Laiškas Tautai dėl 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų

    Šį sekmadienį vyks rinkimai į savivaldybių tarybas. Pagal įstatymą privalome rinkti vietinę valdžią.  Šie rinkimai skirti suformuoti 2011 - 2015 metų  kadencijos savivaldybių tarybas, kurios valdys miestus ir rajonus, tačiau jie labai svarbūs ir nacionalinei politikai. Jie leis pamatyti tautos požiūrį į dabartinę politiką bei padėtį valstybėje, tolesnes tendencijas. Negalime likti abejingi ir pasyvūs, nes piliečių aktyvumas, teisingas balsavimas ir rūpestis savo krašto gerove yra vienas svarbiausių stimulų politikams  gerai dirbti, valdžios sistemos atnaujinimui, todėl kviečiu būtinai ateiti ir balsuoti rinkimuose.

    Rinkimuose kviečiu balsuoti prasmingai. Jeigu neturite pasitikėjimo vertos partijos ar nepriklausomo kandidato ir Jūsų netenkina dabartinė ekonominė, socialinė, politinė padėtis užbraukite (sugadinkite) biuletenį, tačiau nebalsuokite klaidingai: iš pykčio valdantiesiems balsuoti už opozicines partijas ar nepagarsėjusiais gerais visuomenei darbais, aiškiai netinkamus ar netgi jau buvusius valdžioje ir susikompromitavusius nepriklausomus kandidatus. Manau, už nepriklausomus kandidatus galime balsuoti tik tada, kai jie jums kelia pasitikėjimą ir geriausia, kad jie būtų žinomi bendruomenėje, rajone savo darbais, asmeninėmis savybėmis, vertybėmis, kompetencija. Jei jums patiko šiuose rinkimuose įvesta nepriklausomų kandidatų naujovė ir jūs sumanėte už kurį nors nežinomą iš jų balsuoti, bent pasižiūrėkite apie jį google.lt. Jokiu būdu nebalsuokite aklai. Partinių ir nepriklausomų kandidatų aplinkos, jų artimųjų, draugų balsavimas už juos, mano nuomone,  yra prasmingas, nes jie tikisi, kad bus ne tik jų kandidato geresnė ateitis, bet ir jų. Panašiai turi balsuoti ir paprasti rinkėjai, t.y. rinkti gerai žinomą, patikimą kandidatą ar partiją, kurių darbai ateityje pagerintų jų gyvenimą.  Kai kiekvienas taip balsuos, išrinktieji privalės juos visus atstovauti ir spręsti jų problemas. Žinoma, tokiam balsavimui reikia pasitikėjimo vertų kandidatų. O dar svarbiau -  turi veikti valdžios sistema, atsukta į visus žmones ir neleidžiančia piktnaudžiauti siauram, geresnio gyvenimo trokštančiam išrinktųjų ratui.

Tiesiog akivaizdu, jog šiuo metu valstybę valdo politinės - finansinės grupuotės , kurios yra monopolizavusios valdžią. Visa valdžios sistema dirba jiems ir su jais susijusiam elitui. Todėl rinkėjas turėtų gerai pagalvoti, ar verta žaisti valdžios primestą žaidimą ir rinktis iš pateiktų partijų, nepriklausomų kandidatų, kurių dauguma yra buvę partiniai, oligarchai ir jų parankiniai. Reikia pastebėti, kad tikrų nepriklausomų kandidatų yra mažai.  Be to, net geriausi pavieniai kandidatai šiuo metu nėra pajėgūs iš esmės pakeisti sistemą, valdžios santykio su piliečiais. Geroms permainoms įvykti reikia pakeisti Lietuvos politikos kursą.  Mūsų šalyje beveik nėra prasmingų protestų, kurie galėtų inicijuoti permainas. Valdančioji klasė nejaučia apčiuopiamos grėsmės, todėl toliau vykdo nusistovėjusią ir tamsią politiką.

    Reikia keisti šią nuostatą ir parodyti valdžiai, kad neketiname taikstytis su dabar vykdoma oligarchine politika, kuri dėl savo ypatingos padėties ekonomikoje, žiniasklaidoje, valstybės tarnyboje, politikoje valdo valstybę. Nuskriausti rinkėjai, norėdami keisti dabartinę padėtį, turi pareikšti protestą ir balsuoti prieš visus (sugadinti biuletenį). Taip pasielgęs rinkėjas gali užrašyti ant biuletenio, dėl ko jis taip pasielgė. Tokie biuleteniai leis parodyti svarbiausias, aktualiausias problemas ir jų mastą. Toks rinkėjų pasirinkimas yra įspėjamasis streikas valdžiai, kad ji keistų politiką ir politinę sistemą.     Jeigu protestuojančių bus daug - tai šie rinkimai neįvyks. Tokiu atveju valdžia turėtų skelbti naujus rinkimus, o rinkėjai stebėti politinius procesus ir daryti tolesnius sprendimus.

    Kartu raginu rinkėjus nepardavinėti savo balsų. Rinkėjų papirkimas rodo pinigo valdžią, kuri naudingiausia pinigingam elitui. Rinkimuose išlikite orūs ir nepardavinėkit savo sąžinės. Daugiau dvasios ir atsakomybės! Taip pat raginu rinkimų komisijas dirbti sąžiningai, nepasiduoti tamsių jėgų įtakai ir suskaičiuoti balsus teisingai.

Gerbiu rinkėjų nuomonę, todėl tikiu, kad jie ateis į savivaldybių rinkimus ir pasirinks, kas jiems artimiau, teisingiau, protingiau.

 

Su pagarba,

Jūsų

Mindaugas Pliauga

Rodyk draugams

Mirė didis poetas ir tautos žadintojas Justinas Marcinkevičius

    2011 m. vasario 16 d. Lietuva neteko didžio lietuvio, poeto, dainiaus, tautos žadintojo Justino Marcinkevičiaus.  Mirė žmogus, kurio kūrybos didį ir talentą žinojo visa tauta. Turbūt nesurasime lietuvio, kuris nebūtų perskaitęs nei vieno  Jo kūrinio. Vieni su šiuo poetu susipažino mokykloje, kitus jis lydėjo visą gyvenimą ir kėlė jų sielas į dvasios aukštumas. Sąjūdžio metais Jis suvaidino, kaip ir dera jo lygio žmogui, didelį vaidmenį ir buvo tautos stiprintojas, žadintojas. Poeto Justino Marcinkevičiaus nuopelnai išties dideli ir verti didžios atminties. Jo Tėvynės meilė, dvasia, darbai tautos labui išliks kaip pavyzdys mums ir ateinančioms kartoms . Su fizine mirtimi poetas Justinas Marcinkevičius neišnyko, tik užbaigė savo žemišką kelionę.

    Noriu pareikšti gilią užuojautą velionio artimiesiems, Lietuvos žmonėms ir visiems jo kūrybos gerbėjams.

Rodyk draugams

Ar suteikiame prasmę gyvenimui Lietuvoje?

    Atėjus valstybinei šventei kaskart pamąstome apie valstybę, kurioje gyvename ar norime gyventi. Pastaruoju laikotarpiu valstybinės šventės  viduje tampa vis liūdnesnės ir liūdnesnės, nors išorinis šventės blizgesys yra gana gražus. Taip atsitinka, nes matome vertybių griūtį, ilgalaikės vizijos ir tam tikrų tikslų nebuvimą. Apima beprasmybės jausmas, kai valstybės evoliucija kreipiama tamsiu keliu. Tokia vidinė būsena tik patvirtina, kad valdančiojo elito ir liaudies atskirtis didėja ne tik dėl interesų ir materialinių dalykų nesutapimo. Valdžioje esančios politinės- finansinės grupuotės yra valdomos stiprių tamsiųjų jėgų, todėl jos mato Lietuvą tik savo interesų pagrindu ir toliau savo kiemo nieko nemato arba tas matymas yra miglotas. Trūksta vidinio ryšio su liaudimi. Tas labai jaučiasi. Nors tenka būti labai arti valdžios atstovų, kalbėtis su jais ir fiziškai mus skiria kartais ne daugiau pora metrų, tačiau net ir tada  jaučiuosi, lyg mus skirtų tūkstančiai kilometrų. .. Fizinis nuotolis tada nieko nereiškia, nes mūsų vidinės asmenybės yra labai toli. Šis augantis nuotolis dar labiau išskiria ir išryškina  bei nutolina pozicijas, valstybės reikalų matymą, intencijas, susidariusios situacijos supratimą ir būdus išeiti iš jos, o to pasėkoje sukelia visišką nepasitikėjimą vieni kitais. Įsivyrauja priešiškumas ir absoliutus nepasitikėjimas. Tą mes dabar ir regime mūsų gražiame krašte. Mano giliu įsitikinimu, ši padėtis turi keistis. Juk kuomet mes nieko nedarome tautai kilti, kuomet mes didiname disharmoniją, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą ir t. t., mes žudome tautą, nors vadintumės kažin kokiais didžiais veikėjais. Turime suteikti prasmę gyvenimui Lietuvoje. Ir tai turi daryti ne tik valdžia, bet, kas svarbiausia, paprasti žmonės, t.y. valstybės piliečiai. Žinoma, po vieną jie padaryti mažai gali, tačiau jų kiekis - viską gali.

    Dabar artėja rinkimai į savivaldybių tarybas ir rinkėjai turės galimybę pareikšti savo valią. Mažai kas abejoja, kad reikalingas valstybėje egzistuojančios sistemos sukrėtimas. Turime būti neabejingi  rinkimuose ir balsuoti prasmingai. Kai nepatinka egzistuojanti sistema ar visi kandidatai neturi tavo pasitikėjimo - balsuoji prieš visus, kai nepatinka tik už valdžios vairo esantys - balsuoji už opozicines partijas ir t.t. Turime balsuoti prasmingai. Neatėjimas į rinkimus reiškia rinkėjo abejingumą ir tolesnį tamsybių siautėjimą. Prasmingas balsavimas gali būti pradžia, tas pirmas žingsnis  šviesesniam rytojui ir prasmingam gyvenimui Lietuvoje. Tikiuosi, mane skaitytojai teisingai supras ir bus artimi man, nors mus skiria gana ilgi fiziniai kilometrai.

    Sveikinu brangius Lietuvos piliečius su  Vasario 16-ąja valstybės atkūrimo diena!

Rodyk draugams