Dėl nesibaigiančio pedofilijos skandalo

Žiniasklaida pastoviai narplioja pedofilijos skandalą. Prikurta įvairiausių versijų, kurios visuomenę dar labiau įaudrina. Matosi, kad visi skandalo herojai skaudžiai išgyvena užklupusias bėdas ir kiekvienas savaip bei pagal kiekvieno padėtį. Net gaila žiūrėti į tuos skandalo subjaurotus veidus per televiziją. Tiesiog verkiant reikalingi pedofilijos byloje rezultatai, kurie nurodytų kaltuosius ar jų nebuvimą. Tačiau teisėsaugą purto šis skandalas, bet nesupurto. Susidariusi padėtis atrodo beviltiškai. Visgi reikia išeiti iš šios sunkios padėties ir nustoti eskaluoti šią temą. Manau, tam reikia ryžtingų ir teisingų teisėsaugos žingsnių. Juos paskatinti žengti gali tik prezidentė. Ji turi drąsiau ir reikliau spausti teisėsaugą tirti šią bylą. Reikia nustatyti trumpesnius terminus per kuriuos teisėsauga turi atsiskaityti prezidentei apie nuveiktus darbus. Tik prokuratūros rodomi darbai gali šiek tiek nuraminti įsiaudrinusią visuomenę. Šiame skandale nesimato valstybę valdančių grupuočių kovų. Tai skandalo herojų asmeninės tragedijos ir galimai įsivėlęs galingas pedofilų tinklas, kuris trukdo teisėsaugai tirti šį galimą nusikaltimą. Tyrimai trunka įtartinai ilgai, o rezultatai daugiau negu kuklūs. Visgi teisėsauga turi atskirti žudynių Kaune ir vadinamąją pedofilijos bylą. Šiuo metu juridiškai šios bylos atskiros, bet praktikoje jas teisėsaugininkai sujungia. Žodžiu, reikia mesti emocijas teisėsaugininkams į šalį ir toliau sėkmingai tirti vadinamąją pedofilijos bylą. Tai leis užbaigti nereikalingas spekuliacijas ir emocijų proveržį visuomenėje. Žinoma, sveikintinas žiniasklaidos noras paviešinti pedofilų tinklą ir taip jiems sutrukdyti vykdyti nusikalstamą veiką, tačiau tik teisėsauga gali atsakyti į visus klausimus.

Rodyk draugams

Šiandien švenčiame Kristaus apsireiškimą

„Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,
skelbkite jo darbus tautoms.
Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis;
kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.
Didžiuokitės jo šventuoju vardu, -
tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!
Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,
visad ieškokite jo Artumo.
Atsiminkite jo padarytus nuostabius darbus,
jo stebuklus ir nuosprendžius jūs,
Abraomo palikuonys, jo tarnai,
Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!
Jis, VIEŠPATS, yra mūsų Dievas;
visoje žemėje vykdomi jo įsakymai.” Ps 105, 1-7

Šiandien švenčiame Jėzaus gimimo šlovę, kurią simbolizuoja patekėjusi žvaigždė ir ją pastebėjusių trijų karalių apsilankymas. Visų pirma, Kristaus apsireiškimas yra tikėjimo įvykis. Jeigu netikime, kad tai įvyko, reiškia, mes neturime tikro krikščioniško tikėjimo. Žmogaus gyvenime labai svarbus ir reikalingas yra tikėjimas kažkuo. Mes visi kažkuo tikime. Turime savo stabus ar požiūrį į pasaulį. Net Tibeto vienuoliai ar ateistai, kurie negarbina dievų, turi savo mokymą, kuriuo tiki. Juk šiuo klausimu nėra vienos tiesos, kuri būtų besąlygiškai įrodyta. Yra tik keliai, kuriais žmonės kopia į šventumo, dvasingumo aukštybių viršūnę. Šiais laikais (daugumoje šalių) žmogus gali pasirinkti kelią, kuris jam priimtinesnis, kuriuo jis tiki. Apskritai tikėjimas plačiąja prasme toks žmonėms svarbus, kad, jei nėra kokių dievų, šou žvaigždžių, lyderių, jie patys juos sugalvoja. Galima sakyti, kad visa žmonijos civilizacija yra paremta ant tikėjimo kažkuo ir visai nesvarbu ką tiki. Kiekviena epocha turi įvairius įsitikinimus ir tikėjimus (ne apie religiją), kuriais tiki. Kita epocha neretai išjuokia tuos mąstymus, įsitikinimus, nes turi savo, kuriuos kita epocha velgi - nuvertins. Per tūkstantmečius išlieka tik pamatinės (amžinosios) vertybės, kurios žmonių gyvenime būna nepriklausomai nuo religinio tikėjimo. Religija šias vertybes įprasmina, paaiškina ir skleidžia. Parodo kelią, kuriuo žmogus eidamas gali nugyventi pilnavertį ir gerą gyvenimą. Keliai į kalno viršūnę gali būti skirtingi, todėl religijos konkuruoja. Pasirinkime teisingą kelią, kad nugyventume teisingą gyvenimą. Štai kaip psalmininkas tiki, kad jo Dievas:

„Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini,
kurį mokai savo įsakymų,
norėdamas duoti jam ramybės varguose,
kol nedorėliui duobė kasama.
Juk VIEŠPATS neapleis savo tautos,
nepaliks paveldo savo.
Juk teismo nuosprendis bus vėl teisingas,
ir visi doros širdies žmonės jį vykdys.” Ps 94, 12-15

Psalmininkas pasirinkęs teisingą kelią, todėl jis laimingas žmogus. Rinkimės ir mes: šviesą, gėrį ir nepasiklyskime tamsybėse. Kad žinotume kelią ir nepasiklystume tamsybėse, renkamės teisingus kelius.

Rodyk draugams