Savo vidaus išsivalymas, išgryninimas sugrąžina gyvenimo pilnumą ir jo skonį

„Išgrynink savo meilę ir ji taps malda. Išgrynink savo intelektą ir jis taps tavo išmintimi. Išgrynink save visiškai ir tu tapsi viena su visuma.‘   indų filosofas, guru Ošo

Šiandienos pasaulyje daug netikrumo, chaoso , nepasitikėjimo ir visa tai turi tendenciją didėti. Kai būni apsuptas tokio išorinio ir vidinio chaoso, girdėti sielos balsą yra nepaprastai sunku. Žmogus yra prasmės ieškotojas. Nors gyvenimas nėra tik ekonominės ir socialinės problemos, bet daugybė milijonų žmonių planetoje kenčia, serga, ne gyvena, o egzistuoja išmesdami kiekvieną dieną gyvenimo į nužudytų vilčių kapinyną. Bėga nuo gyvenimo, tikrovės ir apsigyvena išgalvotoje ar stipresniųjų primestoje, įdiegtoje tikrovėje. Suprantu žmones, atsidūrusius galinguose likimo gniaužtuose. Taip pat tenka sutikti, jog realybė, kurioje gyvename, yra sudėtinga: kasdien susiduriame su gyvenimo iššūkiais, mažais ar dideliais pasirinkimais, sutinkame įvairių žmonių, kurie daro mums įtaką, kažko iš mūsų tikisi, mes patys turime troškimų, baimių, įvairių minčių. Norim ar nenorim, privalome žaisti pinigų žaidimą. Todėl veikla ir įvykiai sukuria aplink mus daug dūmų ir dulkių, o norai, egoistinės mintys, neigiamos emocijos ir proto programos mus labai užteršia. Tokioje išorės ir vidaus aplinkoje natūraliai žmogui trūksta meilės, išminties, santykio su Kūrėju. Kadangi išorinės aplinkos dažnas pakeisti negali, viduje veikti gali laisvai ir taip gali sugrįžti į gyvenimą, pradėti gyventi, o ne egzistuoti. Susitvarkęs vidų natūraliai pradėsi daryti įtaką savo pavyzdžiu ir mintimis išorinei aplinkai. Išsigryninęs save pradėsi jausti gyvenimą pilnai, tapsi viena su visuma. Valymosi proceso metu pradės keistis požiūris į gyvenimą, į save, į žmones, į pasaulį.

Velykų proga pagerbdamas Viešpatį Jėzų pridedu ištrauką iš Biblijos:
„Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa atėjo,
VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito.
Nors žemę štai sutemos gaubia
ir tautas tamsybės dengia,
bet virš tavęs VIEŠPATS šviečia,
virš tavęs jo šlovė apsireiškia.
Tautos ateis prie tavosios šviesos
ir karaliai - prie tavojo tekančio spindesio.
Pakelki akis, pažvelki aplinkui!
Visi renkasi eiti pas tave
Nes tauta ir karalystė,
kuri tau netarnauja, - pražus, -
tokios tautos bus tikrai sunaikintos.” Iz 60, 1-4, 12

Džiugių šv.Velykų!

Rodyk draugams

Pastebėkite savyje šviesias mintis ir puikias būsenas

„Už teisingo ir neteisingo elgesio sienų
Driekiasi didelis laukas.
Tavęs aš ten laukiu…”  Sufijų mistikas, poetas Rūmi

Tai labai gilus pasakymas. Tas laukas yra už visų besikeičiančių minčių, koncepcijų, sąvokų, interpretacijų ir įvairių prisirišimų. Ten, kur už dualumo slypi vienis. Tačiau daugelis neina ir dalis net nesiekia pasimatymo su Kūrėju. Pasaulietinis gyvenimas- formų ir priešybių žaismas, trumpos ir apribotos būsenos. Todėl tik dvasiniame gyvenime galimas dualizmo įveikimas, kai priartėjame prie viso ko šaltinio, kuris yra Viskas ir Vienis. Kartu reikia pažymėti, kad poliariškumo, dualizmo principo dvasinis gyvenimas nepanaikina. Koks bebūtų žmogus, jis gyvena dviejų polių pasaulyje. Tie poliai yra ne tik matomoje išorėje, bet ir kiekvieno vidiniame pasaulyje.
Štai Viešpats Jėzus, kurio įžengimą į Jeruzalę šiandien švenčiame, mėgaujasi garbe ir pripažinimu, o jau už kelių dienų teks išgyventi sielos naktį, kančią ir žiaurią mirtį. Kaip matome iš įvairių Evangelijose aprašytų epizodų, net Jėzus dažnai išgyvena kraštutines teigiamas ar neigiamas emocijas. Tokios kaip Jėzaus polių kaitas turėjo Buda, Muhamedas, Konfucijus, Lao Dze, Krišna ir kiti šventieji, pranašai, dvasios mokytojai. Gal Jėzus buvo emocingesnis ir nuotaikų svyravimai buvo didesni, pavyzdžiui, už Viešpačio Budos, bet kančią, liūdesį, pyktį ir kt. neigiamas emocijas išgyveno visi. Tai neišvengiama. Jogai ir kiti dvasiniai žmonės, kurie yra nuraminę protą ir sumažinę valios pastangomis nuotaikos svyravimus iki minimumo, gali pasakyti, jog Jie nebeišgyvena stiprių neigiamų emocijų. Bet kartu reikia pažymėti, kad Jie neišgyvena ir stiprių teigiamų emocijų. Nors Jie neturi didelių kraštutinumų, tačiau gyvena dviejų polių pasaulyje, kaip visi. Dėl to galima sakyti, kad gyvenime neįmanoma visiškai išvengti neigiamų minčių, emocijų.
Taigi, sergantys depresija ir visi esantys baisiose būsenose žmonės gali neprarasti vilties, nes panašiose būsenose kažkada buvo tokie aukščiau paminėti Viešpačiai! Šie žmonijos šviesuoliai mums parodė kelius išeiti iš tamsybių. Galite pasirinkti sau tinkamą. Šiandienos pasaulyje yra labai didelė ir įvairi pasiūla. Tikrai galima atrasti sau tinkamą, kuris jums padės.
Dar reikėtų pažymėti, kad sergantys depresija ar išgyvenantys blogas dvasines būsenas žmonės pabandytų stebėti savo mintis ir būsenas. Jeigu jie sugebėtų stebėti, nors retkarčiais, savo mintis, tai pastebėtų, kad yra laiko tarpai, kai ateina šviesios mintys ir teigiamos emocijos. Tą labai gerai gali pamatyti pastabus žmogus žvelgdamas iš šalies į depresiją sergantį žmogų. Bet pats depresuotasis to savyje beveik visiškai nepastebi. Kadangi jis dėmesį užfiksavęs ties neigiamomis būsenomis, teigiamos praeina nepastebėtos, tarsi jų nebūtų buvę…Todėl rekia pasistengti išplėsti pasaulio matymą ir atkreipti dėmesį į gerus dalykus, kurių daugiau ar mažiau pas visus yra. Tada galėsite gyventi pilną gyvenimą, skristi su dviem sparnais. Naudinga fiksuotis teigiamose mintyse, būsenose, o kai neišvengiamai ateis neigiamos- jose neužstrigti, nesusisieti, neįsikabinti.
Verbų sekmadienio proga pridedu ištrauka iš Šventojo Rašto:
„Tau dienos šviesa nebebus saulė
nei naktį nebešvies mėnulis,
bet VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,
tavo Dievas ¬ tavo spindesys.
Tavo saulė niekada nebenusileis
nei tavo mėnulis nesudils,
nes VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,
ir tavo gedulo dienos pasibaigs.
Tavo tauta bus vien iš teisiųjų;
jie amžinai paveldės žemę.
Jie ¬ mano daigyno pumpurai,
mano rankų kūrinys, sukurtas man papuošti.
Mažiausias taps tūkstančiu,
jauniausias ¬ galinga tauta.
Aš, VIEŠPATS, padarysiu tą bemat,
kai ateis laikas.” Iz 60, 19-22

Rodyk draugams

Su Kovo 11-ąja!

Brangūs bendrapiliečiai,

Sveikinu visus su nepriklausomybės atkūrimo diena. Tegu šiandien mus Kovo 11- oji įkvepia tokio pačio pasitikėjimo savo jėgomis, kaip buvo anuomet. Tai labai svarbu, nes kai matome aplinkui pasiruošimus karui ir intensyvų akcentavimą bei nuolatinį priminimą, kad karas gali būti neišvengiamas, lengva prarasti pasitikėjimą savimi. Ši data yra tarsi įrodymas, kad Lietuva gali ir turi stiprybės kovoti ir ginti savo valstybės idėją. Istorija parodė, jog lietuvių ryžtas gintis ir vidinė stiprybė sunkiai priešui įveikiama jėga.

Linkiu visiems žmonėms, kad karo ir kitos niūriausios prognozės nepasitvirtintų, kitais metais šią valstybės šventę vėl sutiktume taikiai.

Pagarbiai
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

Rodyk draugams

Skandalų palaužta A.Butkevičiaus Vyriausybė privalo atsistatydinti

Pastaruoju metu Vyriausybę krečiantys skandalai kelia nerimą dėl jos pajėgumo tinkamai ir skaidriai tvarkyti krašto reikalus. Tenka stebėti, kai nespėjama vienus skandalus gesinti, o jau atsiranda nauji. Problemų su  negebėjimu tvarkytis savo kuruojamose srityse ar korupciniais skandalais turi daugiau kaip pusę Vyriausybės narių.   Ministras Pirmininkas patekęs net į kelis skandalus. Daugelis  LSDP ir Tvarkos ir teisingumo partijų branduolio narių turi  rimtų problemų su teisėsauga. Tenka konstatuoti, jog valdančiosios partijos ir Lietuvos Vyriausybė  - skandalų liūne.   Todėl vietoje tiesioginio darbo Ministras pirmininkas ir ministrai turi nuolatos aiškintis dėl skandalų aplinkybių. Šie skandalai ne tik pakerta pasitikėjimą Vyriausybe, valdžia, bet jau pradeda paralyžiuoti valstybės institucijų veiklą. Dar daugiau- lenda nauja informacija apie valdžios atstovų sąskaitas Šveicarijoje bei matosi, kad daugelis kilusių skandalų turi tendenciją plėstis, korupcijos šešėlis augti. Socialdemokratų bandymai grasinti Prezidentei, šiek tiek teisėsaugai, o vakar dienos pareiškime ir žiniasklaidai, ir taip nuslopinti skandalus nuteikia labai pesimistiškai. Ieškojimas kaltų dėl kilusių korupcinių skandalų atrodo apgailėtinai. Juk tik kadencijos pabaigoje, kai Vyriausybė ir valdančiųjų partijų branduoliai - skandalų liūnuose, pareikšti, kad Prezidentė visą laiką trukdė šiai valdančiai koalicijai ir dabar stovi ir gal net diriguoja teisėsaugos veiksmams jų atžvilgiu taip trukdydama Vyriausybei dirbti ar siekdama būti  „panaši į kai kurių rytų kaimyninių valstybių prezidentus”, parodo, jog Vyriausybė dėl korupcijos skandalų ir ministrų negebėjimų, visuomenės nepasitikėjimo nepajėgi toliau dirbti.

Manau, A.Butkevičiaus Vyriausybė turi atsistatydinti. Šiuo atveju nauja Vyriausybė ar priešlaikiniai Seimo rinkimai yra geresnis variantas. Kartu tikiuosi, kad partijos susitelks į savo kandidatų Seimo rinkimuose sąrašų skaidrumą. Čia turėtų būti pagrindinės kovos. Reikia pažymėti, kad čekistai galimai susisukę lizdelį ne tik LSDP partijoje, bet puikiai įrengę savo lizdelį ir TS-LKD, kurioje net ruošia sau jaunimą ateičiai. Apskritai -tai  čekistai savo įtakos agentus turi visose bent kiek reikšmingesnėse partijose. Be to, lietuviška korupcinė nomenklatūra lydinyje su čekistų atstovais kelią labai rimtą pavojų valstybingumui. Dėl to partijos rinkimuose į Seimą turi kelti tik labai skaidrius, valstybiškai mąstančius ir neturinčių ryšių su KGB žmones. Įnirtingos kovos su čekistais ir korupcija būtinos partijose tam, kad į naują Seimą ateitų žmonės, gebantys kurti ir ginti Lietuvą. Kova už skandalų krečiamos Vyriausybės išlikimą yra naudinga Kremliui ir korumpuotai nomenklatūrai.

Rodyk draugams