Teroro ataka Paryžiuje ir galingųjų interesai Sirijoje

Siaubingos teroristų atakos Paryžiuje, per kurias žuvo ir buvo sužeisti šimtai žmonių, nepaprastai sukrečia kiekvieną geros valios žmogų. Gaila nekaltų žuvusiųjų. Manau, kad ne tik aš, bet ir visi Lietuvos žmonės solidarizuojasi su teroro ataką patyrusiais Prancūzijos žmonėmis ir užjaučia juos. Labai kruvinas teroristų išpuolis vėl priminė, koks pavojingas yra terorizmas. Šis teroristų kerštas už Siriją parodė, kaip nesėkmingai kovojama su islamistais Sirijoje. Dar daugiau- padėtis Sirijoje yra tokia bloga, kad teroristų skaičiaus didėjimas - tiesiog užprogramuotas. Kaip jų gali mažėti, kai Sirijoje oro atakas rengia ir karius siunčia vos ne visi, kas gali ir netingi? Pavyzdžiui, kariniame konflikte dalyvauja JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, Saudo Arabija, Turkija, Iranas, Hezbollah, Izraelis ir neseniai prisijungusi Rusija. Ir tai dar ne viskas- kiekviena iš šių valstybių turi savo interesus ir remia savas vietines grupuotes, o Izraelis turbūt dalyvauja dėl sumaišties sirų tarpe. Todėl ir girdime kiekvienos iš šalių, kad jos suduoda karinius smūgius ne tiems, kuriems reikia bei nesuduoda tiems, kuriems reikia. Na tikras chaosas! O kenčia paprasti žmonės, nes priversti patirti karo siaubus. Įsivaizduokime sirus, kurie netenka namų, artimųjų, draugų dėl galingųjų interesų nesutapimo. Nenuostabu, kad daugelis tų, kurie neturi , ko prarasti, prisijungia prie teroristų. Kiti, su šeimomis, bėga iš šalies. Taip auga pabėgėlių krizė…
Rusijos įsijungimas į karą Sirijoje, reikia pripažinti, tik padidino nesutarimus tarp didžiųjų šalių bei chaosą šalyje, nes neįnešė esminio karinio persilaužymo, kuris galėtų atkurti Sirijos vientisumą. Kita vertus, teroristų ataka Paryžiuje suteikia vilties, kad didžiosios šalys stiprėjančio terorizmo akivaizdoje pagaliau išspręs savo nesutarimus ir ryžtingai imsis arba leis bei padės pačiai Sirijai spręsti savo ateitį. Akivaizdu, jog Sirijos likimo sprendimas nebegali būti mainų priemone ir galios varžybos tarp didžiųjų šalių. Tiesiog turime visi kartu pažaboti teroristus.
Šią sunkią akimirką visiems noriu palinkėti stiprybės bei tikėjimo ateitimi bei perduoti nukentėjusiems nuoširdžiausius užuojautos ir paramos žodžius.

Rodyk draugams

Šventieji ir saikas valgyme

„Pagalvok apie mane ir aš pagalvosiu apie tave;
Pažvelk į mane ir aš pažvelgsiu į tave;
Ateik pas mane ir aš ateisiu pas tave”     Supreme divine LORD

Tenka daug matyti ir girdėti viešojoje erdvėje kalbų apie maistą ir tinkamą mitybą. Žmonėms tas labai rūpi ir turi paklausą, o daugybė atsiradusių ir atsirandančių mitybos „Guru” aiškina savo revoliucines tiesas ir siūlo paslaugas. Kadangi aiškintojų, kokiu maistu ir kaip maitintis žmogui, yra labai daug, įvairių ir neretai prieštaraujančių vienas kitam susidarė chaosas ir pasimetimas. Žmonės senovėje ieškojo amžinojo gyvybės eliksyro, dabar stebuklingo maisto, kuris išgydo visas ligas. Kurdami ir atsiliepdami į nepaprastai išaugusią paklausą, nuo ezoterikų iki mokslinės medicinos gydytojų siūlo, galima sakyti, jog tiesiogine prasme, dieviškus vitaminus ir piliules. Atrodytų, kad kažkoks vienas vaisius, prieskonis, mitybos derinimas, pratimas ar net didelis vandens gerimas ir kt. padės susigrąžinti ir išlaikyti sveikatą. Žinoma, vienetiniais atvejais tas gali padėti ir padeda, nes žmonės labai skirtingi, turi skirtingą ligų istoriją, gyvenimą ir t.t. Kitu atveju suveikia placebo efektas. Žodžiu, nenoriu vienareikšmiškai vertinti visų, siūlančių žmonėms savo paslaugas ir požiūrį į mitybą. Tik noriu pasakyti, kad dabartinės teorijos, siūlomi mitybos variantai ir aiškinimai dėl valgomo maisto ir tinkamo maitinimosi darosi tokie konkuruojantys, išimtinai komerciški ir klaidinantys, kad jau daro daug žalos beatodairiškai puolantiems prie tų vis naujau išrastų, “atkapstytų iš senovės” ar atvežtų iš tolimų kraštų sveikatos ir ilgo gyvenimo receptų. Paneigti tuos sveikatos receptus dažnai yra neįmanoma, nes mokslas neturi patikimų tyrimų ir mokslu pagrįstos mitybos sistemos. Juk tik neseniai mokslas pradėjo įrodymais pagrįstais tyrimais tirti maistą ir jo poveikį žmogui. Pavyzdžiui, vaistažolių poveikis vertinamas, daugeliu atveju, tik liaudies medicinos požiūriu, nes ji turi ilgą stebėjimų istoriją, o mokslas neturėjo pajėgumų viską ištirti. Dėl to žmonijos patirtis, pastebėjimai vis dar yra labai svarbūs ir naudingi.
Žvelgiant į religijas ir šventuosius, jogus, guru, sufijus ir t.t. , jie mitybai, gyvensenai, aplinkai, mankštai skyrė labai didelį dėmesį. Net krikščionybė, kuri žemiškam gyvenimui skyrė mažesnį dėmesį, turi laiką pasninkui, ragina saikingai maitintis ir turi kitų pamokymų. Todėl žmonių susirūpinimas mityba ir valgomu maistu yra sveikintinas ir pagrįstas. Kita vertus, pasaulio šventieji neturėjo vieno maisto, kuris viskuo juos aprūpintų. Jie maitinosi atsižvelgdami į gamtines sąlygas ir maisto savybes, tinkamas dvasiniam augimui ir sveikatai. Ir svarbiausia valgyme- saikas, kramtymas ir pagarba maistui. Ši nuostata ateina iš neatmenamos senovės ir yra visose rimtose religijose ir dvasinėse tradicijose. Dabartinis mokslas jau patvirtino ir visiškai pritaria šiai nuostatai. Kitas jogų, brahmanų, šventųjų požiūris mums labai aktualus, kuris teigia, kad kūnas atėjo iš maisto ir vėl sugrįžta į maisto grandinę. Tai reiškia, kad esame sistemos dalis, todėl reikalinga ir naudinga yra pagarba, rūpestis ne tik kūnu, bet ir visa kūrinija. Individualiai sveiku ir laimingu nebūsi be sveiko ryšio su kūrinija, nes tu savęs negali iš jos išskirti. Tu negali būti atskiras ir fiziškai atsiskirti nuo aplinkos. Todėl gerindamas savo aplinką, tu padedi sau. Mums būtinas rūpestis ir sveikas požiūris į gamtą, tada valgysime sveikesnį maistą ir būsime sveikesni. Baigdamas noriu dar kartą priminti apie saiką: Ieškodami ir bandydami įvairius sveikatinimosi receptus turėkite saiko, tai jus gelbės ar minimizuos galimą žalą sveikatai. Dar daugiau - suformuokite šį įprotį ir jums jis padės visose gyvenimo sferose.
„VIEŠPATS yra karalius! Tesidžiaugia žemė,
tedžiūgauja net tolimosios salos!
Jį gaubia debesys ir tamsa,
ant teisumo ir teisingumo stovi jo sostas.
Pirma savęs jis siunčia ugnį
ir sunaikina visus savo priešus.
Nuo jo žaibų nušvinta pasaulis,
žemė tai mato ir dreba.
VIEŠPATIES Artume kalnai tirpsta lyg vaškas, -
visa žemė - nuo Viešpaties Artumo.
Dangūs skelbia jo teisumą,
ir visos tautos regi jo garbę.
Šviesa teka teisiajam,
džiaugsmas - doros širdies žmogui.
O jūs, teisieji, džiaukitės VIEŠPATYJE,
dėkokite jo šventajam vardui!” Ps 97, 1-12

Ko nori, kad tau padaryčiau?
Viešpatie, leisk pamatyti nugalėtus ir palaužtus juoduosius priešus!

Rodyk draugams