Nors Nepolitinio žavingo minčių sodo projekto sukonstruota dieninių gyvūnų sąmonė ir jausena nyksta, tačiau virš Kreivų veidrodžių karalystės tirštos sutemos neišsisklaido, nes vyksta įnirtinga galingųjų kova. Tai reiškia, kad dieninių gyvūnų varguomenė pabudusi iš vieno tamsaus propagandinio sapno pradės sapnuoti kitą. Tik dabar galės pasąmoningai pasirinkti, kurios galybės sapno variantu ji tikės.Sapnų pasiūla jau dabar plėtojama, tobulinama ir diegiama praktiškai. Šviesusis kunigaikštis pastebėjo, jog  Nepolitinis žavingo minčių sodo projektas padarė didelį poveikį propagandinėms idėjoms,  kuriamiems įvaizdžiams ir mitams. Dėl galingo Šviesos poveikio juodasis „nepolitinis”  žavingas minčių projektas skilo į dalis.

Planetos galybių varžybos įgavo naują pavojingą pobūdį. Ir apskritai, atrodo, jog Pasaulis trokšta karo: vadai lavina iškalbą, kariuomenės telkiasi prie sienų, dieniniai gyvūnai pratinami prie parako kvapo. Vaizdas toks, tarsi pasauliui kariniai konfliktai niekada neatsibostų.  Karalystės ruošiasi karui ir kuria propagandinius mitus, kurie naudojami mobilizuoti ir konstruoti gyvūnų sąmonę, jauseną per tam tikrus įvaizdžius.Deja, tikrovė tampa  tai, kas sukuriama dieninių gyvūnų protuose, pasitelkiant baimę ir melą.

Kreivų veidrodžių karalystėje buvo ir gerų dalykų. Šviesusis kunigaikštis pastebėjo, kad nemažai gyvūnų pradėjo domėtis realybe. Jiems įdomus tapo realus kunigaikščio veidas. Tai brangino tamsiųjų jėgų propagandos kainą, nes tada jos varinėjimas reikalauja daug didesnių resursų. Pavyzdžiui, anksčiau šviesusis kunigaikštis matydamas juodosios propagandos pigumą, paprastumą ir net apmulkintų  gyvūnų savanoriavimą bandė išeiti į viešumą ir taip branginti bei padaryti propaganda ne tokia efektyvia bei reikalaujančia per daug pastangų, t.y. neatsiperkančia ir nenaudinga tęsti. Tačiau tamsiosios jėgos sugebėjo neišleisti, izoliuoti ir to pasekoje lengvai reguliuoti ir filtruoti informacinius srautus. Be to, patys dieniniai gyvūnai nenorėjo matyti tikrovės.   Į kiekvieną bandymą sklaidyti tamsiųjų jėgų sukurtas iliuzijas, pabudinti iš iškreiptai žavaus sapno reaguodavo statydami sienas, piktai atsiribodami, vertino kaip šviesiojo kunigaikščio apsimetinėjimus. Žodžiu, žiūrėdami nematė, girdėdami negirdėjo, jausdami nejautė.  Viso to rezultate šviesusis kunigaikštis negalėjo deramai atsikirsti ir pakreipti procesą šviesia kryptimi, nes neturėjo realaus, apčiuopiamo pagrindo, į kurį galėtų konstruktyviai reaguoti ir įvardinti daiktus aiškiais vardais. Tai buvo  esminis tamsiųjų jėgų laimėjimas, dėl kurio pirmas tomas tiek ilgai užtruko.

Pradėjus rašyti antrą tomą aiškėja, kad kitaip negu pirmame tome, meilės tema  šviesiajam kunigaikščiui bus itin aktuali. Dabar pačiam teks spręsti meilės problemas. Anksčiau tamsiosios jėgos buvo suinteresuotos propagandos tąsa ir iliuzine meilės drama, iš kurios pastoviai turėjo naudos ir tikėjosi neapsakomos pasaulinio masto naudos.  Todėl meilės viltis dieniniams gyvūnams visada buvo geistinas ateitis lūkestis ir kartu nuolatinis atidėjimas, atidėjimo tąsa. Tai ne geismo projekcija į egzistuojančius dalykus, o į būsimas jų konfigūracijas ir savybes, sykiu ir šių transformuotų norų sulaikymas, jų kultas. Antrame tome mylinčios širdys jau projektuojasi į egzistuojančius dalykus. Neįtikėtina, bet kartais atrodo, kad jaunos ir gražios širdys net nebuvo patyrusios tamsiosios iliuzijos, o pavargusioms bei džiūstančioms nuo meilės stokos dieninėms gyvūnėms nebeįdomios tos tamsos agentų iliuzinės pasakos! Be to, dieninių gyvūnių meilė, išsisklaidžius tamsiųjų jėgų iliuzijoms, tapo  labai įsisąmoninta, aiški, žinanti ir alsuojanti nevaldoma milžiniška aistra. Žodžiu, karštos širdys alksta meilės. Tai labai pavojinga šviesiajam kunigaikščiui, nes netikėta silpnumo akimirka gali jį išvesti iš dieviško nušvitimo kelio. Pagalbos sugriauti iš tamsiųjų jėgų agentų tikėtis neverta, nes jiems tas - nebeaktualu. Jie dirba prie kitų propagandinių iliuzijų.

Gyvenimo pasakos XIII dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%E2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-xiii-975.html

Rodyk draugams