Būsenų suharmonizavimas

„Neskubėk. Kiekvienas pumpuras pražysta savo laiku. Neversk pumpuro tapti gėle. Nebandyk atskleisti jo žiedlapių. Jie yra trapūs ir tuo juos pažeisi. Palauk. Skuba mėgautis atima gyvenimo džiaugsmą. Visas skubėjimas tavo gyvenime tik gina džiaugsmą ir laisvę iš šio momento. Tempo sulėtinimas nereiškia letargijos ar atidėliojimo. Lengva atsidurti dvejuose kraštutinumuose - skuboje ir letargijoje”
Šių dienų indų išminčius Šri Šri Ravi Šankar

Atsiveriantis pavasario grožis linksmina akį ir svaigina. Gyvenime pakanka liūdesio ir nelaimių. Gyvenimas yra laikinumas, todėl leiskime sau žavėtis laiko momento grožiu. Gyvenimas - tai įtampa tarp priešybių, nes gyvenimas sudarytas iš kraštutinumų. Kita vertus, vidurio siekis yra panašus kraštutinumas, kuris nepaprastai sunkiai pasiekiamas ir yra trapus bei pereinantis (perėjimo fazė), kadangi nėra tokios statinės būsenos kaip vidurys. Neegzistuoja toks reiškinys kaip laiko sustojimas, nes niekas nestovi vietoje. Gyvas žmogus - nei kairėje, nei dešinėje, nei per vidurį, - tai pastovus judėjimas.
Norėdami išlikti ar siekdami naudos konkurencijos pasaulyje mes duodame valią troškimams, suktybėms ir agresijai.Todėl lengvai pasiduodame skubėjimui ar apatijai. Gyvenimas mus mėto į kraštutinumus, veikla sukuria aplink mus daug dūmų, dulkių. Todėl šiame kraštutinumų, įtampų ir išlikimo pasaulyje nebematote harmonijos ir tikrojo aš. O gamta kuria savo harmoniją, kylančią iš judėjimo. Ji gali mus pamokyti išminties ir balanso mūsų paties gyvenime. Gamtoje negali būti dienos be nakties, garso be tylos, šilumos be šalčio, kilimo be leidimosi. Neįsikabink į kokį kraštutinumą, pavyzdžiui, būti visada džiaugsme. Kai ateis liūdesys pernelyg jo negniaužk ir nemanyk, kad gali jo išvengti, prisivertęs būti džiugiu. Šitaip tik sugriausi ateinantį džiaugsmą ir tapsi nelaimingas. Kaip gamtoje yra du poliusai, taip tu palik sau abu poliusus. Išmok balansuoti, tai - didelis menas ir jo išmokti ne visiems iki galo pavyksta, tačiau pažangos šiame kelyje pasiekti gali visi. Balansavimo paslaptis slypi judėjime iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią, tai - vienintelis kelias, norint pabūti viduryje. Mažinant švytuoklės ribas artėjame prie vidurio, tačiau prarandame kraštutinumų spalvas. Išmokę meistriškumo galite pasirinkti bet kokį poliarizacijos tašką ir tapti savo būsenų meistru.
Skuba ir letargija atima sąmoningumą, žmogaus paties būsenas daro nevaldomas ir atima gyvenimo džiaugsmą bei laisvę, tylą iš šio momento.

„Tavo garsas, Dieve,
lygiai kaip ir tavo šlovė, siekia žemės pakraščius.
Tavoji dešinė laiko teisumą!
Tesilinksmina Ziono kalnas,
tedžiūgauja Judo miestai, nes teisingai teisi.” Ps 48, 11-12

Ko nori, kad tau padaryčiau?
Viešpatie, kad pabūtum su manimi tyloje!

Rodyk draugams

Norėtųsi didesnės visuomenės mobilizacijos išsaugant taiką ir atkuriant tvarką Ukrainoje

Nepaisant žeminančio kariuomenės fiasko, kai 25-oji oro desantininkų brigada parodė bailumą, neatsakingumą ir atidavė savo šarvuočius bei visus ginklus separatistams, Ukrainos ginkluotosios pajėgos išsijudina. Pavyzdžiui, Mariupolyje - pasirodyta didvyriškai, kada buvo atremtas ginkluotų teroristų išpuolis. Be reikalo Lietuvos žiniasklaida deda pavadinimus nuvertinančius Ukrainos ginkluotasiąs pajėgas, nes iš žinių srauto ir situacijos neatrodo, kad Pietryčių Ukrainoje padėtis darosi beviltiška. Pakolkas gaisrai -lokalūs ir neapima pilnai viso Donbaso regiono, o tuo labiau kaimyninių regionų. Reiškia, jog separatistai neturi plataus gyventojų palaikymo ir tai teikia vilties, kad situacija bus suvaldyta ir bus išvengta karo ar teritorinės suirutės. Suprasdamas, kaip sunku dabartinei Ukrainos valdžiai organizuoti jėgos struktūrų darbą, ginant Ukrainos valstybingumą, visgi norėtųsi dar ryžtingesnių žingsnių ginant taikius vietinius gyventojus. Šitaip bus galima lengviau apsivalyti nuo valstybės išdavikų ir pažaboti ginklų praradimus. Neleistina, kai kareiviai atiduoda šarvuočius, automatus ir kitus ginklus vietinėms savigynos būriams. Man nesuprantama, kam taikiems vietiniams gyventojams reikalingi šarvuočiai ir ginklai? Ar jie moka valdyti šarvuočius? Todėl ginklų atidavimas yra visiškai negalimas, nes negalima leisti ginkluotis rusų separatistams ir kriminaliniam elementui. Juk dėl tokio neatsakingo poelgio dar ilgai kentės vietiniai(ir ne tik vietiniai) gyventojai nuo visokio plauko apsiginklavusių nusikaltėlių. Jeigu jau karinis dalinys nenori važiuoti per gyventojų užtvaras ir tęsti antiteroristinės operacijos, tai bent tegu neatiduoda savo ginklų! Už savo ginklų atidavimą neaiškiam seperatistiniam elementui kariškiai turi atsakyti visu įstatymų griežtumu. Patinka Ukrainos vadovo Oleksandro Turčynovo ryžtingas siekis jėgos struktūrose įvesti tvarką bei paspartėjęs valdžios darbas Ukrainos viduje. Iš tolo atrodo, kad be kariuomenės konsolidacijos reikia labiau mobilizuoti valstybės gynybai visuomenę, kas gerokai palengvintų jėgos struktūrų darbą. Tai, turbūt, bus esminis dalykas išsaugant taiką ir tvarką Ukrainos regionuose.

Rodyk draugams

Verbos. Žmogiškoji iliuzija

„Visa, ką darai, Dieve, yra šventa;
kuris dievas yra toks didis kaip Dievas?
Tu esi Dievas, kuris daro nuostabius darbus;
savo galybę apreiškei tautoms.” Ps 77, 14-15

Minint Verbų sekmadienį pirmiausiai iškyla Jėzaus išaukštinimo vaizdinys, kada sveikinamas didelės minios Jis su karališka garbe įjojo į Jeruzalę. Krikščionims šis įvykis, tai Jėzaus pripažinimas ir išaukštinimas ir kartu- tai ėjimas į mirtį. Žydų miniai viskas buvo kitaip: jie Jėzaus nelaikė Dievo sūnumi , o visą Jėzaus įžengimo į Jeruzalę renginį jie vertino per politinę prizmę ir matė tame politinę manifestaciją. Paprasti žydai su viltimi ir nekantrumu laukė išpranašauto Mesijo, kuris išvaduos juos iš okupantų vergovės ir iškels Izraelį. Jėzus mąstė visiškai kitaip ir jo siekiai buvo kiti, nes tą rodė Jo laikysena, žodžiai ir toliau sekę veiksmai. Čia akivaizdžiai susiduriame su minios iliuzija, kurią slegia neteisinga išankstinė nuomonė.
Mes matome ir girdime dažnai tik tai, ką norime matyti ir girdėti. Žmonės įpratę svajoti, neturėdami realybės pagrindo. Tiesiog svajojame apie tai, kas egzistuoja mūsų vaizduotėje. Kai paaiškėja tiesa, sprogsta mūsų svajonių burbulas, ir mes suvokiame, kad viską įsivaizdavome visai kitaip, negu yra iš tikrųjų. Po to, geriausiu atveju, padarome daugmaž teisingas išvadas, tačiau vis tiek nesuvokiame daiktų ir žmonių, kokie jie iš tikrųjų yra. Nes mes linkę daryti niekuo nepagrįstas prielaidas, turbūt, visais klausimais ir dar tikime, kad jos teisingos. Taip atsitinka, kadangi turime poreikį viską pateisinti, suprasti ir paaiškinti, kad būtume saugūs. Prielaidos, išankstinė nuomonė, norai ir chaosas galvose nuveda klaidingu keliu. Žinoma, tai nėra labai blogai, kai mes daugiau ar mažiau gyvename savo iliuzijų ir idėjų pasaulyje ir tai niekam nekenkia. Atsiranda problemos tada, kai turime įsitikinimą, kad kitas žmogus gyvena lygiai tokių pačių idėjų ir iliuzijų pasaulyje. Pavyzdžiui, Jėzaus atveju minia galvojo, jog Jis mąsto ir veiks kaip jie įsivaizduoja, o Jis pats, jų išankstiniu manymu, siekia karališkos ateities ir bus tas išpranašautas politinis Mesijas. Ši tautos iliuzija žlugo ir turėjo tragišką pabaigą.
Kalbėdamas apie iliuzijas, noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad šiandien taip pat atitrūkimą nuo realybės skatina visokiausi sėkmės mokytojai ir save ezoterikais skaitantys žmones. Dabar plačiai reklamuojamas traukos dėsnis, vizualizacija, paremta tikėjimu, kad norai pildosi, kai jau dabar įsivaizduojama už esamą ir t.t. Tai tikrai - labai geros technikos žmogui, kuris tikrai žino, ko nori, turi sveikas nuostatas, neturi galvoje balasto, chaoso, užstrigimo ir pan. bei nori pasitarnauti ir pasidalinti sėkme su kitais. Dar daugiau- dėl lengvumo ir patrauklumo neskatinama net veikti, nes gyvenimas susitvarkys taip, kaip reikia! Todėl tokios technikos ne visada gali atnešti tikrąją laimę ir netgi gali atnešti žalos. Pavyzdžiui, vyras nori turėti daug pinigų, jo įsivaizduojamas tikrasis poreikis- pinigai. Tačiau jo paklausus, kam jam reikalingi pinigai, tai jis atsakys, jog nori nusipirkti namą, ir beklausinėjant prieinama prie tikrojo noro - turėti šeimą, vaikus ir jaukiai gyventi. Todėl jis naudodamasis šiomis technikomis įsivaizduos, tikėsis ir orientuos savo sąmonę į pinigus, o jo tikrasis noras ir tikslas gali likti neįgyvendintas, nes jis neieškos tam tikslui tinkamos moters, nes tai bus jam antraeilis ar trečiaeilis dalykas( tada kai turės pinigus), t.y. pradės ne nuo to galo. Kitas pastebėjimas- būrėjai ir kiti bendraujantys su anapusiniu pasauliu žmonės dažnai įsivaizduoja, kaip bus, ir atsiriboja nuo sveiko proto ir realybės. Gyvenama nesveikame tikėjime(tuo pačiu sutikdamas, kad magijai tikėjimas- būtinas). Jei realybėje vyksta ne taip, tai neigiama realybė. Toks mąstymas persiduoda silpnesnės psichikos žmonėms, kurie pradeda gyventi su iškreipta realybe. Vadovaudamiesi tokiomis nelanksčiomis nuostatomis, kokie turėtų būti žmonės, aplinkybės ar kokie turėtume būti mes patys pasmerkiame save kančioms. Sveika nuostata - išmesti iš galvos mintis, kad kas nors turėtų būti ar vykti būtent tik taip, o ne kitaip. Sveikai mąstyti, tai ne reikalauti, kad būtų vienaip ar kitaip, o teikti pirmenybę tam tikros rūšies dalykams, žmonėms, reiškiniams, išsaugant lankstumą suvokiant, kad ne visada viskas susiklosto taip, kaip norisi.
Žmogus yra mikropasaulis ir jo supratimas - jam realybė ir tai tinka kiekvienam iš mūsų. Kaip jisai įsivaizduoja realybę savo vidiniame pasaulyje, taip ir yra. Žmogus veikdamas makropasaulyje susiduria su kitų žmonių suvokimu, tikėjimu ir realybe. Kadangi mes negyvename tose pačiose tikėjimuose, idėjose, iliuzijose, nusistatymuose, mąstysenoje neišvengiamai atsiranda kitokia realybė. Štai Jėzaus įžengime į Jeruzalę matome realybių konfliktą.

„Mėgaujuosi tavo žodžiu, kaip žmogus, paėmęs didelį grobį.” Ps 119, 162
Ko nori, kad tau padaryčiau?
Viešpatie, kad, reikalui esant, palaikytum mane už rankos!

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje - noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XII)

Tamsiųjų jėgų suformuotas dieninių gyvūnų protuose  žavingų minčių sodo projektas žlugo. Tiesa nenumaldomai apnuogino viską, kas buvo kruopščiai slepiama po melo ir manipuliacijų šydu. Deja tamsioji valdžia toliau laikėsi, nes tamsiosios jėgos turėjo puikius dieninių gyvūnų protų inžinierius ir galią formuoti informacinius laukus, egregorus, puikias technologijas ir paklusnią karalystės valdžią. Mėgdavo karalystę valdžiusias grupuotes ir veikėjus gąsdinti šviesiuoju kunigaikščio galimu atėjimu į valdžią, ko pasekoje jų gero gyvenimo pabaiga.  Valdžioje buvusius vienijo priešiškumas šviesiajam kunigaikščiui ir jie per aukso spindėjimą nematė tyliųjų grėsmių ir, žinoma,  žavingo minčių sodo žalos jų ir karalysčių gyventojų protams.  Auksas ir išdavystės, melas ir manipuliacijos, iliuzijos ir savanaudiškumas, kreivi veidrodžiai ir propaganda - štai kokia buvo kreivų veidrodžių karalystės valdžios esmė ir stiprybė. Religija ir ta tapo materialistinė: tikėjimo grožis ir taurumas  matuojami gigantiškais akmeninių mūrų dydžiais, finansų ataskaitų eilučių apimtimis. Drąsa paversta į baimę, užuojauta į pyktį, o noras pasitarnauti artimui - godulį.  Todėl valdantieji nemąstė apie karalystę, nebuvo jautrūs Šviesai, nes jiems buvo sukurtos iliuzijos, atitikusios jų materialiuosius poreikius.

Šioje juodosios propagandos ir blogio atmosferoje net nenusidėjęs šviesusis kunigaikštis turėjo kentėti taip, lyg būtų labai nusidėjęs. Nieko blogo nepadaręs, jis patyrė tarsi būtų padaręs milžiniškus blogus darbus, bet, nepaisant to, jis dėl to blogu netapo.

Gera žinia ta, kad paslaptingų jėgų fronte kovos taip įsisuko, kad buvo sudaužyti keli kreivi veidrodžiai. Dar daugiau- sudužo ir vienas kreivas veidrodis, kuris, jo subjektyviu manymu, buvo jam pagrindinis. Tai gera jam žinia ir geros valios gyventojams ne tik dėl to, kad tai išlaisvins šviesųjį kunigaikštį iš kreivų kolosalių propagandinių gniaužtų ir suformuoto žavingo minčių sodo projekto, bet ir atlaisvins vietą Šviesai dieninių gyvūnų protuose. Juk tada dieniniai gyvūnai kitaip pažvelgs į šviesųjį kunigaikštį ir pamatys tai, ko per kreivus veidrodžius matyti negalėjo- tikrovę apie šviesųjį kunigaikštį, karalystes  ir, be abejo, apie kreivų veidrodžių karalystės karalienę. O, šviesieji gyventojai, dužę kreivi veidrodžiai akimirkai apnuogino karalienę ir leido jums pamatyti tikrąjį  jos veidą! Pasinaudokite proga, pasinaudokite proga….Paslaptingo karaliaus valdiniai sugebėjo ją pridengti. Paslaptingas karalius labai vertino karalienę, nes ją visur labai palaikė ir tarp daugelio jam priimtinų alternatyvų elekcijos lauke, jis rinkosi ją ir visur planetoje  kėlė.  Juk jo valioje buvo kreivų veidrodžių karalystės karalių elekcijos rezultatai ir karalystės politiniai pasirinkimai. Net galingasis imperatorius ir jo valdiniai buvo bejėgiai paskirti šios karalystės karalių.

Gyvenimo pasakos XI dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%e2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-xi-832.html

Rodyk draugams

Ar iš tiesų valdžia siekia stabdyti Rusijos įtakos plitimą?

Lietuvos valdžia su prezidente Dalia Grybauskaite priešakyje, Rusijos grėsmės akivaizdoje, pradėjo rūpintis Lietuvos informaciniu saugumu. Ketinama stiprinti kovą su Lietuvai priešiškų užsienio valstybių propaganda ir dezinformacija. Visiškai sutinku, kad Rusijos propaganda, dezinformacija ir žmonių klaidinimas yra grėsmė Lietuvos valstybingumui ir iki šiol su tuo deramai nekovota, tačiau kai paklausai konservatorių isterijų, atrodo, jog karas- jau rytoj. Valdžia taip išpučia Rusijos galią pasaulyje ir skleidžia tokią paniką, kad atrodo tuoj prasidės III Pasaulis karas. Dar daugiau- dėl savanaudiškų išskaičiavimų ir partinių interesų, telkdama aplink save elektoratą, partinės viršūnės sureikšmina ir iškelia į rimtų viešų diskusijų lygį net ir menkiausią Rusijos informacinę ataką! Dalykai, kurie masių būtų nepastebėti, tampa pagrindine šalies diskusjų tema ir problema. Tiesą sakant, dėl tokių siaurų interesų ar galimai sąmoningo kenkimo valstybei tokie politikai daug labiau pasitarnauja Rusijai, negu A.Paleckis su saujele bendraminčių. Dar blogiau yra tai, kad valdantieji nieko realaus, rimto per pastaruosius 12 metų nedarė, apart deklaracijų, ir neatrodo, kad ketina daryti, jog sustabdytų Rusijos įtakos plitimą ir jos agentų aukščiausiose valdžios struktūrose didėjimą bei stiprėjimą. Tenka su giliu liūdesiu konstatuoti, kad su Rusijos spec. tarnybomis, veikiančiomis Lietuvoje, nėra kam kovoti, nes VSD taip suluošintas ir nukenksmintas, kad visiškai nėra pajėgus saugoti valstybę. Juk ar gali ginti valstybę ir jos žmones institucija, kuri slaptas pažymas galimai parengia iš žiniasklaidos ar pasiklausiusi kokio politinio apžvalgininko pokalbio? Manau, dabartiniai reikalavimai, nekeičiant ekonominių, teisinių ir politinių sąlygų, VSD pagerinti darbą - tolygūs reikalauti atlikti stebuklą.

Kita nerimą kelianti tendencija yra pastaruoju metu padidėjęs valdžios spaudimas žiniasklaidai ir žurnalistams, iš kurių taipogi reikalaujama sukurti stebuklų. Valdžia mokestine politika bei maitindama iliuzijomis nuskurdinusi ir palaužusi žiniasklaidą, dabar prisidengdama Rusijos grėsme nori paversti žiniasklaidą tapti visiškai palankia kelių didžiųjų partijų viršūnėms su prezidente priešakyje. Nors Lietuvoje žiniasklaida dėl savo nuostolingumo yra priklausoma nuo valdžios ar asmenų, turinčių didžiulius finansinius užnugarius, tačiau konkurencija, žurnalistų sąmoningumas ir ES įtvirtintos teisės bei aplinka iki šiol leido išlaikyti redakcijoms padorų savarankiškumą. Dabar, sprendžiant iš prasidėjusių veiksmų, norima pasinaudojus Rusijos grėsmės pretekstu varžyti žiniasklaidos laisvę, pašalinti nepatinkančius asmenis iš žiniasklaidoje svarbių pozicijų ir kontroliuoti lietuvišką kūrybiškumą, politinį sąmoningumą ir aktyvumą. Manau, žadamas LRT finansavimo didinimas yra nepakankama priemonė Lietuvos mastu(daugiau simbolinė) apsiginti nuo priešiškų informacinių atakų, o politikų pradėti reikšti pageidavimai žiniasklaidos turiniui, darbui, temoms yra labai grėsmingi demokratijai. Galima sakyti, kad prasidėjo paskutinė Lietuvos demokratijos žlugdymo stadija. Juk jau realiai nėra pozicijos, nėra opozicijos yra tik paslaptingais saitais sujungtos ir valdomos partinės viršūnės ir prezidentė.

Rodyk draugams