Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (X)

Tamsiųjų jėgų performuota kreivų veidrodžių karalystė buvo apgavikų ir apgautųjų dieninių gyvūnų visuomenė. Šioje karalystėje apgautieji garbino apgavikus, maži apgavikai šlovino didžiuosius. Jos valstybinė ideologija nieko neturėjo savo, todėl tik sugebėdavo griauti, niekinti kūrėjus ir šviesuolius bei viską, kas nenaudinga, apversti aukštyn kojomis, t.y. priešinosi pamatiniams dalykams ir diegė tamsybių ideologiją,ir dirbo juodus darbus remdamasi kilniais tikslais. Dėja, tamsiųjų jėgų nenusakomai puiki propaganda sugebėjo atsiradusią prošvaistę sukūriuojančiame rūke optine apgaule paversti šešėliais, o baltą šviesą sumaišyti su tamsiais atspalviais. Todėl didžioji dalis dieninių gyvūnų gyveno tamsybėse ar iliuzinėje šviesoje. Tiesa, jie turėjo išlaikę natūralų norą pažinti Šviesą, tačiau net šviesusis kunigaikštis tokioje nedraugiškoje aplinkoje negalėjo visiškai atsiskleisti dėl didelio pavojaus iš tamsiųjų jėgų pusės. Bet gera žinia buvo ta, kad tamsiųjų jėgų agentų suformuotas dieninių gyvūnų protuose žavingas minčių sodas beveik suiro, kas leidžia šviesesniems, protingesniems gyventojams ištrūkti iš tamsiųjų kunigaikščių ir juodųjų magų valdomos propagandos. Taip atsitiko ne vien tik dėl šviesiojo kunigaikščio pastangų, nes jis buvo per silpnas tam, nors ir kaip degė jo viduje liepsna dėl karalystės. To esminė priežastis - tamsybių fronte atsiradusi priešprieša. Galingiausias planetos Imperatorius, gyvenantis už jūrų marių, buvo apgautas kito labai galingo ir protingo Karaliaus. Tiksliau- galingiausio Karaliaus valdiniai savo įtakos sferoje (kreivų veidrodžių karalystėje) realiai prarado kontrolę, nors formaliai jie reguliavo procesus. Tada galingasis Karalius supyko ir užsimojo pataisyti padėtį, tuo labiau, kai jis mėgdavo dieninių gyvūnų planetoje imtis policininko vaidmens, o savo įtakos sferoje buvo apgautas ir pastumtas protingo ir paslaptingo karaliaus…
Šviesusis kunigaikštis nuo šių procesų laikėsi atokiau ir atsiribojęs, nors žinojo, kad neišvengiamai teks vienaip ar kitaip dalyvauti didžiose kovose. Tuo metu jam buvo svarbesni dvasiniai dalykai bei pasiruošimas naujiems išbandymams, kurie jau alsavo jam į nugarą. Juk priešiškos nematomos jėgos niekur nedingo ir jų pikti kėslai išliko.
Kreivų veidrodžių karalystės karalienei atėjo sunkūs laikai, nes jos vaidinimai tapo daugeliui suprantami. Kita vertus, šviesusis kunigaikštis nerimavo, jog karalių ir tamsių jėgų kovoje paslaptingas Karalius gali sumanyti dar labiau patrumpinti pavadėlį karalienei, kuris ir taip buvo neilgas. Tada joks šviesus dieninis gyvūnas negalės prie jos artimai prieiti be paslaptingo Karaliaus žinios ir leidimo. Manė, kad tame reikia atsargumo.
Karalystėje buvo sunkūs laikai, pilni nerimo ir baimių. Šviesusis kunigaikštis matė savo tautos gyvūnų kančią, jų skundų skausmus, jog jie išsukę iš teisingo kelio, klaidžioja tamsiais šunkeliais. Jis girdėjo iš karalystės girių vis dažnesnius labai gilius, iš širdies gelmių, bet atsargius ir slopinamus balsus: „Mums reikia naujo vado!”

Gyvenimo pasakos IX dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%e2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-ix-730.html

Rodyk draugams

Bostone susprogdintos bombos simbolizuoja žmogaus pamišimą

Sukrėtė klaikus teroro aktas Bostono maratone. Labai gaila, kai atsiranda pamišusių, iškreiptos mąstysenos žmonių, kurie sumano ir vykdo tokius apgailėtinus teroro aktus. Istorija rodo, kad tokie teroro aktai sumanytojų įsivaizduojamo tikslo niekada nepasiekia. Dar daugiau- teroristai visų geros valios žmonių yra vieningai pasmerkiami. Širdį verianti aštuonmečio berniuko žūtis, kitų žuvusių ir sužeistųjų istorijos vėl parodys, jog nekaltų žmonių žudymas yra tik kvailybės ir beširdiškumo fiesta.
Šią sunkią akimirką noriu pareikšti užuojautą žuvusiems ir palinkėti stiprybės, ištvermės bei tikėjimo ateitimi sužeistiesiems, jų artimiesiems ir visiems žmonėms, kuriuos palietė ši tragedija.

Rodyk draugams