Teroro išpuolis Maskvoje ir Lietuva

   Baisus teroro išpuolis Maskvoje tiesiog sukrėtė. Šis išpuolis parodė, kad teroristai yra pajėgūs vykdyti stambius teroro aktus. Terorizmo grėsmė yra neišnykusi. Šis įvykis tik dar kartą įrodo, jog net galingos valstybės nesugeba nuo jų apsiginti.

    Daug menkesnio gynybinio pajėgumo Lietuva turi būti nepaprastai atsargi ir apdairi, kad jos irgi neištiktų panašus likimas. Tokios nesuvokiamos užsienio politikos klaidos, kokios buvo su CŽV kalėjimais Lietuvoje, negali pasikartoti! Prezidentė gerai padarė, kad 2009 m. atsisakė priimti CŽV kalinį, tačiau tolesni Lietuvos vadovybės veiksmai buvo tiesiog nusikalstami. Nežinau, ar tai buvo sąmoningas bendradarbiavimas su suinteresuotomis didžiosiomis valstybėmis ar buvo pasinaudota tamsiųjų jėgų įtaka mūsų šalies vadovybei, bet Lietuvos įvaizdis nuo to gerokai nukentėjo ne tik musulmonų pasaulyje. Tokioje sudėtingoje situacijoje, kai susikirto didžiųjų valstybių interesai ir jų taikiklyje atsidūrė mūsų kraštas, mažai Lietuvai reikėjo būti labai išradingai ir neatsidurti blogoje padėtyje. Tačiau įvyko eilinė nesėkmė užsienio politikoje ir Lietuva buvo įstumta į teroristinį pavojų. Kitaip sakant, kai kurios didžiosios valstybės nusišluostė savo purvinus  batus į gražų Lietuvos rankšluostį ir sutepė jį terorizmo purvu. Deja mūsų šalies vadovybė galimai išdavikiškai atsidūrė ne Lietuvos pusėje.

    Tuo pačiu manau, kad Lietuva turi palaikyti ir remti valstybes teisėtai kovojančias su terorizmu, tačiau tai reikia daryti protingai ir pagal savo jėgas.

    Gaila Maskvoje žuvusių nekaltų žmonių. Noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą žuvusių artimiesiems, sužeistiesiems ir visiems Rusijos žmonėms. Manau, kad ne tik aš, bet ir visi Lietuvos žmonės solidarizuojasi nelaimėje su Rusijos žmonėmis. Šią sunkią akimirką visiems noriu palinkėti stiprybės, ištvermės bei tikėjimo ateitimi.

Rodyk draugams

Trys Karaliai

„Vieni didžiuojasi savo karo vežimais,
kiti ¬ savo žirgais,
o mes didžiuojamės VIEŠPATIES, mūsų Dievo, vardu.
Anie suklups ir kris,
o mes pakylame ir stovime.
Suteik karaliui pergalę, VIEŠPATIE!
Išklausyk mūsų, kai šaukiamės!” Ps 20, 8-10

    Pagal kalendorių Trijų karalių šventė yra sausio 6 d. Taip tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Patekėjusi žvaigždė, kurią pastebėjo trys astrologai (karaliai), simbolizuoja Jėzaus gimimo šlovę. Tai buvo didėlė viltis, kuri išsipildė ir ateityje nugalės tų laikų pasaulio tamsumas. Senovės Romoje krikščionims buvo sunku: juos skundė, persekiojo, žiauriai žudė, nes laikė labai pavojinga sekta, tačiau krikščionybė įveikė ne tik konkurentus, bet ir pačią imperiją. Viltis ir didis pasitikėjimas Viešpačiu leido tam įvykti. Dabartinėms Lietuvai ir Latvijai tas dabar irgi labai aktualu, nes jaučiamas šiose šalyse didelis vilties praradimas. Pažvelgus į televiziją ir kitą žiniasklaidą, pastebiu pasimetimą ir beviltiškumą, kurį atvirai sako aktoriai, žymūs visuomenės ir kiti veikėjai bei paprasti žmonės. Žmonės netiki, kad mūsų valstybėje gali įvykti pokyčiai į gerąją pusę. Manau, tai - tamsiųjų jėgų propagandos padarytas poveikis, nes toks vilties praradimas reiškia visišką tamsiųjų jėgų pergalę ir viešpatavimą. Toks gerųjų žmonių nusiteikimas NIEKADA neleis šviesiosioms jėgoms pasiekti pergalės! Tokiais atvejais padėtį gali pakeisti tik išorinės aplinkybės ir jėgos (pvz., užsienio valstybės), tačiau šis kelias visada būdavo labai rizikingas, nes dažnai išorės jėgos turi nepalankių tikslų. Atnešti šviesą į mūsų valstybes turime patys. Pavyzdžiui, seniau krikščionys turėjo vilties, tai leido po didžiulių persekiojimų ir suklupimų pakilti ir laimėti. Galima tvirtai teigti, jog viltis ir pasitikėjimas Kūrėju visais laikais ir visose tautose būna reikalingi ir tai atneša permainas, gerus rezultatus.
    Siūlau dar kartą paskaityti anksčiau rašytą „Tote” straipsnį http://mindaugaspliauga.blogas.lt/turekime-vilties-85.html   

   bei religinio įvykio minėjimo dieną tikintiesiems skaitytojams pasistiprinti Biblija:
‘”Pas tave, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos,
neleisk man niekada nusivilti!
Tu esi teisus, tad gelbėk mane!
Išgirsk mane, skubėk manęs gelbėti!
Būk užuovėjos Uola, mano tvirtovė,
galinga pilis man gelbėtis!
Juk esi man ir Uola, ir tvirtovė,
vesi ir saugosi mane dėl savo vardo.
Į tavo rankas atiduodu savo dvasią.
Tu mane atperki,
VIEŠPATIE, ištikimasis Dieve.
Nekenčiu tų, kurie kliaujasi tuščiais stabais,
bet pasitikiu VIEŠPAČIU.
Leisk man džiūgauti ir būti linksmam
dėl tavo ištikimosios meilės,
nes tu pažvelgei į mano kančią
ir pasirūpinai manimi didžiame varge.
Tu neatidavei manęs priešui į nagus,
bet išvedei į laisvę.
Tebūna nutildytos melagingos lūpos,
apie teisius žmones įžūliai kalbančios
su puikybe ir panieka.” Ps 31, 2-9, 19

 

Rodyk draugams