Tikrasis V.Gapšio atleidimo iš pareigų iniciatorių tikslas buvo pašalinti iš posto Seimo pirmininką V.Gedvilą

Nors iki įsiteisėjusio teismo sprendimo Darbo partijos byloje buvo likę tik keli mėnesiai, tačiau tai nesutrukdė vakar skubiai pašalinti Seimo pirmąjį pavaduotoją V.Gapšį. Turbūt, daugumai šis politinis veiksmas buvo visiškai tikėtinas ir lauktas, tačiau Seimo pirmininko V.Gedvilo pažeminimas pareigose nemaloniai nustebino. Pasirodo, kad tikrasis V.Gapšio atleidimo iš pareigų iniciatorių tikslas buvo pašalinti iš posto neparankų ir keliantį problemų Lietuvą valdančiai jėgai Seimo pirmininką V.Gedvilą. Taip pat permainos Seimo vadovybėje ir V.Uspaskicho blaškymąsis (neva gudrūs manevrai) rodo jo silpnumą ir negebėjimą priimti savarankiškų spendimų. Akivaizdu, kad gresiantis kalėjimas ir nežmoniškas spaudimas daro V.Uspaskichą lengvai manipuliuojamu. Dar daugiau- pučiamas jo galios burbulas jam dar labiau apriboja pasirinkimo galimybes ir paslepia tikrąją Lietuvą valdančią galią ir jai tarnaujančius tautos išdavikus.
Gera žinia ta, kad šioje visoje purvinoje košėje yra ir gerų tendencijų bei žadinančių viltį dalykų. Pavyzdžiui, patinka V.Gailiaus į viešumą keliami pavojingi valstybei dalykai. Manau, dabartinio Antikorupcijos komisijos pirmininko kova labai reikšminga ne tik jam ir specialiųjų tarnybų skaidrumui, bet ir visos valstybės interesams. Kadangi šią V.Gailiaus kovą palaikė V.Gedvilas, negalime permainų Seimo vadovybėje nesusieti su informacija apie „Snoro” bankrotą nutekinimu ir FNTT vadovų atleidimo skandalu. Be to, permainos Seimo vadovybėje naudingos ir prezidentei. Dabartinė nestipri Seimo pirmininkė L.Graužinienė nepajėgi deramai kovoti su D.Grybauskaite, todėl santykiai tarp valdžios institucijų bus parankesni Prezidentūrai. Tai mažinantis “pokiliminę” įtampą politinis veiksmas tarp valdžios institucijų. Kita žadinanti viltį tendencija yra ta, kad elite atsiranda politikų, visuomenininkų, verslininkų, kurie yra išsilaisvinę iš Lietuvos valstybės interesus žlugdančios mąstysenos ir formuojamų politinio gyvenimo iliuzijų. Galbūt atsiras daugiau politinės bendruomenės narių, kuriems bus naudinga ginti valstybinį interesą ir griauti priešiškų valstybei ir jos žmonėms jėgų sukurtas iliuzijas ir formuojamą mąstyseną bei politinio gyvenimo korupcinį ir išdavikišką elgesį.

Rodyk draugams

Netekome nusipelniusio tautai patrioto, visuomenininko ir politiko dr.Kazio Bobelio

Lietuva neteko pavyzdinio visuomenininko, labai aktyvaus lietuvių išeivijos atstovo ir atsidavusio tautai politiko. Velionis buvo svarbus ir aktyvus kovotojas ginant Lietuvos Nepriklausomybės bylą, daug metų ėjo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininko pareigas. Vadovavo VLIK organizuotoms demonstracijoms, piketams įvairiuose JAV ir pasaulio miestuose. Tai buvo žmogus, kuris labai daug nusipelnė lietuvių tautai, jos kovoje už laisvę, o atgavus Lietuvai nepriklausomybę buvo nuostabus jos atstovas Seime. Trumpuose bendravimo epizoduose atmintyje užstrigo Jo užkrečiantis visuomeniškumas ir požiūris į visuomeninius reikalus bei juntama meilė, atsidavimas savo tautai, gydytojo profesijai. Šviesaus atminimo dr.Kazio Bobelio darbai visados liks žmonių širdyse ir tautos istorijoje.
Kartu noriu pareikšti gilią užuojautą velionio artimiesiems, bendražygiams ir visiems žmonėms, kuriuos nuliūdino ir prislėgė ši netektis.

Rodyk draugams