Nors JAV ir Rusijos prezidentai kalba apie norą gerinti santykius ir susitarti dėl svarbiausių tarptautinių klausimų, bet atsinaujinusios intensyvios kovos Donbase verčia šių šalių lyderius stoti tiesos akimirkai. Tarptautinėse arenose JAV turi daug problemų, o kai kuriose kovos aikštelėse, pavyzdžiui, Sirijoje, milžinas vaidina tik antraeilius vaidmenis. Atrodo, Prezidentas Donald Trump supranta, kad nepersitvarkiusi JAV jau nepajėgi išlaikyti iki konflikto su Rusija buvusios pasaulinės tvarkos. Tam paprasčiausiai stinga jėgų. Reikia laiko. Be to, pačiose Jungtinėse valstijose po prezidento rinkimų išryškėjo didelis susiskaldymas,o aktyvus Rusijos dalyvavimas amerikos politiniame gyvenime kelia dar didesnį chaosą. Nemanau, kad D.Trump yra Kremliaus agentas, bet jis gali būti priverstas remtis Vladimir Putin norėdamas apsiginti ir įsitvirtinti prezidento poste. Juk pagal CNN apklausas daugiau kaip pusė amerikiečių pasisako už gerus santykius su Rusija, o Respublikonų partijos apačiose jaučiamas platus prezidento V.Putin palaikymas. Kita vertus, Kremlius nenorės jam leisti visiškai nugalėti savo galingus oponentus Kongrese ir JAV elite. Taigi, norėdamas mobilizuoti visuomenę ir suvienyti JAV elitą Donald Trump galų gale gali būti priverstas eiti į išorinę konfrontaciją, tuo pagrindu kartu atkurdamas pakrikusius sąjunginius ryšius su sąjungininkais tarptautinėje arenoje. Dabartinis JAV Prezidento bandymas konfrontuoti su Kinija baigsis nesėkme, nes ji yra augantis milžinas, kuris dabartiniu metu nėra pagrindinė ir tučtuojau spręstina problema. Be to, toks D.Trump konfrontacinis spaudimas Kinijai yra naudingas Rusijai, nes stiprina jos derybinę galią nuolatiniame šių šalių turguje. Daugelis kitų JAV Prezidento pareiškimų ir žingsnių taip pat buvo panašūs į liūto, įsprausto į kampą. Akivaizdu, Prezidentas D.Trump gali būti nenuspėjamas ir pavojingas.
Esu įsitikinęs, kad Vladimir Putin galimai paremdamas Donald Trump JAV prezidento rinkimuose viską tiksliai įvertino ir apskaičiavo. Dar daugiau- Kremlius tuose reikaluose jau turi sukaupęs patirties. Pavyzdžiui, prezidentas B.Obama taip pat galimai buvo pasirinktas, kaip geriausias kandidatas, ir paremtas Kremliaus. Verta atkreipti dėmesį, jog jis buvo parankus ir naudingas Rusijai. Bet vis tiek išlieka didelė tikimybė, žaidžiant su tokiu milžinu kaip JAV, skaudžiai nukentėti.

Patiko (0)

Rodyk draugams