2010 liepos 15 dieną švenčiame 600 metų Žalgirio mūšio jubiliejų. Šiame mūšyje 1410 metų liepos 15 d. jungtinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės kariuomenė sutriuškino labai galingą Kryžiuočių ordino kariuomenę. Po šio pralaimėjimo Kryžiuočių ordinas nebeatsigavo ir nebeturėjo daugiau jėgų pulti Lietuvą. LDK apsigynė nuo labai stipraus agresoriaus, o jos kunigaikštis Vytautas iškilo kaip talentingas karo vadas. Šis įvykis labai reikšmingas Rytų ir Vidurio Europos istorijai, nes sustabdė agresiją prieš mūsų regioną. Reikia pažymėti, kad pergalę lėmė draugiškų tautų vienybė ir puikus vadovavimas mūšiui bei organizacija sutelkiant tautas. Ši diena ir šiandien mums primena apie tai, kiek daug galime pasiekti, kai esame kartu. Tai yra pavyzdys, kurio mūsų tautai reikia, kad turime turėti vienybės, norėdami nugalėti bendras negeroves bei priešus.  Dabar, kaip ir ankščiau,  taip pat labai svarbi tautų draugystė ir vienybė, todėl Lietuva vykdydama užsienio politiką turi telkti šalis ir tautas prieš agresyvius kaimynus, kad regione vyrautų taika ir geri santykiai tarp valstybių. Ši politika yra ne tik vertybinė, bet ir pragmatiška, nes neleidžia dėl vienadienės naudos aukoti ilgalaikius interesus. Atėjus dirbti naujam Lietuvos vadovui ši politika susvyravo, ko pasėkoje Lietuvos įvaizdis draugų tarpe susvyravo, o nelabai draugiškoms valstybėms vis tiek neįtikom. Ši prasidėjusi užsienio politika labai kenkia ilgalaikiams nacionaliniams interesams ir ilguoju periodu sumažins galimybes įsivyrauti ilgai taikai. Pergalė Žalgirio mūšyje moko mus kaip siekti pergales prieš nedraugus.

    Linkiu, kad ši šventė visus mus įkvėptų  vienybes, susitelkimo ir siekti ambicingų mūsų valstybėms,  tautoms ir visai Europai svarbių tikslų.

Rodyk draugams