Naujametinis sveikinimas

 

Mieli „Toto” skaitytojai ir visi pasaulio žmonės,

 

Sveikinu Jus su Naujaisiais Metais!

Įžengdami į Naujuosius, pasiryžkime įžengti į naują dalyką. Išsivaduokime iš monotonijos nuovargio ir pripildykime gyvenimą teigiamomis nuostatomis bei emocijomis. Tegul 2011 metai atneša naujumo, kurio taip mums reikia. O sėkmė telydi mūsų pastangas ir darbus.

Sveikinu mano mielus „Toto” skaitytojus ir viso pasaulio geros valios žmones.  Linkiu daug meilės ir savitarpio supratimo.

Prasmingų Naujųjų Metų Jums, brangieji.

Mindaugas Pliauga

Rodyk draugams

Jauna širdis

„Tebūna amžinas karaliaus vardas;
jo garsas tetveria ilgai, kaip saulė.
Tebūna juo palaiminti visi žmonės,
teskelbia jį laimingu visos tautos.
Garbinkite VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą!
Tik jis vienas daro nuostabius darbus.
Garbinkite jo šlovingą vardą per amžius!
Jo garbė pripildo visą pasaulį.
Taip tebūna! Taip tebūna!” Ps 72, 17-19

    Kalėdos turi labai senas ištakas, nes šią dieną senųjų laikų žmonės švęsdavo žiemos saulėgrąžos, saulės sugrįžimo šventę. Išplitus Europoje krikščionybei senosios tautų tradicijos susipynė(buvo ir dirbtino supynimo) su naujomis, Jėzaus gimimo data nebuvo žinoma, todėl gruodžio 25 d. imta minėti kaip Jėzaus gimimo šventę. Taip senoji šventė buvo atnaujinta ir nutvieksta nauja Jėzaus Kristaus šviesa. Vakarų pasaulis perėjo į kitą dvasinį lygį, tačiau senoji šaknis išliko. Dvasiškai brandesnių žmonių kritinę masę paveikė noras atsinaujinti, prisipildyti ir augti, nes šis dieviškumas nori sukurti jumyse daugiau erdvės.
    Taip ir jauno žmogaus gyvenime reikia supratimo ir patarimų, o ne migloto misticizmo. Proto aiškumas palengvina viską. Taip pat turime žinoti, kad amžinai esame studentai, todėl dažniausiai (jeigu buvo geri studentai) vyresni žmonės yra sukaupę žymiai daugiau išminties, kuri atėjo per patirtį. Tačiau žmogus sensta: silpsta kūnas, ligos, žili plaukai, raukšlės ir t.t. Štai jau jaunimas jus vadina seniais…Padėtį blogina, kai jūs patys save skaitote seniais ir pradedate laukti mirties. Nors ir jaučiatės patyręs ir išmintingas, bet save laikote senu, o aplinkinis jaunimas nepastebi Jūsų proto, o mato tik jūsų senatvę.
    Tačiau pajuskime, kad giliai viduje kiekvienas iš mūsų jaučiame, jog nepasikeitėme, nepasenome, nors metai eina. Pavyzdžiui, iš senų žmonių, kai jie geroje nuotaikoje, dažnai išgirstu, kad jie yra jauni širdyje. Aš taip pat jaučiuosi ne senesnis. Žodžiu, visada toksai pat jaunas Tai rodo, kad kūnas sensta, bet kažkas jumyse nesensta. Taigi, yra mumyse pagrindas, kuris išlieka pastovus, jaunas ir suteikia gyvenimui grožio. Manau, kad tas pagrindas yra mūsų gelmė, dvasia. Vertinant pagal šią žmogaus gelmę- visi esame vienodai jauni. Kodėl tada jaučiamės senukais? Taip, pažvelgus į gyvenimą laiko šviesoje galima akivaizdžiai pamatyti, kad laikas daro savo poveikį ir mūsų kūnas sensta. Tai yra realybė. Tačiau tai nereiškia, kad turime senti kartu su kūnu! Tegu laikas švenčia jūsų buvimą. Džiaukitės kaip visada! Kokia prasmė dejuoti ir senti su kūnu? Kam būti apsiblaususiam nuo senatvės. Nors ir ligos kamuotų, jauskimės kaip visada jauni. Juk taip būsime patrauklesni ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Jaunimas tai matydamas irgi įvertins ir tapsite jiems artimesnis. Ši jauna širdis suartina kartas ir smagiau gyventi tiek jaunam tiek senam. Juk mūsų visų yra jaunos širdys! Bėgant metams pereinam į kitą dvasinį lygį, tačiau senoji (visada nauja) šaknis išlieka.

” Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.” Fil 4, 13

Sveikinu su šv.Kalėdomis ir linkiu visada būti naujiems!

Rodyk draugams

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (II)

 

Pasakos pradžia: http://mindaugaspliauga.blogas.lt/kreivu-veidrodziu-karalysteje-%e2%80%93-noras-sudauzyti-kreivus-veidrodzius-202.html

 Tamsiųjų jėgų valdomoje karalystės visuomenėje prasidėjo platesnis pasipriešinimas tamsos vertybėms, propagandai, politikai. Taip atsitiko todėl, kad karalystės žmonės buvo  dieniniai gyvūnai, o ne naktiniai. Jų sąmoningas gyvenimas geriausiai reiškiasi dienos šviesoje, todėl jie, net naktį gulėdami guolyje, galvoja apie šviesą. Tamsos kunigaikščiai supranta tai, todėl kuria kreivų veidrodžių karalystę tam, kad žmonės įsivaizduotų, jog daromi geri dalykai, nors iš tikrųjų jie yra blogi. Karalystę valdančios politinės- finansinės grupuotės nuolat kuria  gražias iliuzijas, įtikinėja savo siekių nuoširdumu, teikia viltį ir žada ryžtingai, drąsiai kovoti su negerovėmis. Kadangi patys tamsiųjų jėgų kunigaikščiai vis dar negali pasirodyti žmonėms, jie siunčia savo atstovus žaviems melo spektakliams. Tam jie parenka patikimus ir tinkamus žmones. Po nepatenkintų gyventojų riaušių matydami, kad karalystės valdžia susvyravo, tamsos kunigaikščiai parenka tinkamą karalienę, kuri karalienės postą gauna lengvai, nes paprasti gyventojai, apkvaitę nuo tamsiųjų jėgų struktūrų propagandos, balsuoja už tamsiųjų jėgų pasiūlytą karalienę. Pradėjus vadovauti naujai karalienei, tamsiųjų jėgų valdžia labai sustiprėjo. Jos gražios, drąsios, ryžtingos, kovingos, protingos, kompetentingos įvaizdis pakerėjo gyventojus. Kaip parodė laikas, ji tas savo savybes demonstruodavo prieš šviesiąsias jėgas. Visas griežtumas ir drąsa išnykdavo, kai reikėdavo susigrumti su tamsiomis jėgomis. Nukentėję nuo tamsiųjų jėgų žmogeliukai skųsdavosi karalienei, tačiau be tiesių, stiprių žodelių ir melo spektakliuko ji jiems niekada nepadėdavo. Netgi atvirkščiai - paremdavo tamsiąsias jėgas, nes nuo jų ji buvo visiškai priklausoma. Paprasti gyventojai, kurie buvo apkvaitę nuo tamsiųjų jėgų propagandos, nesuprasdavo, kad  Ji net nuoširdžiai to norėdama negalėtų jiems padėti, nes jos karjera, gyvenimas buvo priklausomas nuo tamsiųjų jėgų.

    Visgi karalystės žmonės norėjo šviesos, tikrų šviesos spindulių. Jie jau buvo pamatę tikrus spindulius ir daugelis jau buvo supratę, kad kreivų veidrodžių karalystėje realybės vaizdai yra iškreiptų veidrodžių atspindžiai. Pavyzdžiui: paslaptingai vieną vakarą įspūdinguose rūmuose buvo pakviestas elitas, kad pagerbtų ir įvertintų moterį, kuri drąsiai, kovingai ir ryžtingai (tuo gerokai pralenkdama net karalienę) kovojo prieš šviesiąsias jėgas. Ši Metų moteris buvo iškelta deramu pavyzdžiu, kaip turėtų dirbti valstybės tarnautojai, kaip turėtų būti dirbama tautai. Tamsiosios jėgos šiuo pavyzdžiu vėl norėjo sumaišyti viską, kad žmonės neskirtų šviesios nuo tamsos bei galų gale - nenorėtų šviesos! Kadangi karalystės žmonės buvo dieniniai gyvūnai, pagal logiką, reikėdavo juos pagerbti, paskatinti už gerus darbus. Kitaip juos pradėtum erzinti. Tačiau tamsiosios jėgos apeina ir pradeda kurti šviesos iliuziją. Vėl veikia kreivi karalystės veidrodžiai ir gyventojai įtikinami, kad viskas yra gerai, o kur trūksta šviesos, ten pažadama, kad jos atsiras vėliau, nes politinės- finansinės grupuotės nusiteikusios sukurti šviesią, teisingą ir labai gražią karalystę. Gyventojai, žinoma, patiki tuo ir karalystė toliau temsta ir pavirsta į tamsiausią naktį.  Dabar tamsos valdžiai trukdo tiktai atskiri šviesos šaltiniai. Tai yra didėlė problema, nes tamsa niekada negali užtemdyti šviesos, todėl jos tikslas, kad šviesuliai negalėtų šviesti. Taip, negalėtų šviesti. Žmonės pamato ar pajaučia šviesų ir šiltą šviesos spindulėlį ir… jie užsimano šviesos. Vėl tamsiosioms jėgoms reikalingas propagandinis darbas, vėl atsiranda problemos. Taip visuomenėje vėl pradeda augti nepasitenkinimas kreivais karalystės veidrodžiais. Dėl šviesiųjų jėgų pasipriešinimo šis užburtas ratas pradeda sukti paskutinius ratus, nes žmonės pamatę tikrus šviesos spindulius, nori eiti šviesos keliu ir tamsiųjų jėgų propagandai kiekviena kartą vis sunkiau ir sunkiau, o šviesa vis tikresnė ir tikresnė…

Rodyk draugams