jis tvarkytųsi? Jai ta komplikacija iškiltų mokytojui, kaip jis tai priimtų? Jei kas nors apkaltino mokytoją, ką jis darytų?”
Raktas yra jausti mokytojo buvimą. Mokytojas yra buvimas, ne santykis. Santykiai gali būti sugadinti, pataisyti, vėl sugadinti. Pamėgimas ir antipatija yra kiekvienuose santykiuose. Tai yra sansaros ratas, pasaulio vargas. Visi santykiai eina kūliavirsčia, o buvimas yra didžiulis, begalinis, stabilus ir centruotas.
Nedaryk su mokytoju žemiškų santykių: „ O, jis pažiūrėjo į mane Jis nepažiūrėjo į mane. Jis nepasakė tai. Kažkas kitas artimas, o aš ne„. Visas šis šlamštas veda į tai.
Tiesiog ženk pro mokytojo duris ir ateik į namus. Tik mokytojo buvimas atneš tau išsipildymą į tavo gyvenimą ir į visus tavo santykius.

Iš knygos „The Guru Disciple Relationship
A collection of talks and stories by Sri Sri Ravi Shankar
Iš anglų kalbos vertė: Mindaugas Pliauga

Rodyk draugams

Gali prireikti vienašališkų JAV Baltijos šalių saugumą užtikrinančių garantijų

Nemažėjanti įtampa Baltijos regione privertė atvykti JAV viceprezidentą Joe Biden į Rygą ir nuraminti regiono šalis, kad JAV vadovaujama NATO pasirengusi jas ginti. Taip pat šis vizitas ir kalba, kurioje buvo gana konkretūs pažadai papildomai dislokuoti JAV kariuomenės pajėgumų ir kitų, skirtų NATO rytinių sienų apsaugai stiprinti, priemonių bei Baltijos šalių gynybos reikaluose aktyvus dalyvavimas yra žinutė Rusijai, kad šis regionas yra NATO ir ES neatskiriama dalis ir Rusija neturi jokių teisių ir galimybių kaip nors pakeisti regiono statusą. Baltijos šalims tokie JAV vadovų užtikrinimai daro gerą įspūdį. Reikia pripažinti, kad Jungtinės Valstijos ryžtingai veikia vienydami NATO ir Vakarų šalis siekdamos išsaugoti dabartinę pasaulio tvarką. Galbūt,net pasinaudojant Rusijos išpūsta grėsme siekiama suvienyti NATO narius, kurie labai blaškosi ir nesutaria, kokiu ryžtingumo laipsniu reikėtų reaguoti į Maskvos agresyvų spaudimą.
Po nepavykusio perversmo Turkijoje NATO susiskaldymas dar labiau padidėjo. Verta atkreipti dėmesį, kad JAV valstybės sekretorius J.Kerry iš pat pradžių ne tik nepasmerkė perversmo, bet ir atsargiai bei neutraliai vylėsi stabilumo, taikos bei tęstinumo Turkijoje. Galima nesunkiai nuspėti, jog šį faktą prezidentas R.T.Erdogan visada prisimins. Taigi, nors tokie Viceprezidento vizitai į Rygą rodo ryžtą ir NATO garantijas, tačiau jokiu būdu nesiunčia signalo, kad šnekama vienu balsu, kad gretos suglaustos.
Dabar Europos kariškiai, ko gero, džiaugiasi, jog atsirado tikras priešas - Rusija, ir jie gali gauti daugiau lėšų, naujų ginklų ir kitų svarbių jiems dalykų, be to, išaugo jų svarba visuomenėje. Bet priklausomybė nuo JAV išlieka ir tai kelia Vakarų Europos nepasitenkinimą dėl slopinimo didesnės Europos perspektyvos. Šiuo metu ES išgyvena vienu metu daug krizių (pabėgėlių, Brexit, skolų ir kt.) ir jai mažiausiai reikia karinės įtampos su Rusija. O JAV yra pajėgi ir turinti pakankamai ambicijų išlaikyti savo statusą pasaulyje, todėl jai varžytis su silpnesne Rusija yra naudingiau negu su Kinija, bet gerokai grėsmingiau. Kinija - netolimos ateities pasaulio supervalstybė. Dabar ji pernelyg stipriai nedalyvauja pasaulio reikaluose. Rusija, jeigu neišeis iš dabartinės padėties, laukia sunkūs laikai ir miglotos perspektyvos. Dėl to Kremlius gali ryžtis labai agresyviems išpuoliams.
Manau, jei įtampa Baltijos regione augs, o ES ir NATO šalys nesutars, šių šalių vadovai turėtų prašyti vienų JAV suteikti saugumo garantijas. Vienašališkos JAV saugumo garantijos leistų Baltijos šalims tikrai lengviau atsikvėpti.

Rodyk draugams

Manipuliacijų epocha

„Kožnas savo protu didžiuojasi”   lietuvių patarlė

Mes kiekvieną dieną susiduriame su manipuliacijomis. Jos pilna visose sferose, kur bepasižiūrėtum. Taip atsitinka, nes žmogus nori valdyti ir išnaudoti savo naudai kitus žmones. Kadangi galimybės manipuliacijai šiais laikais yra nepalyginamai didesnės negu senais laikais, ji labai paplito ir tapo norma. Pavyzdžiui, anksčiau žmonės gyveno mažose bendruomenėse ir dirbo labai sunkiai, darbo rezultatų vos pakakdavo išgyventi. Aplinka ir religija nedavė didelių galimybių manipuliacijai. Tada buvo smulkios, daugiau buitinės manipuliacijos. Dabar aplinka yra kita, žmonės ne tik gali daug rimčiau manipuliuoti kitais žmonėmis, bet tai tapo konkurenciniu pranašumu, pvz., versle. Manipuliacijos ir apgavystės tapo viešai nesmerkiamos ar nepakankamai smerkiamos. Jos tapo mūsų kasdienybės norma. Paplito supratimas, kad doras darbas neveda į sėkmę ir laimę. Šiais laikais žmonėmis manipuliuojama visą gyvenimą, tampydami nematomus instinktų ir troškimų saitus. Tai padidina ir taip didelę problemų naštą. Todėl gyvenime žmonės jaučia dar daugiau chaoso, neaiškumo, nepasitikėjimo, nerimo, baimių ir t.t.

Šie apgautieji, nesusitvarkantys savyje  ir gyvenimo palaužti žmonės eina savo problemų spręsti pas psichologus, psichoterapeutus ar pas sėkmės, dvasinius mokytojus, įvairius religinius centrus ar net sektas. Čia vėl patenka į gudrių manipuliatorių rankas. Rezultatus matau gatvėje ir bendraudamas su žmonėmis. Pastaruoju metu neskiriu, ar tai žmogus iš psichoterapeuto kabineto ar iš dvasinio mokytojo, nes jiems visiems būdingas ribos tarp fantazijos ir realybės praradimas ar išgalvotas magiškas mąstymas. Taip pat labai ryškus gydytojų ar dvasinių mokytojų problemų, norų, siekių primetimas.  Sovietiniais laikais buvo aiškiau: psichiatrai dirbo griežtai pagal nurodytą metodiką ir neužsiimdavo jokia propaganda, išskyrus tarybinę. Dabar sistemos nėra, todėl sielos gydytojai dirbai labai skirtingai, prieštaringai ir daug sau leidžia. Pavyzdžiui, pacientus gydo metų metus, primeta sveikiems įvairias psichinės ligas, užsiima paslėpta religine ir politine propaganda ir pan. Į dvasinius ir religinius mokytojus žmonės žiūri gerokai kritiškiau, bet ir čia - ne ką geriau. Pavyzdžiui, sunkias ligas gydo vandeniu iš krano, tualetiniu popieriumi ir pan.

Stipresniųjų manipuliacijų išvengti, turbūt, yra neįmanoma, bet galime nuo jų apsiginti, išvengti paspęstų spąstų. Tam reikia stiprinti, lavinti protą, netingėti rinkti informaciją ir taip siekt išprusimo,i išminties. Taip pat svarbu rūpintis dvasine sveikata ir, svarbiausia,  pažinti save. Noriu atkreipti dėmesį, kad sąmoningo, švento, laimingo žmogaus valdyti, manipuliuoti juo yra neįmanoma, su juo reikia tartis, su juo reikia skaitytis. Jeigu juo manipuliuoja, jį valdo, tai tik sąmoningai, jam pačiam suvokiant. Taigi, naudinga būti sąmoningu, šventu, gerai pažįstančiu save…

Tradiciškai Žolines proga pridedu ištrauką:

„Kas mane myli, tą gelbėsiu, -
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, -
su juo būsiu varge,
jį išgelbėsiu, pagerbsiu.” Ps 91, 14-15

Ko nori, kad tau padaryčiau?

Viešpatie, suteik žmonėms šviesios stiprybės!

P.s. Dėl problemos aktualumo bei aiškumo nutariau papildyti ir išdėstyti tekstą ne tik gyvenimo pasakos forma. Tikiuosi skaitytojui bus naudinga.

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XVI)

Dieniniai gyvūnai Kreivų veidrodžių karalystėje atrodė pasimetę, suprantantys, kad jais manipuliuoja visi, kas gali ir turi galią. Deja, taip jau yra, jog dieninių gyvūnų bandos nuolat varomos, jos paklūsta savo aplinkai, stipresniųjų valiai bei norams, stipresniųjų įtaigoms ir, žinoma, priklauso nuo savo įgimtų poreikių ir daugelio kitų svarbių priežasčių, kurios paverčia juos pėstininkais gyvenime. Nuo stipresniųjų ir galingųjų išplėtotų manipuliacijų nepaprastai sunku apsiginti ir ištrūkti iš jų sumanių pančių. Lengviau tiems, kurie turi stiprų ir išlavintą protą, pakankamai informacijos. Šioje manipuliacijų epochoje svarbu išsaugoti sveiką protą, todėl reikia netingėti mąstyti, mokėti padaryti teisingas išvadas. Jei pasimeti kreivų veidrodžių chaose, esi pernelyg užsiėmęs, dėl informacijos trūkumo ir t.t. ir neturi kuo pasitikėti, tai net šviesusis kunigaikštis nebus gelbėjimosi ratas. Šviesusis kunigaikštis ir jo žodis tokiu atveju gali pasitarnauti tik kaip navigacija, esamos padėties supratimas, palaikymas sunkiu metu ir pan. Bet gyvūnas mąstyti ir gyventi savo gyvenimą turi pats. Taip mąstydamas jis pajautė mylinčias vibracijas ir jo sąmonė pakrypo kita linkme.

Kalbasi širdys. Daug mylinčių širdžių. Jis pasijautė tarsi tarp karštų kosminių juodųjų skylių, kurių galinga trauka įtraukia viską ir daugiau nebeišleidžia. Todėl reikėjo jam būti atsargiam, kad nepapultų už įvykių horizonto, iš kurio neištrūksta netgi šviesa.

Toliau šviesusis kunigaikštis pastebėjo pavojingą gyvybei grėsmę. Tai - tamsieji kunigaikščiai ir juodieji magai. Jų tikslas šviesiojo kunigaikščio atžvilgiu- kad galingas šviesusis dangaus sparnuotis negalėtu skristi. Jie norėjo dieninius gyvūnus laikyti tamsoje ir savo manipuliacijose. Nors jie įsivaizdavo(saviapgaulė) ar teigė savo ratui, kad jie siekia gerų tikslų ir naudoja tamsiąją propagandą geram, pavyzdžiui, stiprinagyvūnų šeimas. Bet, tiesa sakant,  jų šeimos stiprinimo programa, pasinaudojant šviesiojo kunigaikščio iliuzija, neturėjo tvaraus ilgalaikio pagrindo. Tenka sutikti, kad jei ne tamsiųjų jėgų sukurtos emocijos, tai dieninės gyvūnės būtų niekada nepasiryžusios itin aistringiems intymiems šeimos siprinimo būdams, kurie, beje, yra tik laikini. T.y.  aistringi intymūs šeimos stiprinimo būdai sustiprina ir suvienija gyvūnų šeimą tik trumpuoju laikotarpiu. Ilgalaikio poveikio jie neturi. Žinoma, jie naudingi ir gyvūnės buvo išmokytos efektyvių priemonių, kurios esant reikalui gyvenime pravers. Bet tik tiek. Kita tamsiųjų jėgų propagandos dimensija- nesveiko proto palatos propaganda. Tai- grubiausias nusikaltimas, siekiant egoistinės asmeninės tamsiųjų jėgų kunigaikščių  ir juodųjų magų galios ir visiškos valdžios gyvūnų planetoje. Didžiausias to pavojus- kad gyvūnų visuomenė konstruojama kaip nesveiko proto palatoje gyvenanti visuomenė ir gydo ją tamsiosios jėgos. Skaldoma tikrovė į viešą ir prote egzistuojančią, kurią draudžiama išviešinti. Konstruota visuomeninė šizofrenija ilgalaikiam valdymui ir konkurentų manipuliacijų užkardymui.

Daugelį metų tą stebėdamas šviesusis kunigaikštis rengė antipropagandinę programą. Jis visada svajojo išlaisvinti dieninių gyvūnų protus nuo tamsiųjų jėgų kuriamų pavojų ir protinių manipuliacijų. Jis svajojo dieninius gyvūnus pritraukti prie išminties, šviesos, paskatinti laisvai mąstyti, kurti gėrį. Jis nekentė tamsiųjų jėgų ir jų propagandos.

Gyvenimo pasakos XIV dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%E2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-xv-1078.html

Rodyk draugams

Pirmą kartą isorijoje JAV Prezidento rinkimuose įtariama Rusijos įtaka kandidato sėkmei

JAV vyksta labai įdomi rinkiminė kampanija dėl prezidento posto. Kas užims svarbiausią pasaulio politinį postą yra aktualu visoms valstybėms. Dėl pasaulinės geopolitinės įtampos šių rinkimų svarba dar labiau yra išaugusi. Nenuostabu, kad lietuviai susidomėję stebi rinkimų kampaniją, kuri, be to, yra nepaprastai emocinga ir intriguojanti. Tenka pastebėti, jog tokios jaudinančios, įtemptos, intriguojančios ir netradicinės rinkimų kovos dėl nominacijos tapti kandidatais į prezidento postą Respublikonų ir Demokratų partijose senai nebuvo. Turbūt pirmą kartą kandidatas į Prezidento postą buvo apkaltintas ryšiais su Rusija, kuri esą jam padeda. Net gūdžiausiais Šaltojo karo metais tokiais kaltinimais nebuvo švaistomasi! Tai rodo, jog šioje Prezidento rinkimų kampanijoje ne tik kuriamos reikalingos emocijos eiliniam Amerikos balsuotojui, kurios būtų palankios jų palaikomam kandidatui, tačiau stiprios emocijos yra užvaldžiusios ir visą JAV politinį elitą. Dabar susiskaldžiusias Respublikonų ir Demokratų partijas bandoma sutelkti rinkimų kovai, bet tai sunkiai sekasi. Po kilusio skandalo, kai buvo paviešinti dideli pluoštai Demokratų partijos nacionalinio komiteto elektroninių laiškų, tai padaryti bus dar sunkiau.
Verta pastebėti, jog JAV Prezidentas B.Obama Rusijos grėsmės kortą pradėjo naudoti ne tik užsienio politikos sferoje, norėdamas sutelkti sąjungininkus, tačiau jau ir JAV vidaus politikos peripetijose. Tai iš tiesų nauja ir stebinanti tendencija. Be to, parodanti JAV silpnumą ir negebėjimą gintis nuo Rusijos žvalgybos tarnybų atakų savo teritorijoje. Lietuvai šis JAV silpnumas yra nerimą keliantis ženklas, nes signalizuoja, kad NATO paribio valstybės yra visiškai neapginamos nuo Rusijos specialiųjų tarnybų pavojingų operacijų.
Nors Lietuvos elitas viešumoje palaiko H.Clinton, o apklausos skelbia, kad gyventojai didele persvara palaiko pirmąją kandidatę moterį į JAV Prezidento postą, bet išėjus į gatvę ar pažiūrėjus į aplinkinių nuotaikas, viešosios erdvės paribius vaizdas - kiek kitoks ir galintis totaliai pasikeisti D.Trumpo naudai. Žinoma, lietuviai nerenka JAV Prezidento, bet įsijautimas į rinkimų kampaniją darosi panašus į Amerikos. JAV rinkėjas taip pat ieško ne elito pateiktų, visiškai naujų lyderių, todėl D.Trumpas turi gerus šansus padidinti turimą reitingų atotrūkį ir laimėti Prezidento rinkimus. Verta pažymėti, D.Trumpas nėra tas lyderis, kurio žmonės norėtų, bet iš esamų elito kandidatų jis- kitoks, netradiciškai save pateikia. H.Clinton save pristato kaip pirmąją kandidatę moterį, turi spalvų, elito palaikymo, todėl irgi turi galimybių laimėti. Belieka tikėtis, kad Lietuvos žmonės neužmirš rudenį vyksiančių neįdomių Seimo rinkimų.

Rodyk draugams

Gedimino kalnas griūva, o valdžia nelinkusi jo gelbėti

Perskaičiau šiandien straipsnį http://www.alfa.lt/straipsnis/50052645/gedimino-kalno-likimas-nerupi-neskirta-lesu-slinkimui-suvaldyti ir netekau amo.  Mūsų valstybės vieno iš svarbiausių simbolio Gedimino kalno būklė yra tragiška, gresia jo griūtis, o gelbėjamas jis tik kuoliukais ir plėvele… Trūksta žodžių!  Dar daugiau- Gedimino kalno slinkimo į apačią problema žinoma visuomenei ne pirmus metus, bet niekas iš esmės nedaroma. Apart medžių kirtimo, kuoliukų kalimo, plėvelės tiesimo ir kitų smulkmenų, kurie nieko neišsprendžia, o tik imituoja Gedimino kalno gelbėjimą ir vaizduoja gerus gelbėtojų ketinimus. Gėda! Lietuvos valdžia vaizduoja save didžiausiais šalies patriotais, valstybininkais, įspūdingais kovotojais prieš galimą Rusijos agresiją, siekiantys  mūsų šalies saugumo ir gerovės , o kasdieninėje realybėje šitaip nesirūpina šalies pagrindiniais simboliais. Ar gali tokie žmonės būti tikri valstybininkai ir patriotai? Trūksta pinigų? Kiek išleidžiama ant studijų, konsultacijų ir tyrimų. Dabar vėl. Vietoje realių, tikrų Gedimino kalno gelbėjimo darbų, valdžia vis pradeda nuo pradžių, t.y. „Geologai Kultūros ministerijai pasiūlė kalno tyrimų planą. Per dvejus metus jis atsieis apie 120 tūkstančių eurų.” Pinigai švaistomi tyrimams ir imitaciniams gelbėjimo darbams. Jeigu tokiais tempais ir darbais toliau Lietuvos valdžia gelbės Gedimino kalną - jis tikrai sugrius. Nejučia pagalvoji, kur mes einame? Kadangi lietuvių jaunimas emigruoja,  likę lietuvių senjorai išmirs, Gedimino kalnas virs griuvėsiais, atvažiuos imigrantai iš kitų šalių, tai tas Gedimino kalno gelbėjimas gali pasirodyti išties nebereikalingas  ar nevertas įdėto darbo ir lėšų.  Visgi tikiu, kad kol lietuviai čia gyvens- jiems šis simbolis bus reikalingas. Todėl privalome išgelbėti nuo griūties mūsų šalies simbolį, keliantį tautos dvasią, Gedimino kalną. Šioje vietoje lėšų trūkumas negali būti problema. Biudžete pinigų gelbėjimo darbams tikrai galime rasti. Reikia tik noro ir realių pastangų.

Šiandien minime Žalgirio mūšio dieną. Deja, vietoj gražaus datos paminėjimo- toks nuviliantis straipsnis  ir už širdies griebiantis pagalbos šauksmas.

Rodyk draugams

J K įvykusio referendumo rezultatai - smūgis valstybių savarankiškumui ir transatlantiniam ryšiui

Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatai nenustebino. Kadangi Didžiosios Britanijos išstojimas iš Europos Sąjungos buvo tik laiko klausimas. Net jeigu britai būtų balsavę už pasilikimą ES, tai ilguoju laikotarpiu mažai ką būtų pakeitę, nes diskusijos dėl išėjimo iš ES būtų vykusios toliau ir vargiai šalininkų būtų padaugėję. Galime tik apgailestauti, kad taip įvyko, bet interesai ir didžiųjų valstybių nesutarimai neduoda pagrindo tikėtis, ko nors kito.
Proamerikietiška Jungtinė Karalystė savo galia ir įtaka maišė ES lyderiams vienyti ir kurti Europos supervalstybę, mažinti JAV įtaką Europoje. Todėl Vokietija ir Prancūzija tiesiog stūmė Didžiąją Britaniją iš ES taip pagreitindama šio referendumo paskelbimą. Taip manau, nes negirdėjau jokių rimtų siūlymų ar derybų dėl Anglijos pasilikimo iš ES lyderių pusės, nors Didžiosios Britanijos premjeras D.Cameron buvo pateikęs reikalavimų paketą, kuriuos įgyvendinus šalis liktų Europos Sąjungoje. Beje, Didžiosios Britanijos siūlymai dėl ES reformos labai atitiko Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių interesus. Pastaraisiais metais šios didžios Europos valstybės balsas buvo neproporcingai jos galiai mažai girdimas. Pridėjus ekonominius, socialinius ir kitus interesus referendumo rezultatas tampa dėsningas. Verta atkreipti dėmesį, jog Anglijos karalienė nenaudojo savo autoriteto agituodama britus už pasilikimą ES. Tai irgi nemažai pasako ne tik apie „apačių” nuomonę, bet ir Anglijos elito.
Taip pat šio referendumo rezultatai sudavė smūgį JAV įtakai. Jos artimiausias draugas nebegalės tiek padėti įtakojant Europos lyderius, kiek anksčiau. Žinoma, Europos Sąjungoje yra daugiau proamerikietiškų valstybių, pavyzdžiui Lenkija, bet tai jau kitas svoris ir kita ES. Todėl Rytų Europos ir kitas mažas šalis, kurios nori daugiau savarankiškumo ir stipresnio transatlantinio ryšio šie JK referendumo rezultatai labai nuvilia.
ES yra ant subyrėjimo ribos ir, matyt, žemyninės Europos lyderiai nutarė, kad gelbėti ES lengviau be Didžiosios Britanijos. Dabar Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai imsis iniciatyvos kovoti prieš ES subyrėjimą ir nepatenkintų ES valstybių pažabojimą. Precedentas jau yra- Graikija. Prisiminkime kaip ES vadovai paklupdė Graikijos elitą ir pažabojo jos visuomenę. Kita vertus, Europos Sąjunga yra per didelė ir pernelyg įvairi, skirtingų interesų, kad ją galėtų lengvai suvaldyti net tokios galingos valstybės kaip Vokietija ir Prancūzija.

Rodyk draugams