2011 m. vasario 16 d. Lietuva neteko didžio lietuvio, poeto, dainiaus, tautos žadintojo Justino Marcinkevičiaus.  Mirė žmogus, kurio kūrybos didį ir talentą žinojo visa tauta. Turbūt nesurasime lietuvio, kuris nebūtų perskaitęs nei vieno  Jo kūrinio. Vieni su šiuo poetu susipažino mokykloje, kitus jis lydėjo visą gyvenimą ir kėlė jų sielas į dvasios aukštumas. Sąjūdžio metais Jis suvaidino, kaip ir dera jo lygio žmogui, didelį vaidmenį ir buvo tautos stiprintojas, žadintojas. Poeto Justino Marcinkevičiaus nuopelnai išties dideli ir verti didžios atminties. Jo Tėvynės meilė, dvasia, darbai tautos labui išliks kaip pavyzdys mums ir ateinančioms kartoms . Su fizine mirtimi poetas Justinas Marcinkevičius neišnyko, tik užbaigė savo žemišką kelionę.

    Noriu pareikšti gilią užuojautą velionio artimiesiems, Lietuvos žmonėms ir visiems jo kūrybos gerbėjams.

Patiko (0)

Rodyk draugams