Rasos (Joninės): belaukiant saulės dovanų

Nusileidus saulei lietuviai ir latviai pradės švęsti Rasos (Joninių) šventę. Šios šventės ištakos yra giliausioje senovėje. Tai - pagarbos ir dėkingumo gamtai, gyvybei, dievams ir visos Visatos kūrybinei jėgai, kurie teikia žmogui gyvastį ir buvimo džiaugsmą šventė. Nuo senų senovės žmonės su jauduliu laukė saulės patekėjimo, kad pagarbintų šią galybę, kuri visada skleidė ir dalijo šilumą, šviesą, energiją nieko sau nereikalaudama ir visiškai nesavanaudiškai. Baltų saulė yra geroji motina, kuri rūpinasi savo vaikais, nešdama jiems dovanas- gėrį. Nenuostabu, kad už saulės galią ir nesavanaudiškas dovanas visų tautų žmonės saulę sudievindavo. Juk davimas ir dieviškumas yra neatsiejamai susiję. Šviesą, kuri žadina ir palaiko gyvybę, skleidžia šventumo galios, todėl tai- dieviškumo galios. Gyvybės šventumo jėga skleidžia gėrį nesavanaudiškai, todėl žmogaus santykis su gėriu irgi turi būti nesavanaudiškas.
Šiais laikais egoistiniais tikslais žmogus išnaudoja, vartoja, teršia, tačiau negerbia gamtos, gyvybės, dėl to pasaulyje labai daug nedarnos ir adekvataus gamtos atsako. Taip atsitinka, kadangi trūksta nesavanaudiško davimo. Nėra davimo, nes trūksta žmoguje dieviškos meilės. Tik dieviškumas ir meilė gali nesavanaudiškai dalinti dovanas. Pastebiu, kad žmonės labai ilgisi iš kitų meilės sau, tačiau patys jos nedalina. Tiesa, moterų meilės instinktas (būtinas saugumui, giminės pratęsimui ir t.t.) yra stipresnis ir jos labiau trokšta abipusių meilės santykių su partneriu , tačiau vis tiek - tai tėra siauras meilės supratimas, kuris toliau poros neplinta ir yra nestabilus. Kitaip sakant, pas vyrus labiau dominuoja lytinis meilės instinktas, o pas moteris- siauras ir konkretiems tikslams skirtas meilės instinktas. Žvelgiant į šiandienos žiniasklaidą, tai- daugiau negu akivaizdu. Manau, pagrindinė priežastis, kodėl taip atsitiko yra dieviškumo žmonėse trūkumas arba Dievo išvijimas iš pasaulio ir savęs. Nebeliko jungties su šventumu. Žmonių sąmonę užvaldęs ėmimas ir vartojimas, todėl nesavanaudiškas davimas suprantamas kaip netektis, praradimas ar netgi beprasmis dalykas, kuris labai nenaudingas. Bet tiesa yra kita. Moksliniai tyrimai rodo, kad duodantys ir dovanojantys žmonės yra patys laimingiausi ir jaučiasi turtingiausiai. Neskatinu viską, ką turite, išdalinti, nes tai nereikalinga ir gali neturėti vertės ar net pakenti jums ir kitiems. Lietuvių išmintis sako, kad „ ir gerais norais kelias į pragarą grįstas”. Davimas ir dovanojimas yra dvasinis veiksmas, todėl turime turėti supratimą, kada, ką ir kaip dovanoti. Tam reikia išminties, suvokimo ir dvasios. Tada jūsų materialinės ir dvasinės dovanos ne tik pasiekia bei padeda gaunančiajam, tačiau ir sugrįžta jums netiesiogiai. Pavyzdžiui, jūs su meile auginate(sodinate, laistote, ravite ir t.t.) braškes. Dirbdami ir būdami šalia jų jūs skleidžiate stiprią meilės energiją. Žinoma, augalas (net pagal fizikos dėsnius augalą perskros jūsų energija) priims jūsų meilę ir, atėjus metui, duos pripildytus meilės vaisius. Religijoje nuo seno žinomas ir praktikuojamas šis reiškinys, todėl pasaulyje buvo ir yra šventos vietos. Bet labiausiai garbinamos vietos, susijusios su šventais žmonėmis, kadangi nuo seno žinoma, kad žmogus visą laiką spinduliuoja energiją. Erdvė aplink mus, net daiktai sugeria šią energiją, todėl jei toks žmogus kaip Buda, Muhamedas, Mahaviras ir kitas šventasis ar nepaprastų galių turintis asmuo sėdi ypatingoje vietoje, ji įgauna ypatingų šventumo virpesių, jo nepaprastų dvasinių impulsų ir tai gali tęstis tūkstančius metų. Visose pasaulio religijose tos vietos yra, į jas skatinama vykti ir melstis, medituoti ar paprasčiausiai tyliai pabūti. Kaip saulė nepaprasti dvasios milžinai su meile ir nesavanaudiškai dalindavo savo dieviškas dovanas. Be to, Jų pavyzdys parodo, kad dalindami savo dovanas jie gaudavo jų dar daugiau.
Pasauliui trūksta dieviškos meilės, ne tos, apie kurią rašoma populiariuose žiniasklaidos straipsniuose. Ieškokite šviesos, išminties, dvasios, kad turėtumėte ką sėkmingai duoti, dovanoti bei atraskite dievišką meilę. Rytoj saulė vėl pakils dovanodama mums šviesą, šilumą, gerąją energiją. Padėkokime, kaip ir mūsų protėviai, saulei už visas jos dovanas.

Rodyk draugams

Jei skaidriai ir vykusiai Lietuva įgyvendins VAE projektą, tai nauda valstybei- neabejotina

Optimistiškai nuteikia Seime priimti įstatymai dėl Visagino atominės elektrinės, nes būsima atominė elektrinė yra labai svarbi ir naudinga ne tik Lietuvai, bet ir regiono šalims. Šiame milžiniškame projekte, kaip teisingai pageidauja prezidentė, reikia visų politinių jėgų atsakomybės ir pareigos Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Tik noriu pažymėti, kad tai negali reikšti, jog visos politinės partijos turi turėti visiškai vienodą nuomonę šiuo klausimu. Man patiko pavasarį sukrutusi Seimo opozicija, kuri pastebėjusi netinkama vaga pakrypusias derybas su Japonijos korporacija „Hitachi” ėmėsi labiau kontroliuoti šio projekto eigą ir kelti labai svarbius klausimus ir problemas šio projekto vykdytojams. Taip pat įdomios tinkamai formuluojamos idėjos dėl referendumo, kuriuo būtų atsiklausta tautos nuomonės dėl VAE statybų. Deja tokių opozicijos darbų trūko anksčiau, nes opozicija negali būti tik valdžios kritikė ir, geriausiu atveju, nepatenkintųjų interesų reiškėja. Rimtos opozicijos darbotvarkėje privalo būti valstybei naudinga valdžios kontrolė, kuri gali būti išreiškiama ir populiaria forma. Neikime visada lengviausiu ir primityviausiu keliu, bet sugebėkime oponuoti valstybiškai ir kūrybiškai. Todėl viliuosi, kad tai nebus tik laikinas opozicijos priešrinkiminis darbų parodymas.
Esu dalyvavęs ne viename posėdyje dėl Visagino atominės elektrinės reikalų, todėl turėjau galimybę susidaryti išsamesnį vaizdą šiuo klausimu. Manau, kad VAE projektas valstybei yra naudingas ir reikalingas. Visų pirma, tai - didėlė investicija, kuri suteiks galimybę statybos metu verslui gauti daugiau užsakymų (įvairūs tiekimai ir paslaugos), o žmonėms- darbo ir ne vien statybininkams. Antra, tai bus gamybos įmonė, kurių taip trūksta Lietuvoje. Ji kurs darbo vietas ir vystys elektros gamybą ne vieną dešimtmetį. Trečia, ji neš didelius mokesčius į valstybės iždą. Ketvirta, atominė elektrinė duos valstybei svarbą ir prestižą. Tiesa, Lietuvos elektros vartotojas naudos iš to neturės. Noriu skaitytojams pasakyti teisybę: už elektrą mokėsime europinėmis rinkos kainomis. Pigiau tikrai nebus, nes jau dabar VAE elektros energiją numatoma eksportuoti į Švediją ir kitas Šiaurės bei Vakarų Europos šalis. Dar daugiau- jau sukurti pagrindai Šiaurės šalių rinkai atsirasti. Todėl šioje rinkoje visi elektros vartotojai naujai atominei elektrinei bus vienodi. Tačiau, jei pakankamai skaidriai VAE projektas bus realizuotas, valstybei, kaip ir kitiems investuotojams, elektrinė bus labai naudinga ir pelninga (mokesčių, dividendų forma). Taip pat naudinga Visagino miestui, elektrinės dirbantiesiems, daliai verslo (prekių ir paslaugų VAE tiekėjams). Be to, nereikia nusiminti tiems, kurie nepateko į išvardintas laimingųjų kategorijas, nes turtingesnė valstybė turės didesnes galimybes teikti kokybiškesnes viešąsias paslaugas, paremti vargstančius, ligonius, mokėti didesnes pensijas senjorams ir t.t.
Tuo pačiu noriu su apgailestavimu pažymėti, kad Lietuva per mažai priešinasi atominės elektrinės statybai Kaliningrado srityje. Nėra jokių faktų ir nesitiki, kad ji gali būti saugesnė už VAE. Lietuvos politinė vadovybė per mažai kelia klausimų Rusijai dėl numatomos statyti atominės elektrinės saugumo. Net keista, kad taip pergyvename dėl Visagino atominės elektrinės saugumo, tačiau dėl galimos grėsmės (nepalyginamai didesnės) prie valstybės sienos nei pozicija, nei opozicija nesirūpina, o žalieji ir kitos pilietinės organizacijos nutyli.

Rodyk draugams