Nesileiskime demoralizuojami!

Vasario 16- osios šventę pasitinkame labai liūdnai. Visuomenė atrodo sutrikusi, nerami, bijanti karo ir gyvenanti tokioje dvasinėje krizėje, tarsi visiškoje tamsoje. Tokia besijaučianti bejėgė ir pasiduodanti Lietuvos visuomenė - lengvas grobis priešui, kuris veikia tiek viduje, tiek iš išorės. Valdžios palaikoma žiniasklaidos varoma antirusiška propaganda - ne tik nevykusi, bet ir nešanti blogas gynybines strategines pasekmes. Tuo pačiu visuomenė iš vidaus demoralizuojama ir nukreipiama nuo valstybės išlikimo pagrindų. Tenka pripažinti, kad valdžia ir žiniasklaida šioje įtemptoje geopolitinėje situacijoje labiau gąsdina, negu tikslingai dirba ir ruošiasi karui. Žmonės pagrįstai piktinasi dėl nuolatinės karo retorikos eskalacijos žiniasklaidoje.
Taip atsitinka ne tik todėl, kad žiniasklaida ne ten sudeda propagandinius akcentus, bet, kas svarbiausia, nepateikia objektyvios ir aukšto lygio informacijos apie padėtį Ukrainoje, Moldovoje, Sirijoje ir kitur. Be to, žiniasklaidos informacijos pateikimo tendencijos eina blogėjančia kryptimi, o toliau augant geopolitinei įtampai - galimas atviras savininkų ir reklamos užsakovų spaudimas teikiamos viešinimui informacijos turiniui. Tokioje sunkioje situacijoje, noriu drąsiems ir nesugadintiems žurnalistams palinkėti stiprybės. Labai viliuosi, jog situacija aukščiausiame žiniasklaidos valdymo lygyje yra geresnė, negu atrodė pastaruosius metus ir nėra taip išsiplėtojusi parsidavėliškumo subkultūra.

Tikiu tauta ir mūsų valstybe, todėl linkiu Jums taikos, kuri po sunkumų tikrai bus, ramybės ir tikrų orientyrų, kurie tikrai yra!
Su Vasario 16 !

Rodyk draugams

Būkite budrūs pirkdami bilietą autobuse

Noriu pasidalinti su skaitytojais nemaloniu įvykiu man nutikusiu Kauno autobuse, kuris gali nutikti ir kitiems keleiviams, ir kad jie, norėdami išvengti nemalonumų ir baudų, visada atkreiptų dėmesį į UAB „Kauno autobusai“ vairuotojų duodamus bilietus ir jame esančią kainą.
2016 m. sausio 13 d. Šilainiuose, prie ”Iki“ prekybos centro, esančioje stotelėje įlipau į 23 autobusą. Padaviau 2 eurus ir labai aiškiai (nes paskutiniu metu, keistai pažiūrėjus vairuotojui, tenka kartoti, kad perki 0,7 euro bilietą) paprašiau bilieto už 70 centų. Vairuotojas iš pradžių padavė monetomis eurą, o likusią grąžą - šešias monetas po penkis centus padavė su bilietu. Taigi, padavęs 2 eurus, gavau 1,30 euro grąžos. Viskas tvarkoje, monetas susibėriau į piniginę. Į biliete esančią kainą nežiūrėjau, nes kažkaip gavęs bilietą į jį nežiūrai (nebent atsitiktinai akys pastebi). Juozapavičiaus pr., prie Valstybinės mokesčių inspekcijos, esančioje stotelėje įlipo kontrolė ir pradėjo tikrinti keleivių bilietus. Aš ramiai išsitraukiau bilietą ir prieš paduodant kontrolierei staiga pamačiau, kad mano bilietas, pirktas už 70 centų, yra lengvatinis už 35 centus! Kontrolierė manęs paprašė pažymėjimo, suteikiančio teisę pirkti lengvatinį bilietą ir važiuoti šiuo bilietu Kauno viešuoju transportu. Patyriau šoką! Nepasitenkinimą išsakiau vairuotojui, kuris tik pasakė, jog pirkau lengvatinį ir grąžą atidavė atitinkamai bilieto kainai. Buvo surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas. Baudos grafose sumos nebuvo įrašytos(sudėjo brūkšnius), pasakė, kad baudą skirs administracinių teisės pažeidimų byloje, kuri bus nagrinėjama sausio 25 dieną.
Atvykus nurodytą dieną į nurodytą vietą, laukė dar vienas siurprizas. Pareigūnė keistai pasidairė po savo popierius ir kompiuterį, nieko nerado ir paprašė manęs, jog pateikčiau jai administracinių teisių pažeidimo protokolo nuorašą, kuris buvo paliktas man autobuso kontrolierių… Pasidomėjau, kurioje organizacijoje ji dirba ( Kauno autobusuose ar saugos tarnyboje) bei paklausiau, kodėl jis jai reikalingas? Nors paaiškinimai neįtikino, bet smalsumas nugalėjo ir padaviau savąjį nuorašą. Ji tučtuojau patenkinta įrašė tušinuku į baudos grafas baudų sumas ir maloniai paaiškino, kad šiandien yra dešimta darbo diena po protokolo surašymo ir aš dar galiu susimokėti 8 eurus vietoj 17 eurų. (beje prie 17 eurų skliausteliuose įrašė 28 litai). Kadangi paskutinė diena ir reikia paskubėti, galiu sumokėti 8 eurus vietoje…
Taigi, dėl neapdairumo patyriau nuostolį, stresą ir nemalonumus. Be to, šioje istorijoje susidarė įspūdis, kad tokių nukentėjusių, kaip aš, yra daugiau. Būkite budrūs pirkdami bilietą iš UAB “Kauno autobusai” vairuotojų.

Istorija baigėsi teigiamu nutarimu:

I

Rodyk draugams

Ar kils karinis konfliktas Sirijoje tarp Rusijos ir Turkijos ir kaip tai paveiktų mus?

Nors didžiosios suinteresuotosios galios kalba apie dialogą ir paliaubas tarp konfliktuojančių šalių Sirijoje, padėtis ten nei kiek negerėja. Kol Jungtinėse Tautose rengiamas dialogas tarp Sirijoje konfliktuojančių šalių, Rusijos remiamos B.Al Asado karinės pajėgos perima iniciatyvą ir keičia jėgų santykį kartu griaudamos galimybę Vakarų šalių opozicinių grupių pajėgoms perimti Sirijos kontrolę. Rusijos laimėjimai Sirijoje labiausiai verčia nerimauti Turkiją, kurios planai Sirijoje žlunga. Tenka pripažinti, jog Turkija buvo viena svarbiausių iniciatorių nuversti B.Al Asado režimą. Sirijos valstybės žlugimas ją labai tenkina, nes ji siekia imperialistinių tikslų- savo įtakoje turėti Sirijos teritoriją. Šie imperialistiniai siekiai, tiesiogiai įsitraukus į karą Rusijai, yra itin pavojingi. Juk Turkija yra NATO narė ir jos karinis įsiveržimas į Siriją, ginant pralaiminčias jos remiamas sukilėlių grupuotes, gali sukelti karinį konfliktą tarp NATO ir Rusijos. Turkija akivaizdžiai nusprendusi ginti savo imperialistinius interesus ir savo ryžtą parodė numušdama šiek tiek jos oro erdvę pažeidusį Rusijos karinį lėktuvą. Šiuo metu, galima sakyti, kad karinė konfrontacija tarp Rusijos ir Turkijos gali bet kada prasidėti. Kadangi Sirijos kaimynė Turkija, kuri jau sutelkusi prie sienos karius, karine prasme yra galinga valstybė ir gali gana nesunkiai sutriuškinti nedideles Rusijos pajėgas Sirijoje. Karas tarp Rusijos ir Turkijos, kurios neturi sausumos sienos yra labai nepatogus Rusijai, todėl Kremlius gali nuspręsti užgrobti Baltijos šalis taip keršydamas už NATO paramą Turkijai.
Be to, regione agresyvių valstybių yra daugiau (Iranas, Izraelis, Saudo Arabija), kurios turi skirtingus interesus, todėl taiką Sirijoje pasiekti itin sunku. Akivaizdu, reikia JAV lyderystės, nes ši valstybė turi didžiausią jėgą ir autoritetą pasaulyje. Todėl tarptautiniai ekspertai ir žiniasklaida pasigenda B.Obamos ryžto ir veiklumo, kaltina JAV prezidentą nesugebėjimu imtis lyderio vaidmens.
Manau, šie kaltinimai - tik iš dalies teisingi. Tenka pastebėti, jog JAV, kur dalyvauja Rusija, vis dažniau atsiduria pozicijoje, kur iniciatyva ir veržlumas nėra geriausias variantas dėl jo migloto ar net blogų autoritetui ir interesams rezultatų. To pasekmė- ji izoliuojama ir izuoliuoja save nuo aktyvių problemų sprendimų. Tai fenomenalu, nes Kremlių valdanti buvusi KGB sugeba ne tik pavienį politinį veikėją, mažą valstybę laikyti pasyvioje pozicijoje, stebėtoju, kuris pats save izoliuoja, bet ir tokį pasaulinį galiūną kaip JAV! Dėl to JAV prezidento skambūs žodžiai tarptautiniais klausimais nėra išpildomi veiksmais, o tai gresia visišku pasitikėjimo praradimu ne tik Artimuosiuose Rytuose. Pavyzdžiui, tai labai aktualu Baltijos šalims, kurioms viešėdamas Taline B.Obama savo kalboje garantavo visišką apsaugą nuo Rusijos. Kita vertus, gerai yra tai, kad nors JAV atrodo dar nėra pasirengusios išpildyti savo žodžių, tačiau ateina momentas, kai ji tiesiog bus priversta pagrįsti savo žodžius veiksmais, nes kitaip jos įtaka pasaulyje bus pakirsta.
Rusijos resursai senka, jos žvalgybos ir propagandos pranašumas prieš Vakarų šalis – laikinas. Iš Vakarų politikų ir ekspertų pasisakymų suprantu, kad jie Rusijos žvalgybai ir propagandai rengiasi duoti rimtesnį atkirtį. Tenka pripažinti, jog naujos kartos, fenomenali Kremlių valdančios buvusios KGB sukurta propaganda labai efektyviai veikia Vakarų šalių visuomenes ir riboja politikų veiksmus, o geriausia žvalgyba pasaulyje ir stipri kariuomenė Rusijos galią pasaulyje dar labiau išaugina. Rusijos bėda ir silpnybė- silpna ekonomika ir menki resursai palyginus su Vakarų šalimis. Ilga konfrontacija ją išsekins. Laimėjimai Sirijoje, Ukrainoje jos neišgelbės. Rusija silpsta ir silpnėjimas turi tendenciją greitėti. Tą galima pastebėti ir iš jos elgesio tarptautinėje arenoje. Pavyzdžiui, Ukrainoje Kremlius naudojo mažiau karinės ir propagandinės jėgos negu galėjo. Sirijoje demonstruoja adekvačią jėgą. Dabar pastebiu, kad NATO ir ES valstybėse jis pradėjo naudoti propagandinę jėgą, kuri anksčiau buvo naudojama itin atsargiai ir nepastebimai, labai užmaskuotai. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad tarp JAV ir Rusijos karas jau vyksta ir jis vyksta NATO ir ES teritorijoje. Jei šį pakol kas propagandinį, žvalgybinį, ekonominį, kultūrinį ir pan. karą Rusija NATO ir Europos teritorijoje pralaimės, tai jis persimes į Rusiją ir bus nuverstas dabartinis Kremliaus režimas. Plataus masto karinio konflikto tarp Rusijos ir NATO tikimybė gali išaugti, tačiau vis tik yra menka, turėtų likti grasinimų lygyje.

Rodyk draugams