Naujametinis sveikinimas

Mieli „Toto” skaitytojai,
Sveikinu Jus su Naujais 2015-ais metais! Širdingai dėkoju Jums, kad skaitote, turite ryšį su šiuo internetiniu puslapiu. „Toto” tekstai turi ypatingą jėgą. Tikiu, jog šis puslapis Jums yra naudingas ir Jūs pasinaudojate jo galia kurdami šviesesnį gyvenimą. Ši svetainė siekia dalintis vertingomis žiniomis ir autorius džiaugiasi, jeigu Jums pavyksta jas pritaikyti savo gyvenime ir jaustis laimingesniais, labiau mylinčiais, sėkmingesniais, išmintingesniais. Linkiu Jums, brangūs „Toto” skaitytojai, daugiau išminties, drąsos ir pasitikėjimo.
Saugių Naujųjų metų Jums, brangieji!
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

Rodyk draugams

Gyvenkime savo gyvenimus

“Mes niekada labai rimtai nežiūrėjome patys į save. NIEKADA. Jūs perkeliate kaltę kitiems. Mes arba pateisiname save, arba bijome žiūrėti.” filosofas, jogas Džidu Krišnamurti

Gyvenimas- tai dovana. Esu tikras, kad absoliuti dauguma skaitytojų su tuo sutiks. Tik ar vertiname savo pragyvenamas akimirkas, dienas, metus? Ar nešvaistome mums skirto šio laikino gyvenimo?
Taip pradėdamas tekstą noriu atkreipti skaitytojų dėmesį ir paskatinti juos negyventi kitų gyvenimo. Kiekvienas turime savo gyvenimą, už kurį esame atsakingi, ir beveik visada nuo mūsų priklauso, kaip mes jį pragyvensime. Mes renkamės ir mūsų pasirinkimai kuria mūsų gyvenimą ir likimą. Net nepalankiausioje, pažeidžiamiausioje padėtyje, mes vis tiek turime pasirinkimų ir galime priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Pavyzdžiui, paskelbus mirties nuosprendį, gali rinktis kaip į tai reaguoti. Esame kurianti gyvenimo jėga, nors dažnai gyvenimo įvykiai padaro iš mūsų aukas, žmonės dažnai mus nuliūdina, o visuomenė ir pasaulis gąsdina. Nenusisekęs gyvenimas negali būti priežastis gyventi kitų gyvenimą! Juk gyvendami kitų gyvenimus niekada taip ir nesusitvarkysite savo gyvenimo. Neprašyti kišdamiesi į kitų gyvenimus, mes jiems trukdome gyventi jų gyvenimą ir taip žlugdome ne tik save, bet ir kitus. Visi žmonės turi teisę patys kurti savo gyvenimus taip, kaip jiems - geriausia, o ne taip, kaip kažkam subjektyviai atrodo teisingiausia ar geriausia. Todėl kitų gyvenimai gali būti tik pavyzdžiai, iš kurių galima pasimokyti, pasidžiaugti kitų laime ir pan., bet ne daugiau. Patirdami savo gyvenimą, džiaugdamiesi savo buvimu šioje žemėje jūs grįžtate į savo gyvenimo kelią ir darote savo pasirinkimus ir taip valdote savo gyvenimą. Jūs turite pasirinkimo galią! Kurkite savo nuostabų gyvenimą! Paprašyti, jei galite ir turite kompetencijos, turite patarti ir padėti kitiems. Padėdami kitiems, jūs padedate sau. Išminčiai sako, jog visa laimė atsiranda iš troškimo, kad kiti būtų laimingi. Realybė, kurioje gyvename, yra sudėtinga: kasdien susiduriame su gyvenimo iššūkiais, pasirinkimais, sutinkame įvairiausių žmonių, patiriame įvairiausių įvykių. Juk esame ne vieni. Bet jūsų gyvenimas yra jums pats svarbiausias, todėl nešvaistykite laiko kitų apkalboms, intrigoms, kitų reguliavimui ir t.t. Nebėkite nuo savo gyvenimo. Žinoma nereikia taikytis su nepageidaujamomis ar nemaloniomis gyvenimo situacijomis. Taip pat nedera savęs apgaudinėti, kad tos situacijos nėra blogos. Ne. Juk puikiausiai suprantate, kad norite išlipti iš to liūno. Tiesiog pripažinkite, kad šią akimirką nėra gerai. Grįžkite į savo gyvenimą ir drąsiai pradėkite spręsti savo problemas ir daryti teisingus sprendimus ne kitų, o savo gyvenime.
„Visos šalys, džiaugsmingai giedokite VIEŠPAČIUI, -
užveskite džiugias šlovės giesmes!
Giedokite šlovės giesmę VIEŠPAČIUI su lyra;
lyra pritarkite savo skambiai giesmei.
Trimitais ir rago gaudesiu
kelkite džiugųjį klegesį Karaliaus, VIEŠPATIES, Artume.
Teūžia jūra ir visa, kas joje,
pasaulis ir visi, kas jame gyvena.
Teploja rankomis upės;
iš džiaugsmo drauge tegieda kalnai
VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, -
jis ateina valdyti žemės.
Teisiai jis valdys pasaulį
ir tautas - kaip dera. „ Ps 98, 4-9

Ko nori, kad tau padaryčiau?
Viešpatie, kad toliau mane saugotum!

Džiugių Šventų Kalėdų!

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XIII)

Naktį smarkiai lijo, o dabar dangus giedrijasi, aušta nauja diena. Akloje dvasinėje tamsoje buvę dieniniai gyvūnai pradėjo regėti ne šviesiojo kunigaikščio iliuziją, o pradėjo matyti tikrąjį jo veidą. Jų vidinis tyras troškimas juos vedė prie Šviesos. Jie Jos nemato, bet seka įkandin Jos. Nors tamsiosios jėgos tam labai priešinasi ir ketina naują dieną(kaip visada) Kreivų veidrodžių karalystėje išlaikyti dvasinėje tamsoje.  Jos geba dieniniu gyvūnu manipuliuoti kaip lėle, tampydami nematomais instinktų, jausmų, svajų ir troškimų saitais.  Šviesusis kunigaikštis dėkojo Visatos Kūrėjui, kad dieniniams gyvūnams leido matyti jo tikrąjį veidą, o tai reiškia, jog šviesusis kunigaikštis jau nebebus tik kitų aprašoma iliuzija (tamsiųjų jėgų kūrinys gyvūnų prote), ir naujame tome jis bus vienas iš autorių. Tiksliau- režisieriai bus priversti leisti kunigaikščiui parašyti savo teksto dalis antros knygos dramoje. Antroji knyga nebus, kaip pirmas tomas, tik tamsiųjų jėgų parašyta tikrais faktais labai mažai paremta drama  „Nepolitinis žavingas minčių sodas”(šviesiojo kunigaikščio sugalvotas pavadinimas(jo pavadinimo versija)), kuris realiai buvo labai politizuotas ir dar ypatingai užslėptai bei subtiliai politizuotas. Šviesusis kunigaikštis nori savo gyvenimo istoriją rašyti pats.

Nors šviesiajam kunigaikščiui teko kovoti su šešėliais ir gandais, tačiau jis labiau orientavosi  į svarbiausius dalykus ir mąstė daug plačiau. Bet mėgo ir į žavius dalykus atkreipti dėmesį. Pastebėjo, kad dieninių gyvūnių širdys tapo ne tik sąmoningiau mylinčios, bet ir gerokai aktyvesnės ir beveik visiškai nevaldomos.  Pirmame tome buvo mažiau aktyvios turbūt  todėl, jog buvo daugiau pasąmoninga meilė, nukreipta į iliuziją bei kažkokiu tamsiosioms jėgoms žinomu būdu manipuliuojama ir neišleidžiama į viešumą  iš dieninių gyvūnių protų. Be to, pats šviesiojo kunigaikščio paveikslas buvo labai iliuzinis. Tada tik iš dieviškų širdžių gilumos buvo galima pajausti teisingus signalus. Žodžiu, ne tik protuose, bet ir širdyse veikė tamsiųjų jėgų valdomi kreivi veidrodžiai.  Kaip ten bebūtų, tačiau šviesiajam kunigaikščiui ši meilė yra priklausymo Viešpačiui ženklas. Todėl ramiai jis žvelgė į mylinčias dieninių gyvūnių širdis. Labiau neramino tamsiųjų jėgų manipuliacijos ir bandymai meilę pakeisti į neapykantą ir dieviškumo šviesą dieninių gyvūnų širdyse užgesinti.

Netrūko dramos  ir paslaptinguose galybių frontuose. Didysis imperatorius labai spaudė savo galia Rytų Carą ir norėjo jį nukarūnuoti, tačiau klaidos ir neadekvatus susidariusios situacijos ir padėties planetoje vertinimas neleido jam to padaryti. Kokį didįjį carą jis gali nukarūnuoti, jei net savo įtakos sferoje(Kreivų veidrodžių karalystėje) jis neturėjo esminės įtakos? Čia paslaptingas karalius valdė beveik viską ir tą darė iki šiol  nepastebimai. Tik konfrontacijos tarp Rytų caro ir imperatoriaus metu tas akivaizdžiau pasimatė.  Be to, kai kurie Vakarų karalysčių karaliai ir karalienės pragmatiškai simpatizavo Rytų carui. Tikėjosi jo dėka išstumti didžiojo imperatoriaus įtaką iš jų teritorijų ir taip išplėsti savo įtaką bei apginti savanaudiškus interesus. Šviesusis kunigaikštis pastebėjo, jog imperatorius nusivylęs savo statytiniais Kreivų veidrodžių karalystėje, nes jis akivaizdžiai juos  atstūmė (išskyrus pavargusį karalių) ir nebeparodė jiems reikiamo pasitikėjimo. Tai suprantama, nes paslaptingas karalius yra užėmęs puikias pozicijas mūšio lauke ir, žinoma, neleidžia gausiai imperatoriaus armijai deramai išsirikiuoti mūšio lauke. Imperatoriaus puolimo galimybės labai suvaržytos ir neįprastai nepatogios užpulti paslaptingo karaliaus pozicijas karalystės mūšio lauke. Imperatoriui reikia iš naujo burti armiją valdinių, kurie būtų pajėgūs sėkmingai pulti ir atlaisvinti paslaptingo karaliaus valdinių užimtas strategines pozicijas kreivų veidrodžių karalystėje. Jeigu tas jam nepavyks ir geopolitinė situacija kryps kaip planuoja paslaptingas karalius, tai gyvūnų planeta neužilgo turės dar vieną imperatorių.

Gyvenimo pasakos XII dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-xii-916.html

Rodyk draugams