Su Naujaisiais Metais!

Brangūs „Toto” skaitytojai,

Sveikinu Jus su 2016-ais metais! Tikėkimės Nauji metai bus šviesesni už praėjusius ir nesijaus to gūdaus niūrumo bei grėsmės iš išorės. Gyvenimas kartais būna žiaurus ir žmonės vieni kitiems daro siaubingus dalykus. Visgi pasiryžkime gyventi gėrio ir stiprybės labui, padekime kenčiantiems nuo karo ir kitų nelaimių. Ieškokime tarpusavio supratimo ir interesų suderinamumo.
Linkiu Jums, brangūs „Toto” skaitytojai, daugiau tolerancijos, taikos ir Dievo palaimos.
Saugių Naujųjų metų Jums, mielieji!

Jūsų
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

Rodyk draugams

Meilė duodama, o ne iš kažko ji privalomai gaunama

„Tu esi sudarytas iš medžiagos vadinamos meile. Kaip kūną sudaro amino rūgštys, taip sielą sudaro meilė. Tačiau mes nieko nepadarome, kad tai suprastume. Kiekvienas nori mylėti ir būti mylimas, tačiau neieškome to pačioje meilės esmėje. Meilės galia yra didžiulė. Ji gali išgydyti dvasines, emocines ir fizines negalias” šių dienų pasaulinio masto dvasinis lyderis Šri Šri Ravi Šankar

Mes gyvename Visatoje, kuri sukurta iš meilės, todėl pati yra gryna meilė. Kiekviena Visatos dalelė yra pilna meilės. Dėl to meilės nereikia niekur ieškoti, nes ji yra visur: aplink tave ir tavyje. Tik mes, žmonės, kuriame blogį ir savo egoistine mąstysena pritraukiame nemeilę, pyktį ir t.t.. Pati Visata veikia pagal savo programą ir juda savo tikslo link. Žmonės siekia savo tikslų. Kai yra nesuderinamumas, atsiranda didelės problemos. Tada kenčiame, kaltiname ir ieškome meilės. Pastebiu, kad meilės ieškojimas tapo manija. Ypač moterys stresuoja ir ieško kažkokios nerealios meilės . Žmogiška meilė antiek sureikšminama, kad atrodo, jog šeima, išgaravus aistringai meilei, nebeturi pagrindo. To pasekoje santuokos šiuolaikiniame Vakarų pasaulyje lengvai ir dažnai išyra. Kitaip buvo ankstesnėse kartose, kur bendrą gyvenimą rišo ekonominiai (lengvesnis gyvenimas kartu), nepaprastai sunkus vaikų išauginimas ir kiti dalykai. Dabar žmonės galvoja, kad jiems reikia iš kažkur gauti meilės. Dar daugiau, kad jiems gyvenimas privalo duoti meilės ir kitų pačių geriausių dalykų. Tiesa yra ta, kad niekas nieko neprivalo. Tiesiog supraskite, jūs patys esate ta meilė. Meilė yra duodanti. Jūs atėjote į šią planetą įnešti meilės ir dalyvauti Kūrėjo darbe. Priimkite kitus žmones, tokius kokie jie yra, nekaltinkite jų, kai jie, jūsų manymu, neparodo meilės. Meilės duokite pirmas ir negailėkite. Beje, daugelis turite daug neišreikštos meilės. Todėl šioje Visatoje jos niekam negali pritrūkti. Blogi dalykai gyvūnams, augalams, žmonėms atsitinka tik mūsų manymu, nes mes nežinom Visatos plano ir galutinio tikslo .Be to, kitas taip pat yra meilė. Pavyzdžiui, šventieji, pranašai ir dvasios galiūnai mato Dievo veidą kiekviename sutiktame žmoguje. Kiekvienas turime dieviškumo. Žodžiu, viskas yra meilė. Dar kitaip- tu esi meilė, aš esu meilė. Taip tarp mūsų užsimezga meilės santykis.
„Laimingi, kurių kelias be priekaišto,
kurie gyvena pagal VIEŠPATIES Mokymą.
Laimingi, kas laikosi jo įsakų,
ieško jo visa širdimi,
nedaro nieko pikto,
bet eina jo keliais.
VIEŠPATIE, tu davei savo įsakymus,
kad uoliai jie būtų vykdomi.” Ps 119, 1-4

Linksmų šventų Kalėdų!

Rodyk draugams