Kas Europoje yra šiurkštūs pažeidimai, Lietuvoje – nepiktybiniai ministrų suklydimai

Nemaloniai nustebino socialdemokratai, kurie gana aiškioje situacijoje dėl ūkio ministrės B.Vėsaitės nederamų santykių su „Arvi”, vengia principingumo ir uždelsė priimti ryžtingą, būtiną šioje situacijoje sprendimą. Visiškai pritariu prezidentei, jog B.Vėsaitės veiksmai išryškino politinę korupciją.Labai keista, kai daugelis politiniame elite B.Vėsaitės elgesį vertina gana atlaidžiai ir nemato jokių didelių pažeidimų, o premjeras A.Butkevičiaus su socialdemokratais tame įžvelgia tik nepiktybinį suklydimą. Tokie valdančių politikų atlaidūs vertinimai primena buvusio ūkio ministro D.Kreivio istoriją, kai jis irgi turėjo atsistatydinti dėl kilusio skandalo. Tada tuometinis premjeras A.Kubilius ūkio ministro D.Kreivio veiksmuose nematė jokio interesų konflikto, tik kad „ elgėsi taip, kad visuomenei kilo abejonių, kad toks konfliktas yra”. Dėl tokio visiško atlaidumo ir toliau sekusios globos, netgi D.Kreivio išaukštinimo, Lietuva po Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atlikto tyrimo ir nepalankaus šios tarnybos sprendimo, bus priversta grąžinti į Europos sąjungos biudžetą 6 milijonus litų. Kas atlygins žalą, kurią patirs Lietuvos valstybė? Be to, toks Europos kovos su sukčiavimu tarnybos sprendimas rodo, kaip Lietuvos politikai toli nuo Europos sąjungos skaidrumo ir korupcijos standartų, nes kas vieniems yra tik nepiktybinis ministrės suklydimas ar kilusios visuomenėje abejonės, kitiems yra šiurkštūs pažeidimai…
Žiniasklaidos paviešinti ūkio ministrės B.Vėsaitės nederami santykiai su verslo grupe „Arvi” ir kelionė privačiu lėktuvu į Kazachstaną kelia labai rimtų įtarimų dėl nelegalios lobistinės veiklos. Akivaizdu, kad verslininkai siekė sau palankių politikų sprendimų ir vykdė galimai neteisėtą lobizmą. Todėl partija, kuri deklaruoja aukštus moralės ir etikos principus bei jų laikosi (kokia skelbiasi LSDP), privalo deramai įvertinti B.Vėsaitės elgesį, o ne ją visaip teisinti. Šis atvejis tik dar kartą patvirtina, kad jau tiesiog būtina susirūpinti klestinčiu Lietuvoje neskaidriu lobizmu. Norėtųsi, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ištirtų ne tik galimą interesų konfliktą, bet ir galimai neteisėtą lobistinę veiklą.

Rodyk draugams

Sekminės. Savęs atradimas

„Dieve, tu mus atmetei, suardei mūsų gretas;
tu supykai ant mūsų; dabar sutelk mus!
Supurtei kraštą, ir jis subiro;
pataisyk jo plyšius, nes jis griūva.
Pagirdei savo tautą karčiu gėrimu,
davei mums gerti svaiginančio vyno.
Visiems, tavęs pagarbiai bijantiems,
iškelk ženklą, prie kurio telktumės, kad nepralaimėtume. Sela.” Ps 60, 3-6

Sekminės - Šventosios Dvasios nužengimo iškilmė. Tai - labai svarbus religinis įvykis, pakeitęs apaštalų dvasinę būseną, panaikinęs baimę ir sutvirtinęs kelią. Turbūt, nesuklysiu pasakęs, kad šventosios Dvasios gavimas kartu yra apaštalų brandos ženklas. Juk jie po Jėzaus žemiškos mirties jautėsi tarsi našlaičiai, netekę savo globėjo, atramos, dvasinio vadovo. Nuo Viešpaties Jėzaus mirties iki Sekminių- tai periodas nuo buvusio visiško rėmimosi Jėzumi iki rėmimosi dar ir pačiu savimi, prisiimimu visos atsakomybės. Sekminių dieną jie išgyveno ir suvokė save pačius bei savo veiksmus visuose lygiuose. Jie pasiekė aukščiausią harmoniją ir aukščiausiu laipsniu išgrynino protą, jiems atsivėrė naujas gyvenimas, jų misija ir nuostabi perspektyva. Apaštalai suharmonizavo savo gyvenimą su savo mąstymu bei Dievo planu.
Taip jau yra, kad mūsų ieškojimo ir atsivertimo kelią dažnai lydi daugybė klausimų ir abejonių. Kaip rodo apaštalų gyvenimas, netgi jie negali to išvengti. Tik reikėtų saugotis, kad šis pasimetimo ir nepasitikėjimo laikas neužsitęstų ir nenuvestų į dideles problemas, nes mūsų dvasiniai ieškojimai neišvengiamai vyksta šiuolaikinio pasaulio kontekste, kuris skatina likti paviršiuje, ieškoti laimės išorėje tarp naujų, madingų ir gražių materialių dalykų. Žinoma, geriau seksis, jei vadovausimės tikinčio ir išmintingo žmogaus įžvalgomis. Tačiau ir čia yra sunkumų bei daug komercijos. Tame receptų, modelių, kaukių ir vaidmenų turguje yra sunku atsirinkti tai, ko žmogui tikrai reikia. Bėda ta, kad žmogus dažnai nepažįsta savęs, nemoka valdyti savęs ir net nejaučia, kaip jis vaikšto, kalba, elgiasi pagal kitų, stipresnių žmonių sukurtą scenarijų, kuris jam visiškai netinka!
Taigi, mielas skaitytojau, Tu laimingas gali būti tik būdamas savimi. Be to, neįmanoma, kad tu taptum kažkuo kitu. Todėl gali džiaugtis ir žydėti būdamas savimi arba gali nuvysti, jeigu nepriimi savęs. Juk Tu čia, nes Visatai esi reikalingas būtent toks, koks esi! Kitu atveju, kažkas kitas vietoje tavęs būtų čia. Galima sakyti, kad kiekvienas žmogus yra kažko ypatingo, kažko labai svarbaus dalis.
„Ne kariuomenės dydis apsaugo karalių,
ne didelė galia išgelbsti karžygį.
Iš žirgų laukti pergalės ¬ tuščia viltis;
kad ir kokie ristūnai, jie negali išgelbėti.
Tikrai VIEŠPATS sergsti tuos,
kurie pagarbiai jo bijo
ir pasitiki jo ištikima meile,
kad išgelbėtų nuo mirties jų gyvastį
ir išlaikytų gyvus bado metu.
Mūsų viltis VIEŠPATYJE, ¬
jis mūsų pagalba ir skydas.
Jis linksmina mūsų širdis,
nes mes pasitikime jo šventuoju vardu.
Tebūna su mumis tavo ištikimoji meilė,
VIEŠPATIE, nes mes į tave žvelgiame.” Ps 33, 16-22

Ko nori, kad tau padaryčiau?
Viešpatie, leisk man drauge su Tavimi žiūrėti į ateitį!

Rodyk draugams

Ar Vyriausybė pradės pagaliau dirbti?

Praėjo jau beveik penki mėnesiai nuo A.Butkevičiaus Vyriausybės veiklos pradžios, bet dar nesimato per šį laikotarpį jokių atliktų konkrečių, naudingų Lietuvai darbų. Darbai, kurie buvo padaryti tik atėjus į valdžią (pvz.: minimalaus atlyginimo pakėlimas), negali atstoti penkių mėnesių blaškymosi, miglotų darbų grupių kūrimo, darbo imitavimo ir kalbėjimo tik apie strateginius energetinius projektus, kurie kaip nejudėjo, taip ir nejuda iš vietos. Visiškas idėjų ir valstybinės svarbos apsisprendimų nebuvimas, jokių gerų būtinų darbų. Tiesiog plaukiama pasroviui žemyn.

Dabar valdžioje daug kalbama apie Visagino atominės elektrinės projekto ateitį, tarsi tai būtų visa Lietuvos ateitis. Bet juk šis projektas nėra visa Lietuvos ateitis! Tai tik maža dalis Lietuvos ateities, palyginus su žmonių problemomis, jų ateitimi, emigracija, verslo ateitimi ir pan. Valstybės skola dėl šio projekto irgi neišaugs tiek, kiek A.Kubiliaus Vyriausybė ją išaugino nieko reikšmingo Lietuvai nepastatydama. Be to, bankų ir kreditų unijų nacionalizavimui ir gelbėjimui išleidome milijardus, kurių beveik užtektų Lietuvos dalies Visagino AE projekte finansuoti. O kiek dar netenkame per viešuosius pirkimus ir vos ne atviras vagystes iš valstybės iždo? Kodėl švaistydami pinigus taip jų gailime VAE projektui, kuris beveik nebus tiesiogiai finansuojamas iš biudžeto (reikės suteikti garantijas paskoloms)?
Manau atsakymą galima rasti priešiškų šiam projektui jėgų lobizme. Sutikime, kad Lietuvoje lobistinė veikla iš esmės yra nekontroliuojama ir paslėpta bei itin neskaidri. Todėl tokia juoda lobizmo padėtimi naudojasi ne tik vietinės monopolijos, energetiniai klanai, bet ir nenorinčios VAE užsienio valstybės. Be viso to, padėtį blogina ne tik tvirtumo, bet ir pakankamo noro nebuvimas pačiose valdžios viršūnėse. Pavyzdžiui, eidama į prezidentus D.Grybauskaitė neigiamai vertino atominius projektus, po to, matyt, susipažinusi su nauju konservatorių projektu tapo stipri Visagino AE šalininkė (pasisakymai po referendumo tą geriausiai parodė), dabar vėl - tvirtumo ir ryžto nebuvimas. Kita vertus, jeigu D.Grybauskaitė visada būtų buvusi labai palanki Lietuvos atominiams projektams, tai ne tik referendumo kartu su Seimo rinkimais (tokiu nevykusiu metu) būtų nebuvę, bet ir pats projektas iki šiol būtų plaukęs daug palankesne vaga bei daugelio dabar vykstančių nekonstruktyvių, propagandinių diskusijų nebūtų buvę.
Dabartiniame nusikalbėjime ir chaose dėl Visagino AE labiausiai kaltinti premjerą A.Butkevičių nevertėtų. Čia labiausiai reikia prezidentės tvirto apsisprendimo, paramos ir ,svarbiausia, jos išmintingų sprendimų, ryžtingo darbo dėl VAE projekto gražios ateities. Premjeras ir Vyriausybė turi žymiai daugiau darbų ir ne mažiau svarbių negu VAE projektas. Tikrai nereikia paversti Seimą ir Vyriausybę diskusijų klubais, kurie tik kalba apie VAE projektą ir nemato kitų Lietuvos problemų. Jau nusibodo tos nesibaigiančios kalbos apie dujų terminalus, VAE, elektros jungtis, kai niekas dorai nedaro, kad šie projektai pasistūmėtų. Tuo pačiu pritariu D.Grybauskaitei, kad Vyriausybę sunku vertinti, kai nesimato atliktų darbų. Belieka tik tikėtis, kad gal prezidentės tvirtesnis raginimas padėtų Vyriausybei ir Seimui pereiti nuo nesibaigiančių tuščių kalbų prie taip laukiamų darbų Lietuvai ir jos žmonėms.

Rodyk draugams