Už oro navigacijos saugumą atsakingų Pasaulio organizacijų aplaidumas yra šokiruojantis

Sukrėtė Malayasian Airlines lėktuvo katastrofa, kurioje žuvo beveik 300 žmonių. Nesuprantama, kaip buvo leidžiama skraidyti civiliniams lėktuvams virš karo veiksmų zonos. Ši kritika - ne tik Ukrainos atsakingoms žinyboms, kurios nevisiškai kontroliuodamos savo oro erdvę leido dideliame aukštyje skraidyti civiliniams lėktuvams, bet ir už oro navigacijos saugumą atsakingoms Pasaulio organizacijoms. Tenka pastebėti, jog virš Krymo, kuriame šiuo metu nevyksta karo veiksmai, skraidyti oro linijų lėktuvams- nerekomenduoja. Pietryčių Ukrainoje vyksta vis galingesni mūšiai ir naudojama vis sunkesnė ir sudėtingesnė karinė technika, todėl už oro navigacijos saugumą atsakingų Pasaulio organizacijų aplaidumas yra šokiruojantis, kai net nesugebėta įspėti apie aiškiai pavojingą zoną skraidyti oro linijų lėktuvams. Kita vertus, kaltieji, numušę Malayasian Airlines lėktuvą, privalo būti griežtai nubausti, o visos konflikte dalyvaujančios šalys privalo sudaryti reikiamas sąlygas katastrofos ištyrimui. Negalime nieko dėtų ir su konfliktu Ukrainoje nesusijusių žmonių žūčių nurašyti kaip paprasčiausias karo aukas.
Reiškiu nuoširdžią užuojautą, paramą ir solidarumą žuvusių artimiesiems, draugams ir visiems, kuriuos sukrėtė ši tragedija.

Rodyk draugams

Ukrainai reikia žaibiškos pergalės

Kelia didelį nerimą Rusijos karinių pajėgų neoficialus Ukrainos teritorijos apšaudymas, lėktuvo numušimas, karių įsiveržimai ir kiti panašūs tiesioginiai kariniai įsitraukimai, skirti palaikyti Donbaso separatistus kovoje su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Reikia pažymėti, kad Rusija jau neapsiriboja tik karine, finansine, informacine ir kita karui su Ukrainos vyriausybinėmis pajėgomis reikalinga separatistams pagalba, kuri iki šiol buvo neigiama, ir žengia žingsnį pavojingai arti tiesioginio ir atviro karo su Ukraina. Esame per plauką nuo plataus masto karo, kuris visiškai pakirs dabartinę tarptautinių santykių tvarką ir paskleis nestabilumą Europoje. Rusijos priešprieša su JAV ir kitomis valstybėmis, suinteresuotomis išlaikyti po Šaltojo karo egzistuojančią tvarką, įgaus senai regėtas aukštumas. Lietuvai ir jos kaimynėms- tai reiškia įtampas ir nestabilumus. Pavyzdžiui, jau dabar galime pastebėti Lietuvos politikoje nereikalingas įtampas ir kovas, kurias generuoja blogėjantys Vakarų ir Rytų santykiai. Todėl įvykiai Ukrainoje mums yra labai svarbūs, nes juntami šalies viduje ir darantys įtaką ateičiai, tik šis poveikis yra netiesioginis ir paprastam žmogui beveik nematomas. Tai tik patvirtina, kad Lietuva negali atsisakyti vykdyti aktyvios užsienio politikos ir atsiriboti nuo įvykių Ukrainoje. Turime skatinti tarptautinį Rusijos spaudimą ir izoliaciją, kuri verstų Rusiją atsisakyti Ukrainos pavergimo planų.
Norisi pagirti ukrainiečių karius, kurie vis galingiau kaunasi už laisvę, tvarką ir savo tautą. Ukrainos armijoje atsiranda vis daugiau didvyrių ir ji stiprėja tiesiog dienomis. Manau, kad pagrindinis padėties rytų Ukrainoje stabilizavimo būdas yra efektyvus ir greitas Antiteroristinės operacijos užbaigimas. Kiekviena diena yra brangi, nes besitęsiantis karinis konfliktas Donbase ir vis augančios karių ir taikių gyventojų žūtys daro skaudžią žalą Ukrainai ne tik jos viduje, bet ir tarptautinėje viešojoje nuomonėje, o ko pasekoje neišvengiamai atsiras naujas įšaldytas konfliktas arba teisioginis Rusijos armijos įsiveržimas. Esu įsitikinęs, jog Ukrainos vyrijos elitas, kovojantis Donbaso frontuose, yra pajėgus įvykdyti šią užduotį. Juk I.Girkin-Strelkov, vadovaujantis Donbaso separatistams, nėra panašus į generalisimą A.Suvorovą, kuris nepralaimėjo nei vieno mūšio. Be to, net carienės nusiųstas kovoti su prancūzų revoliucionieriais A.Suvorovas su savo kariauna negalėjo nieko pakeisti kovoje su Prancūzijos revoliucinėmis pajėgomis, kai Europos monarchijos nusprendė pamokyti prancūzus po to kai šie po savo revoliucijos ėmė skleisti Europai idėjas apie respubliką, ir visi sutartinai puolė Prancūziją. Tąkart revoliucinė prancūzų armija apgynė šalį. Generalisimo A.Suvorovo pergalės tik išgarsino jo talentą ir pelnė jam tarptautinę ir dar didesnę carinės Rusijos pagarbą, bet revoliucijos plitimo sustabdymui jo pastangos buvo bergždžios. Nes milijonų žmonių patriotizmas, ryžtas kovoti už savo šalį ir progresyvias idėjas yra nenugalimas. Sėkmės didvyriams!

Rodyk draugams

Pilietinės vienybės ir tikrumo būtinumas

Sveikinu Lietuvą ir savo bendrapiliečius su Valstybės diena. Ši valstybinė šventė simbolizuoja ne tik valstybę, jos ištakas, tačiau yra ir vienybės šventė. Juk Lietuvos valstybės kūrimąsi skatino ne tik vidiniai poreikiai, bet ir atsiradusi išorinė grėsmė. Tuo metu lietuviams išlikti buvo būtina vienybė ir valstybė, besirūpinanti viešuoju gėriu ir gynyba.
Šiandien, kai Europoje vyksta kariniai veiksmai, mums vėl tampa aktualus valstybės saugumas. Jei nebūsime budrūs ir nesirūpinsime valstybe, ne tokioje jau tolimoje perspektyvoje svetima kariuomenė gali įžengti ir į Lietuvą. Todėl mums būtina išmintinga vidaus ir išorės politika, atitinkanti nacionalinius interesus. Tenka su apgailestavimu konstatuoti, kad šiandieninė Lietuvos vidaus ir išorės politika labiau atitinka Lietuvą valdančios galios interesus, nei piliečių ar valstybės interesus. Lietuvos istorijoje jau buvo atvejis, kai XVIII a. per savo statytinius Rusija darė įtaką LDK, todėl ne tik vienybės trūkumą, valdžios demoralizaciją, sistemos supuvimą, chaosą valstybėje, bet ir valstybės išdavikų veiklą šalies viduje, mes jau esame pergyvenę. Negalime pakartoti šios karčios patirties, kuri vos nesibaigė lietuvių tautos sunaikinimu.
Labai svarbu suprasti, kas per galia valdo Lietuvą. Tik pažinęs Lietuvą valdančią galią ir supratęs jos interesus, politikas, valdininkas, politologas, apžvalgininkas ar kitas besidomintis Lietuvos vidaus ir užsienio politika žmogus įgaus įžvalgos, kuri nušvies daugelį miglotų ir neaiškių dalykų bei sudaužys savo prote šios galios parankinių kuriamas iliuzijas ir išsilaisvins nuo protinės įtakos. Tada bus lengva orientuotis, kodėl situacija visuomenėje, kariuomenėje, energetikoje, užsienio politikoje, teisingumo ir kitose strategiškai svarbiose sferose yra tokia, kokia dabar yra, o propaganda ir skambios valdančiųjų deklaracijos taip tikslingai priešingos. Jei piliečiai toliau leis, šios užsienio galios vedama Lietuva anksčiau ar vėliau sužlugs. Valstybės išdavikai ir tautos priešai atliks juodą darbą, o besikeičianti geopolitinė situacija ir nepalanki jėgų pusiausvyra matomoje perspektyvoje leis grobuoniams galutinai užgrobti mūsų Tėvynę. Kadangi mes negalime pasitikėti politinių partijų viršūnėmis ir jų vedama politika, Lietuvoje yra būtinas pilietinis Maidanas. Tauta privalo susigrąžinti valdžią ir užvaldytą valstybę į savo rankas. Neabejoju, jog tam jėgų ir patriotizmo lietuviai turi. Tikiu, kad piliečiai pakeis situaciją ir politiką Lietuvoje. Svarbu nepasiduoti propagandai (tame tarpe ir labai gražiai) ir nepalūžti prieš blogus tamsių veikėjų veiksmus, kuriais siekiama atimti šviesios Lietuvos viltį. Visada prisiminkite, kad šios dabartinės ašarų valstybės laukia ypatinga ir šviesi ateitis. Tam turime ne tik degti savo šviesa, bet ir mūsų ugnis turi padėti kitų gęstantiems žibintams užsiliepsnoti.
Aš tikiu Lietuvos ir visų mūsų sėkme!

Su šventiniais palinkėjimais,
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

Rodyk draugams