Neskaidrūs Seimo rinkimai parodė, kad rinkėjai nori esminių permainų Lietuvos politikoje

Po prastai Vyriausiosios rinkimų komisijos organizuoto ir neskaidraus pirmo Seimo rinkimų turo, antrąjį turą VRK visgi pavyko suorganizuoti sklandesnį ir keliantį visuomenei mažiau negatyvo. Tiesa, rinkėjų buvo mažiau ir VRK darbas visuomenei buvo mažiau matomas, todėl nepalyginimai lengvesnis. Bet vistiek, daugeliui šie įvykę Seimo rinkimai paliko labai bjaurų įspūdį. Manau, kilę skandalai dėl rinkėjų papirkinėjimo yra noras nukreipti dėmesį nuo tikrųjų rinkimų rezultatų klastotojų. Juk rinkėjų papirkinėjimas nebuvo masinis reiškinys, nes tai tik keletas atskirų epizodų, kurie galutiniams rinkimų rezultatams įtakos niekaip neturėjo. Žinoma, rinkėjų papirkinėjimas - negalimas dalykas, tačiau mano balsavimo patirtis sako, kad didžiausia blogybė šiuose rinkimuose buvo galimai biuletenių klastojimas: neteisingas skaičiavimas, keitimas, išmetimas ir naujų įdėjimas. Pavyzdžiui, šio teksto autorius pirmame Seimo rinkimų ture balsavo Seimo rinkimuose ir referendume, bet galutiniame rezultate jo balsas referendume buvo teisingai priskaitytas prie palaikančių VAE projektą, o sugadinti Seimo rinkimų biuleteniai buvo išmesti į šiukšlių dėžę. Todėl manau, kad TS-LKD atstovai šiuose rinkimuose galimai pridarė daug daugiau pažeidimų negu Darbo partijos. Visos laimėjusios partijos turi prisiimti atsakomybę už nevykusius rinkimus ir padaryti išvadas bei darbus, kad tokie sukčiavimai rinkimuose daugiau nepasikartotų. Šventų partijų šiuose rinkimuose nebuvo.
Žvelgiant į oficialius Seimo rinkimų rezultatus, nustebino puikus LSDP pasirodymas antrame ture, ko pasekoje ši partija rinkimuose laimėjo pirmą vietą. Gerai pasirodė antrame ture LSDP ir dabartinių valdančiųjų dėl rinkėjų papirkinėjimo po pirmo turo prispausta Darbo partija. Atsižvelgiant į dabartinės valdžios vykdomą politiką, puikius rezultatus turi TS-LKD ir Liberalų sąjūdis. Geriausiai politinę rinkimų kampaniją pravedė Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Pažymėtinas geras rinkėjų segmentavimas ir nuostabus tikslinių rinkėjų grupių pasirinkimas bei, žinoma, tinkamai pritaikyta jiems agitacija pelnytai šią partiją išvedė į Seimą su galimybe formuoti frakciją. Turbūt visos Lietuvos partijos norėtų turėti tokių gabių „smegenų praplovėjų”. Kalbant apie pralaimėjusius- tai reikia pažymėti Liberalų ir centro sąjungą, kuri naujame Seime savo atstovų neturės. Partija paskutiniu metu rinkosi klaidingus kelius ir agitavimo būdus, nors po FNTT skandalo jie buvo pastebėti ir turėjo galimybę pakelti savo bangelę. Drąsos kelio partija antrame ture patyrė visišką fiasko, nors pirmame ture pasirodė labai gerai. Tam, matyt, turėjo įtakos laikas, nes ši partija, galima sakyti,kiekvieną dieną praranda savo rinkėjus.
Negaliu nepaminėti didelio negaliojančių biuletenių skaičiaus šiuose Seimo rinkimuose. Tai išties nemaži skaičiai ir jie rodo didelį nepasitenkinimą ekonomine padėtimi, politikais,teisingumu ir visa esama sistema skaičių. Nemanau, kad politikai to nepastebi, tačiau tyli ir ignoruoja dėl nenoro keisti esamą padėtį ir didelės grėsmės bei tikisi ateityje suvaldyti padėtį. O padėtis yra tikrai nekokia, kad net ir negaliojančių biuletenių rezultatai atrodo labai įtartinai ir keistai, pavyzdžiui: Kauno Aleksoto- Vilijampolės apygardoje pirmame ture sugadintų biuletenių buvo 10,91 proc, o antrame - tik 5,92 proc., Vilniaus Lazdynų apygardoje pirmame ture - 5,61 proc., o antrame jau- 14,24 proc., Domeikavoje irgi pakilo nuo 7,52 proc. iki 14,04 proc. Labai keista, bet ši tendencija yra dažna, kai lyderės apygardos ir apylinkės keičiasi ir įtartinai banguoja. Šiame bangavime absoliutus lyderis yra didelė Vilniaus Dvarčionių apylinkė, kurioje protestuojančių skaičius išaugo nuo pirmame ture 3,45 proc. iki 25,08 proc. antrame ture! Deja, Lietuvos rajonuose buvo gana mažas negaliojančių biuletenių skaičius, tačiau didžiuosiuose miestuose buvo gana solidus. Šioje vietoje norėčiau pažymėti Vilnių, kuris pirmame ture parodė negrėsmingus protesto balsus, bet antrame ture kai kur atrodė net labai grėsmingai.
Po rinkimų susiformavusią LSDP, Tvarkos ir teisingumo bei Darbo partijos koaliciją vertinu kaip neišvengiamą dalyką, nes šios partijos jau prieš rinkimus derino pozicijas ir turi tarpusavio bendradarbiavimo patirtį. Prezidentės nenoras matyti šios koalicijos valdžioje yra suprantamas, tačiau nepagrįstas. Prezidentė, vertindama šią susiformavusią daugumą, skaičiuoja ėjimus gerokai užbėgdama įvykiams už akių. Suprantama, reikia numatyti ėjimus ir jiems atitinkamai pasiruošti, tačiau nereikia pamesti dabarties, nes prognozuojamų įvykių gali ir nebūti. Be to, dabartis reikalauja kalbėtis su Darbo partija ir veikti esamomis sąlygomis, o ne įsivaizduojamai būsiančiomis. Man, kaip turbūt ir daugeliui rinkėjų, norisi šviežesnio vėjo valdžioje, norisi tikėtis bent minimalių teigiamų permainų, kurios galbūt ir neįvyks…

Rodyk draugams

Apie „sąžiningus“ rinkimus ir kur nukeliavo mano balsas

Sekmadienį vykę Seimo rinkimai priminė autokratinių valstybių rėžimų organizuojamus rinkimus, kurių valdžios nepalaiko liaudis. Pavyzdžiui, kaimyninėje Baltarusijoje A.Lukašenkai nereikia taip siaubingai organizuoti balsavimą ir skaičiuoti balsus, kaip tai daro Lietuvos valdžia, nes dauguma paprastų žmonių pritaria jo buvimui valdžioje. Palyginus su Lietuvoje vykstančiais rinkimais, tiek Rusijoje tiek Baltarusijoje rinkimai yra skaidresni ir geriau organizuoti, nors teritorijos ir rinkėjų skaičiai žymiai didesni. Mes turėtume pasimokyti iš šių šalių, kaip rinkimų komisijų darbas organizuojamas rinkimų dieną. Pavyzdžiui, derėtų imti pavyzdį iš Rusijos ir Lietuvoje pradėti filmuoti patalpas, kuriose balsuoja rinkėjai ir skaičiuoja balsus rinkimų komisijos bei tai tiesiogiai transliuoti internetu.
Nustebino gana žemas rinkimuose balsavusių rinkėjų skaičius, nors iš pažiūros rinkėjų aktyvumas atrodė didelis. Tiek balsuojant iš anksto paštu, tiek rinkimų dieną nusidriekusios eilės, pratęstas kai kurių apylinkių komisijų darbas rodė apie tikrai didesnį rinkėjų skaičių, tačiau preliminarūs šių rinkimų duomenys rodo tik apytiksliai 4 proc. didesnį rinkėjų aktyvumą negu 2008 m. Seimo rinkimuose.LR Vyriausiosios rinkimų komisijos balsų skaičiavimas ir jo trukmė yra tokia visapusiškai bloga, kad kritikuoti atskirus prasto darbo elementus yra beprasmiška. VRK darbu reikia iš esmės susirūpinti ir joje viską skaidriau bei geriau organizuoti.
Vertinant galimai suklastotus rinkimų rezultatus, kitaip negu dauguma apžvalgininkų, Seimo rinkimų pirmo turo nugalėtojais įvardinčiau ne tik Darbo partiją, bet ir TS-LKD. Manau, socialdemokratai nepasirodė taip gerai, kaip žiniasklaidoje politologų bandoma įvertinti. Juk antrame Seimo rinkimų ture absoliučios daugumos žmonių keikiama TS-LKD daugiamandatėje nusileido socialdemokratams tik dviem mandatais, o vienmandatėse turės 35 kandidatus, kai tuo tarpu LSDP tik 27. Žvelgiant į pirmo turo rezultatus konservatorių galimybės yra išties neblogos ir jų mandatų skaičius gali būti didesnis negu LSDP ir Darbo partijos. Labai gerai rinkimuose pasirodė Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kuri ne kartą įrodė savo puikius sugebėjimus organizuojant rinkimų kampanijas ir mokėjimu abejotinais būdais prisivilioti rinkėjus į rinkimų apylinkes.
Visgi sunku ir bjauru kalbėti apie šiuos rinkimus, kai žinai, kad tavo balsas nukeliavo į šiukšlių dėžę. Šiuose Seimo rinkimuose balsavau iš anksto paštu (turiu VRK kvitą) ir sugadinau biuletenį , užrašydamas dėl ko taip pasielgiau, o referendume balsavau už VAE. Tačiau pasižiūrėjęs į rezultatus Domeikavos (Nr.9) apylinkėje, pamačiau, kad joje paštu gauta rinkimų biuletenių: galiojančių- 47, negaliojančių- 0… Kur dingo mano balsas? Juk negali būti nulis negaliojančių biuletenių, kai aš savo biuletenį protestuodamas sugadinau. Jaučiuosi taip, kad rinkėjas rinkimuose- niekas, nes valdžią renka Lietuvos žmonėms politinės- finansinės grupuotės.

kvitas

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (IX)

Gūdžiose ir tamsiose kreivų veidrodžių karalystės sutemose atsirandančią prošvaistę susispaudę juodi debesys jau nebepajėgdavo uždengti. Šis nuostabus dangaus ženklas neleido užgesti vilties liepsnai gyventojų širdyse. Gyventojai pažino šviesą ir jau nebenorėjo tamsos. Tai rodė augantį jų sąmoningumą ir norą tikros šviesos, eiti šviesiais karalystės keliais. O, neleisk liepsnai mirti! Leisk mums šildytis jo artumo šviesoje. Tiesa, padėtį sunkino tai, kad didelės dalies dieninių gyvūnų protai vis nuklysdavo į tamsybės ir klaidžiojo jose. Padėtį lengvino tai, kad jų širdys žinojo tiesą ir šaukė protus atkreipti dėmesį į jas. Tuo labiau, kai širdys išliko teisios ir neužgeso jų liepsna net juodžiausiame ir įspūdingiausiame tamsiųjų jėgų agentų propagandos melo purve, visiškoje karalystės tamsoje ir uraganuose ar tamsiųjų jėgų kunigaikščių ir juodųjų magų niekinime bei vergovėje. Deja, buvo ir tokių dieninių gyvūnų, kurie gyveno visiškoje tamsoje, nes jie pasirinko tikrovę iliuzijoje, tiesą saviapgaulėje.
Karalystę valdžiusios godžios grupuotės, įtakojamos tamsiųjų kunigaikščių ir valdomos juodųjų magų, siekė tamsios karalystės, todėl nekentė šviesulių. Jie labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Jie naudojo juodąją magiją, buvo nepaprastai gudrūs ir klastingi, todėl sugebėdavo gyventojų protus nukreipti į tamsybes ir klaidinti jose. Šviesusis kunigaikštis, žinoma, kovojo su tuo negailėdamas jėgų. Nors misija apšviesti gyventojus (įvertinus tamsiųjų jėgų jėgą) atrodė neįmanoma, bet jam po truputį sekėsi ir kuo toliau, tuo geriau. Jis netgi užsimanė juodųjų magų užburtą karalienę atburti, išlaisvinti ją iš tamsiųjų jėgų gniaužtų.

Pasakos  VIII dalis: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%e2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-viii-693.html

Rodyk draugams

Laiškas Tautai dėl 2012 m. Seimo rinkimų ir referendumo

Sekmadienį vyks Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje . Šiuose rinkimuose turėsime apsispręsti ne tik kaip balsuosime Seimo rinkimuose, bet ir turėsime priimti sprendimą dėl naujos atominės elektrinės statybos, todėl šie rinkimai yra labai svarbūs šalies ir netgi Baltijos regiono ateičiai. Negalime likti abejingi ir pasyvūs, nes piliečių aktyvumas, teisingas balsavimas ir rūpestis savo krašto ir Baltijos šalių gerove yra svarbiausi dalykai, keičiantys į gerąją pusę mūsų visų ateitį. Todėl kviečiu būtinai ateiti ir balsuoti rinkimuose.
Referendume dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje palaikykime investuotojų iniciatyvą kurti naują elektros gamybos įmonę Lietuvoje, nes Visagino atominė elektrinė yra išties reikalinga ir naudinga Baltijos šalims. Prieš referendumą keliamą nepasitenkinimo bangą dėl naujos AE statybos vertinu kaip priešininkų norą, kad Lietuva neturėtų konkurencingos elektros energijos ir stiprios nuosavos pramonės. VAE priešininkų gąsdinimai, kad elektrinė bus statoma iš Lietuvos biudžeto pinigų neatitinka tikrovės, nes Visagino atominė elektrinė iš esmės bus statoma iš bankų paskolų teikiamų VAE, kuri jas su palūkanomis grąžins iš savo būsimo veiklos pelno. Kadangi VAE paskoloms bankai ir investiciniai fondai reikalauja valstybių garantijų, tai Lietuva, kaip viena iš būsimos elektrą gaminančios įmonės (VAE) savininkė, turės suteikti valstybės garantiją proporcingai jos turimų akcijų skaičiui. Be to, Lietuva dar turi galimybę akcininko įnašą įnešti turtu ir turimais rezervais elektros ūkyje.
Mieli Lietuvos rinkėjai, leiskite investuotojams pradėti VAE statybos procesą, nes negalime praleisti nuostabios progos pasistatyti didelę gamybos įmonę, kuri kurtų darbo vietas ir skatintų Baltijos ekonomikas augti. Tuo labiau, kai į šį projektą ketina investuoti regiono partneriai ir japonų milžinė „Hitachi”. Juk jeigu projekte naudą mato Europos komisija, latviai, estai, tai kodėl Lietuva, kuriai yra naudingiausia, turi atsisakyti statyti VAE ir pavesti strateginį investuotoją, regiono partnerius? Galbūt ši Vyriausybė nepajėgi sėkmingai ir naudingiausiai šaliai įgyvendinti šį projektą, tačiau, esu įsitikinęs, vistiek netolimoje ateityje bus suformuota gera ir gyventojų pasitikėjimą turinti Vyriausybė, nes kito šviesaus kelio Lietuva neturi.
Balsuojant Seimo rinkimuose kviečiu sugadinti biuletenį, kad parodytume valdžiai, jog neketiname taikstytis su politinių- finansinių grupuočių vykdoma politika. Biuletenio sugadinimas reiškia, kad rinkėjas nemato prasmės rinktis kandidatą, todėl renkasi protesto formą prieš visą politinę sistemą, tai yra užbraukia visus kandidatus. Taip pasielgęs rinkėjas gali užrašyti ant biuletenio, dėl ko jis taip pasielgė. Šie biuleteniai leis parodyti svarbiausias, aktualiausias problemas ir jų mastą. Toks rinkėjų pasirinkimas yra įspėjamasis streikas valdžiai, kad ji keistų politiką ir politinę sistemą. Mes norime keisti Lietuvos politikos kursą! Mūsų netenkina dabartinė sistema ir jos darbas! Dar daugiau - rinkėjas šia streiko forma išreikš savo tvirtą nusistatymą ginti savo interesus ir nesitaikstyti su dabar vykdoma pinigų valdžios politika. Juk mūsų šalyje beveik nėra prasmingų protestų, kurie galėtų inicijuoti permainas. Valdančioji klasė nejaučia apčiuopiamos grėsmės, todėl toliau vykdo nusistovėjusią tamsią politiką. Dėl to rinkimuose pareikštas skambus protestas sudrebintų ne tik Lietuvos valdžią, bet ir daug platesnę krizės apimtą Europos dalį, nes būtų pamoka kitiems.
Rinkėjai, kurie neateis į rinkimus, parodys tik savo abejingumą, kantrumą, nuolankumą ir galbūt nusivylimą kandidatais. Kadangi neaktyvūs rinkėjai plaukia pasroviui, jie valdžiai nepavojingi. Pavojingi tik tie, kurie netingi nueiti į rinkimų apylinkę ir pareikšti protestą. Dar daugiau - tai ženklas valdžiai, kad tokie piliečiai nepatingės nueiti prie Seimo, Vyriausybės ir kitų valdžios pastatų pareikšti nepasitenkinimą vykdoma politika.

Su pagarba
Jūsų,
Mindaugas Pliauga

Rodyk draugams

Rinkimų kampanijoje - daug profesionalios rinkodaros ir vertingų idėjų trūkumas

Vis labiau artėjant rinkimams daugėja nerealių siūlymų ar netgi visiškai pasakiškų pažadų. Tenka pastebėti, kad senose gerose pasakose yra nepalyginamai daugiau tiesos ir išminties negu partijų ir kandidatų pasakiškose programose. Kita vertus, šioje politinėje rinkimų kampanijoje matau ir teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, stipriųjų partijų debatuose televizijoje galima išgirsti racionalių pasiūlymų, nors naujų, vertų dėmesio idėjų, kaip išvesti kraštą iš krizės, labai trūksta. Be to, politinės kampanijos metu atsirado gebėjimo formuoti ir reklamuoti savo konkrečias programines nuostatas, kurios atitiktų gyventojų interesus ir būtų bent arčiau realybės. Galbūt šį procesą paskatino partijų orientavimasis tik į savo numanomą (vadovaujantis apklausų duomenimis) elektoratą ir abejojančius jais rinkėjus. Galima sakyti, kad dar niekada Lietuvoje nebuvo taip profesionaliai naudojama politinė rinkodara kaip 2012 metų Seimo rinkimų kampanijoje. Tai rodo kylančią ir daug profesionalesnę kandidatų ir partijų politinę veiklą.
Vertinant atskiras rinkimuose dalyvaujančias partijas nesunku įžvelgti jų pozicijų skirtumus ir konkurenciją, tačiau visa tai užgožia jaučiamas jų bendrumas ir tvirti tamsūs saitai. Naujų, pajėgių partijų šiuose rinkimuose nėra. Prieš rinkimus įkurtas partijas, bandančias patekti į Seimą eskaluodamos Kauno pedofilijos skandalą , įvardinti kaip visiškai naujas, nesusijusias su sistema negaliu. Manau, kad Katalikų Bažnyčia per daug kišasi į politiką ir kelia sumaištį žmonių protuose. Dar daugiau- veikdama destruktyviai, pasinaudodama sumaištimi ir žmonių emocijomis nori pastebimai (agituodama) ir nepastebimai (valdydama procesus užkulisiuose) prakišti į valdžią dar radikalesnius krikščionis negu yra dauguma TS-LKD sąrašo narių. Nesu prieš religingus žmones politikoje, tačiau nepatinka religiniai fanatikai, iš kurių negalima tikėtis progresyvios Lietuvos.
Todėl rinkimų kampanijoje geriausiai atrodo Socialdemokratų partija, kuri turi daug profesionalių, didelės politinės patirties turinčių žmonių bei turi mažiau piktųjų fanatikų. Dar neblogai atrodo Tvarkos ir teisingumo partija. Iš liberaliųjų partijų išskirčiau Liberalų sąjūdį. Visgi šios partijos sugeba išsiskirti, suprantamiau formuluoti savo pozicijas ir atviriau (skaidriau) komunikuoti su žmonėmis. Darbo partija yra aktyvi, tačiau įkalinta savo lyderio ambicijose ir jo pažadų šou, todėl trūksta konstruktyvumo ir rimtumo. Nepelnytai kai kuriuose debatuose nedalyvauja Liberalų ir centro sąjunga, ko pasekoje yra mažiau matoma. Norėtųsi daugiau ir labiau ką pagirti šioje rinkimų kampanijoje, tačiau, deja, nesimato už ką. Viliuosi, kad partijos ir kandidatai dar pasistengs.

Rodyk draugams